Annons

Hedera Group står starka och levererar stabil tillväxt oavsett konjunkturutveckling

Hedera Group är en rikstäckande vård- och omsorgskoncern som via sju dotterbolag erbjuder personlig assistans och bemanning av läkare och sjuksköterskor. Koncernen befinner sig i en expansiv tillväxtfas där de tar marknadsandelar i båda segmenten. Hedera Group är en av få noterade koncerner med fokus på två av omvårdnadssektorns mest expansiva segment. För investerare som vill vara del av en utvecklingsresa i en stabil och samhällsviktig sektor med goda tillväxtmöjlighet är Hedera Group ett intressant alternativ. Vi levererar stabil tillväxt oavsett konjunkturutveckling, vi borde utgöra en självklar del av aktieportföljen.  Det säger Johan Sandström, vd på Hedera Group. 

Berätta om Hedera Group och er verksamhet

–Hedera Group är en koncern inom vård och omsorg som grundades 2015. Vi består i dagsläget av totalt sju dotterbolag med fokus på personlig assistans och vårdbemanning. Hedera Group har kontor i olika delar av Sverige och är rikstäckande inom vårdbemanning. Målet är att bli rikstäckande även inom personlig assistans. Vi har varit noterade sedan början av 2016 och vår uttalade ambition har sedan start varit att utvecklas till ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsbolag. Under 2023 adderar vi ytterligare ett assistansbolag till Hedera Group, Hemassistans i Varberg.

Tredje kvartalet 2022 utgör Hedera Groups starkaste kvartal så här långt, intäkterna uppgick till 124 miljoner kronor, en ökning med 101 % jämfört med motsvarande kvartal 2021. Samtidigt ökar ni er rörelsemarginal med 2,4 %.  Hur ser Hedera Groups framtida tillväxtagenda ut?

–Vi kommer även fortsättningsvis att växa såväl organiskt som genom förvärv. Vår strategi är att förvärva minst ett bolag per år. På senare år har vi växlat upp tillväxttakten ordentligt och koncernens rullande tolv månaders omsättning uppgår nu till 478,3 MSEK med ett EBITDA-resultat på 23,9 MSEK. Vi har som mål att omsätta 1 miljard kronor och nå en rörelsemarginal på 8 procent 2023/2024. Vi har ett starkt track record och har levererat 23 av 27 kvartal med positivt resultat sedan vi noterades 2016. Vår omsättning och resultat har ökat kvartal efter kvartal sedan Q1 2021.

Vilka faktorer gör Hedera Group till en långsiktigt god investering för presumtiva aktieägare?

–Vårdbemanning och personlig assistans är tjänster som alltid efterfrågas, oavsett konjunktur- och omvärldsutveckling. Vi bedriver en verksamhet med en stark bas på två dynamiska marknader med omfattande tillväxtpotential. Marknaden för personlig assistans är relativt fragmenterad, här har vi möjlighet att bidra till konsolidering och på sikt kunna erbjuda verksamhet i hela Sverige. Detta gör vi genom att förvärva och vidareutveckla intressanta bolag med hög kvalitet och som delar vår värdegrund. Den svenska marknaden för personlig assistans omsätter årligen cirka 30 miljarder kronor, medan marknaden för vårdbemannings omsätter uppskattningsvis cirka 9 miljarder kronor per år. För aktieägare som vill vara del av en tillväxtresa i en samhällsviktig sektor med stor potential är Hedera Group ett utmärkt alternativ.

Fakta: Hedera Group AB (publ) erbjuder assistans och bemanning inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, Hedera Medical, Hedera Nurse, Assistanspoolen, Livsanda Care och Libra Assistans erbjuds bemanning av vård och omsorgspersonal i hela Sverige. Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn HEGR.

www.hederagroup.se

Intervjun i webcast-format: https://www.youtube.com/

#InvestTalks distribueras med Dagens industri - Nordens högsta räckvidd till investerare & intressenter.

Arrangör: Content Relations

Journalist: Annika Wihlborg  

Projektledare: Andreas Hörlin

#InvestTalks är en oberoende plattform för börsbolag, intressenter & aktieägare. Vi bevakar noterade och onoterade företag i syfte att stärka bolagens relationer till investerare & intressenter.

Friskrivning från ansvar:
#InvestTalks är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till investerare. Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. förseningar, produktions-, tryck- & färgfel.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från FolksamAnnons

Undvik pensionsgapet – så kan du få ett säkrare pensionssparande

Fredrik Nyberg är rådgivningschef på Folksam.
Fredrik Nyberg är rådgivningschef på Folksam.

Genom traditionell förvaltning – där Folksams förvaltning sköter pengarna åt en – kan man få ett säkrare pensionssparande utan att behöva lägga ned mycket tid eller egen aktivitet.

– Generellt är det svårt att uppnå balansen mellan relativt hög avkastning och låg risk på andra sätt än med traditionell förvaltning, säger Fredrik Nyberg, rådgivningschef på Folksam.

Boka placeringsterapi – personlig rådgivning för dig och ditt kapital 

För den som är insatt och har mycket tid finns i dag stora möjligheter att skräddarsy sin pensionsportfölj efter eget behov, tyckande och kunnande.

– Men om man inte vill eller kan lägga ned mycket tid eller själv vill ”vakta” sina investeringar, kan det vara bra att ha en autopilot i form av erfarna förvaltare som sköter portföljen åt dig och balanserar mellan aktier, räntor och fastighetsinvesteringar, säger Fredrik Nyberg, som är rådgivningschef på Folksam.

Nyttan är att man då kan få en relativt hög avkastning, 6,5 procent i genomsnitt de senaste fem åren, och samtidigt till en väsentligt lägre risk än om pengarna hade varit direktinvesterade i aktier.

– Generellt är det svårt att uppnå den balansen på andra sätt än med traditionell förvaltning, säger han.

Bestäm själv vem som ska få pengarna

Folksams traditionella förvaltning kan användas i både kapitalförsäkring och tjänstepension och av både privatpersoner och företag.

Den som väljer kapitalförsäkring kan själv välja förmånstagare, det vill säga att man kan bestämma vem som får pengarna om man skulle gå bort. Det kan vara värdefullt i dag när familjekonstellationerna ofta ser annorlunda ut jämfört med förr.

– Särboskap, samboskap, bonusbarn och särkullbarn blir vanligare. Det är inte bara mamma, pappa, barn som gäller längre. Med en kapitalförsäkring kan man välja sin förmånstagare, annars behöver man göra det med ett testamente. Pengarna är redan skattade och betalas ut automatiskt. Det kan göra att man undviker risk för meningskiljaktigheter mellan sina barn. Som förälder kan det vara värt rätt mycket.

Ytterligare en fördel Fredrik Nyberg lyfter fram med traditionell förvaltning är att man – när det behövs – kan få kostnadsfri hjälp av rådgivare.

– Kundens liv och behov står i fokus i varje möte för att ge kunden mervärde. Under en rådgivning får man hjälp att få koll på sin ekonomi, man får en ganska tydlig bild av hur mycket man kommer att få i pension, och man får råd kring hur man ska nå den pension eller livssituation man vill ha, om det så handlar om resor, hobbies eller att hjälpa barn och barnbarn.

Rådgivning underlättar

Ett viktigt område där rådgivning kan underlätta handlar om pensionsgapet mellan män och kvinnor, understryker Fredrik Nyberg.

– Statistiken visar att kvinnor halkar efter. Om man är hemma mycket med barnen under de första åren kan man få en lägre pension senare i livet. Det är en familjefråga där lösningen ser olika ut för olika familjer och här kan rådgivning hjälpa. Det handlar inte om att spara 10 000 kronor i månaden, även mindre summor kan räcka långt.

När en människa pratar med en annan människa kan man dessutom lättare fånga upp behov som man kanske inte ens visste att man hade, konstaterar Fredrik Nyberg. En grupp som kan få hjälp genom rådgivning är äldre personer som kommer behöva sina pengar mer i närtid men omedvetet sitter på hög risk eller använder tjänster som inte längre passar livssituationen.

– Det är ett fantastiskt jobb att vara rådgivare och komma till jobbet varje dag och kunna förändra människors liv genom att se till att de börjar spara, samlar sitt sparande, eller riskjusterar sin placering.

Sugen på att flytta din individuella tjänstepension? Läs mer här.

Mer från Folksam

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Folksam och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera