Hoppa till innehållet

Annons

Tar steg för hållbarhet

De kommer från höga positioner inom finans- och industrisektorn, men nu har Gunilla Forsmark Karlsson och Gunilla Östberg sadlat om till författare.
I sin nya bok vill de få sömniga beslutsfattare att komma i gång med sitt hållbarhetsarbete.

TRAPPAR UPP. ”Om tunga företagsledare går ut och visar vilka frågor som är viktiga, så kommer det att få synergieffekter”, säger Gunilla Forsmark Karlsson (till vänster), som har skrivit en handbok i hållbarhet tillsammans med Gunilla Östberg.
TRAPPAR UPP. ”Om tunga företagsledare går ut och visar vilka frågor som är viktiga, så kommer det att få synergieffekter”, säger Gunilla Forsmark Karlsson (till vänster), som har skrivit en handbok i hållbarhet tillsammans med Gunilla Östberg.Foto: Foto: Patrik Olsson

Hållbarhet är inte ett trendord. Det är författarna Gunilla Forsmark Karlsson och Gunilla Östberg bestämda med.

Med boken ”Hållbara affärer – så ökar du företagets konkurrenskraft och lönsamhet” vill de steg för steg visa hur man praktiskt går till väga för ett hållbart företagande.

”Näringslivet är avgörande för att vi ska lyckas med omställningen, det är de som står för hela genomförandet och det är de som står för utsläppen. Det är självklart ett samspel mellan politiker, näringsliv och konsumenter, men företagen drar det stora lasset”, säger Gunilla Östberg.

Konkreta tillvägagångssätt varvas med vad författarna kallar goda exempel – intervjuer med ledande personer från bland annat Tesla, Ikea, Filippa K, Handelshögskolan i Stockholm och Vasakronan.

Själva ser de att hållbarheten vilar på tre ben – det ekologiska, sociala och ekonomiska – där miljön utgör grundbulten. För att ställa om ett företag i en mer hållbar riktning presenterar författarna fem steg: fatta ett beslut, formulera en långsiktig hållbarhetsstrategi, integrera strategin i verksamhetsmodellen, implementera i organisationen och sedan kommunicera till sina intressenter.

Vad är viktigast att tänka på när man implementerar en hållbarhetsstrategi?

”Det måste finnas en ärlig vilja hos ägare, styrelse och ledningsgrupp. Sedan kan det börja på olika sätt, men beslutet måste vara fast förankrat för att nå fullt genomslag och genomsyra hela verksamheten”, säger Gunilla Forsmark Karlsson.

Hon och Gunilla Östberg träffades första gången 1999 när de båda deltog i stiftelsen Ruter Dams mentorsprogram för chefer. Gunilla Forsmark Karlsson arbetade då som ställföreträdande vd på SEB Bolån, Gunilla Östberg som marknadschef på AGA Gas.

Mitt i karriären och med liknande intressen fann de varandra och höll kontakten. Båda gick skrivarkurser och började senare blogga – Gunilla Forsmark Karlsson om livet i Frankrike, och Gunilla Östberg om hållbarhetsfrågor. För ett par år sedan, när båda hade börjat arbeta som konsulter, presenterade Gunilla Östberg sin dröm om att skriva en hållbarhetsbok.

”Vi kompletterar varandra bra. Jag kommer från industrisektorn och Gunilla från den finansiella, vi har båda arbetat mycket med förändringsarbete från ledande positioner. Och den här omställningen handlar mycket om förändringsarbete”, säger Gunilla Östberg.

Varför behövs boken?
”Många vet inte hur man gör, var man ska börja. Vi vill motivera, inspirera och tala om hur. Att ställa om är för många väldigt abstrakt”, säger Gunilla Östberg.

”Om jag ser till mig själv när jag var verksam, hade jag gärna velat ha en bok som på ett tydligt sätt visar hur man ska göra, steg för steg. Om fler som sitter i samma position som jag kan få hjälp är det ett steg framåt”, säger Gunilla Forsmark Karlsson.

Hon verkade i finansbranschen i över 30 år, bland annat som vd för Skandiabanken och Länsförsäkringar Fondliv. När hon började sin karriär var hållbarhet en icke-fråga, i dag säger hon att det har hänt mycket på väldigt kort tid.

”När det gäller hållbara investeringar sker det enormt mycket, det är en av de större förflyttningarna vi ser. När mycket kapital drar sig ur fossila tillgångar, då händer det någonting. Det är väldigt kraftfulla rörelser inom den här sektorn som bara har accelererat de senaste åren.”

Finns det några motsättningar mellan hållbarhet och lönsamhet?
”Det är det vi vill peka tydligt på att det inte gör. Det är klart att det ibland finns dilemman i det korta perspektivet om man ska göra en investering eller inte. Men för företag som vill överleva och inte bara göra kortsiktiga vinster finns det inga motsättningar”, säger Gunilla Östberg.

Ser ni boken som politisk på något sätt?
”Nej, men det kommer tydligt fram att många företagsledare tycker att politikerna kan göra mer. Det finns ett starkt önskemål från både oss och näringslivet att det ska hända mer, och det efterfrågas incitament från näringslivet, säger Gunilla Forsmark Karlsson.

Innehåll från Brackets AIAnnons

Nu kommer AI-hjälpen som effektiviserar juristernas arbete

En ny AI-lösning gör det möjligt att automatisera en stor del av juristernas arbete med att granska och skriva avtal. Därmed frigörs tid för mer strategiska och värdeskapande uppgifter.

– Syftet med vår lösning är inte att ersätta juristerna utan att öka deras produktivitet och konkurrenskraft, säger Erik Sandström, grundare av Brackets.

Rapporter från bland annat Goldman Sachs har pekat ut juridik som ett av de områden där AI har störst potential att rationalisera arbetet.

Nu lanseras Brackets AI, en AI-assistent som hjälper jurister att granska och skriva avtal, bland annat genom att identifiera risker i avtalsvillkoren, föreslå ändringar i avtalsvillkoren och skapa nya avtalsvillkor.

– Brackets AI är unik genom att den kan hantera en mängd olika avtalstyper och språk, genom att den ger användarna möjlighet att skapa egna granskningsregler och genom att den kompletterar den regelstyrda granskningen med en allmän riskbedömning, förklarar Erik Sandström, och utvecklar:

– Brackets AI kan hantera både kundspecifika riktlinjer och oförutsedda avtalsvillkor.

Brackets AI görs tillgänglig i Microsoft Word

Juristerna kan ta del av hjälpen direkt i Word. Brackets AI visar vad som kan behöva ändras i avtalsdokumentet, föreslår hur ändringen kan utformas och låter juristen föra in ändringen med ett knapptryck.

– Ambitionen är att Brackets AI ska bli som en medarbetare inuti datorn, som kan förbereda delar av juristen avtalsarbete och förpacka det i ett format som är färdigt för användning. Detta representerar ett skifte från teknik som enbart ett verktyg, till teknik som en partner, förklarar han. 

Brackets AI har redan testats 

Brackets har sedan 2019 tillhandahållit Brackets Contracts, ett kontraktshanteringssystem fokuserat på effektivisering och riskhantering genom automatisering, standardisering och användarvänlighet. Några av de kunder som använder Brackets Contracts har fått möjlighet att använda Brackets AI före den officiella lanseringen.

 – Brackets kunder har framtidsinriktade chefsjurister som nu ytterligare ökar sin konkurrenskraft, säger Erik Sandström.

Han påpekar att utvecklingen går väldigt fort och drar paralleller till när skrivmaskinen blev ersatt av ordbehandlaren. 

– De som envisades att fortsätta med skrivmaskin stod sig inte i konkurrensen. Nu sker en explosionsartad utveckling av AI och här gäller det för juristerna att hänga med, avslutar Erik Sandström.

Läs mer på: www.brackets.ai

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Brackets AI och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera