1515
Annons

Var fjärde småsparare köpte finansiella tillgångar trots nedgång – bara en av tio sålde

Kryptotillgångar sticker däremot ut en aning, 21,4 procent uppger att de har reagerat på den senaste tidens marknadsförsäljningar och sålt av tillgångsslaget visar en ny global undersökning från den sociala handelsplattformen eToro, 27,6% svarar att de köpte mer.

 

Småsparare runt om i världen förblev motståndskraftiga trots börsras och oro för lågkonjunktur. Nio av tio (92 %) höll fast vid sina investeringar alternativt köpte dippen enligt den senaste upplagan av "Retail Investor Beat", en kvartalsvis undersökning av 10 000 privata investerare i 14 länder från det sociala investeringsnätverket eToro. Två tredjedelar (64 %) höll sina positioner och 28% uppger att de köpt på sig mer finansiella tillgångar under dippen. Svenska investerare var inte fullt så offensiva, 25,2% har köpt mer när priserna föll.

 

"Trots en störtflod av motgångar på de globala finansmarknaderna har småsparare funnit styrkan att se förbi den kortsiktiga volatiliteten och använda prisfallet till att stärka sina portföljer på lång sikt" säger Ben Laidler, eToros globala marknadsstrateg.

 

"För många privata investerare är detta deras första erfarenhet av marknader som går ner i stället för upp. Att hantera risker, bemästra känslor och behålla fokus på långsiktiga mål är något som även de mest etablerade investerarna kämpar med. Vår senaste Retail Investor Beat visar att privata investerare är motståndskraftiga och byggt diversifierade portföljer för framtiden snarare än att paniksälja”, säger Ben Laidler, eToros globala marknadsstrateg.

 

Svenska respondenter

Drygt två procentenheter fler än globalt, 66,6 % av svenskarna har suttit still i båten trots den senaste tidens oro på börsen. Svenskarna tycks ha tilltro till det svenska ekonomiska systemet och tror att marknaderna är starka nog att se bortom den senaste tidens turbulens.

Däremot är de oroliga för den globala ekonomin, men tror på aktiemarknaden efter att ha ompositionerat sin portfölj.

 

  • 65,8 % är osäkra på den globala ekonomin men 76,6 % känner sig trygga gällande sin försörjningsförmåga
  • 53 % kommer att investera samma belopp under Q3 som under Q2
  • 44,4% anser att internationella konflikter utgör den största risken för deras investeringar.

 

Nästan en femtedel (16,6 %) av de svenska respondenterna har investerat i 1–2 år.

 

Sentiment och kommande tre månader:

Det globala ekonomiska läget förändras snabbt, men svenska privata investerare verkar relativt opåverkade.

  • 71,5% har positionerat om sin portfölj som en konsekvens av oroligheterna i världen och osäkerhet om ränteläget
  • 17,8 procent har ökat sina investeringar inom energi och fastigheter (15,5 %)
  • 47,6 procent av svenskarna uppger att de har investerat i inhemska aktier och 29,4 i utländska aktier medan endast 14,2 i kryptovalutor.

 

För kontakt med Ben Laidler vänligen kontakta Kristina Windrup Olander email: kwo@gknordic.com eller på 072 – 545 34 74.

 

Om undersökningen

Enkätundersökningen är utförd av Appinio 7–17 juni 2022. Tidigare mätningar genomfördes kvartalsvis i samband med Opinium. Totalt deltog 10 000 privata investerare ett urval i 14 länder, 1 000 i varje: Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrike, Australien och Spanien. 500 i följande länder: Italien, Nederländerna, Danmark, Norge, Sverige, Polen, Rumänien och Tjeckien. Småsparare definierades som självständiga eventuellt med rådgivare och skulle inneha minst en investeringsprodukt inklusive aktier, obligationer, fonder, investerings-ISA eller motsvarande. De behövde inte vara eToro-användare.

 

About eToro

eToro is a social investment network that empowers people to grow their knowledge and wealth as part of a global community of successful investors. eToro was founded in 2007 with the vision of opening up the global markets so that everyone can trade and invest in a simple and transparent way. Today, eToro is a global community of more than 27 million registered users who share their investment strategies; and anyone can follow the approaches of those who have been the most successful. Due to the simplicity of the platform users can easily buy, hold and sell assets, monitor their portfolio in real time, and transact whenever they want.

www.etoro.com

 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från Schneider ElectricAnnons

Hållbar fastighetsautomation med människan i fokus

Allt fler fastighetsägare har idag ett stort fokus på hållbarhet. Med Schneider Electrics system för fastighetsautomation kan de enkelt övervaka och styra sina byggnader och snabbare uppnå hållbarhetsmålen.

Fastigheter står idag för omkring 30 procent av världens energianvändning och för nästan 40 procent av de årliga koldioxidutsläppen. För att uppnå målen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, måste 3 procent av byggnadsbeståndet i Europa renoveras varje år. Idag ligger renoveringstakten på endast 1-1,5 procent årligen och det största hindret för att investera i hållbara byggnader är finansiering. Lösningen för att säkerställa mer träffsäkra investeringar är att använda sig av digital teknik.

- En av våra lösningar för fastighetsautomation är digital tvilling, en spegling av en verklig fastighet, med vilken man kan skapa datadrivna insikter för att optimera energianvändningen i sina fastigheter. Man får här data i realtid, kan simulera energiflöden och modellera förändringar innan de tillämpas live i anläggningen. Den digitala tvillingen skapar mervärde för fastighetsägaren, som kan ta rätt beslut för att optimera driften, säger Tomas Bäckstadi, Service and Business Development Director , Schneider Electric.

En öppen plattform för byggnadens olika system

80 procent av 2050 års byggnader uppskattas redan idag vara byggda, vilket innebär att både det befintliga fastighetsbeståndet såväl som kommande byggnader behöver kunna hanteras för att uppnå hållbarhetsmålen. 

Med Schneider Electrics fastighetsautomationssystem EcoStruxure™ Building Operation (EBO) möjliggörs enkel och flexibel styrning och övervakning av fastighetens olika system i en plattform. Med systemet skapas förutsättningarna för att samla, strukturera, analysera och agera på byggnadens data. För att möjliggöra dagens och framtidens allt mer uppkopplade byggnader har systemet inbyggt stöd för effektiv hantering och lagring av stora mängder data.

- Vi ser att fyra grundpelare driver utvecklingen av dagens och framtidens byggnader och därmed våra lösningar för fastighetsautomation– de behöver vara drift-och energieffektiva, motståndskraftiga, hållbara och utformade med människan i fokus. I och med att vi tillbringar uppåt 90 procent av våra liv inomhus blir det tydligt att de byggnader som vi vistas i har en stor påverkan på vårt välmående och hälsa. Luftkvalité, temperatur och belysning är exempel på parametrar som är viktiga att ha i åtanke. Med EcoStruxure™ Building Operation kan fastighetens olika system integreras sömlöst i en framtidssäkrad och flexibel plattform och bidra till att möjliggöra en mer produktiv och hälsosam inomhusmiljö för byggnadens nyttjare, säger Linnea Lunnbäck, Offer Manager, Schneider Electric. 

”Med en digital tvilling kan man skapa datadrivna insikter för att minska sin miljöpåverkan”

Läs mer om framtidens fastigheter

Mer från Schneider Electric

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Schneider Electric och ej en artikel av Dagens industri

Inbjudan till Latours presentation av halvårsrapporten 2022

Latour offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet den 23 augusti 2022 kl. 08.30. Samma dag kl. 10.00 presenterar VD och koncernchef Johan Hjertonsson rapporten tillsammans med finansdirektör Anders Mörck och svarar på frågor i en webbsänd telefonkonferens. Presentationen genomförs på engelska. 

För att delta på mötet och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring +46 (0)8 566 427 07
För att följa webbsändningen vänligen använd länken:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=1C5641CA-44A5-4151-861F-9E0E1BF00A36

Göteborg, 16 augusti 2022

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef, tel. 0702 29 77 93, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på 74 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter cirka 19 miljarder kronor.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande 2022-08-16

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera