1515
Annons

Stendörren gör första förvärvet i Finland och förvärvar tre industrifastigheter för 75 mkr i Helsingforsregionen

Pressmeddelande

5 juli 2022

Stendörren Fastigheter AB (publ) etablerar sig i den för bolaget nya marknaden Helsingfors genom förvärv av industrifastigheterna Tiilitie 8, Tiilitie 10 och Pyymosantie 4, Vantaa från ett lokalt fastighetsbolag. Fastigheterna blir Stendörrens första förvärv i den attraktiva Helsingforsregionen. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 6,9 miljoner euro motsvarande cirka 75 miljoner svenska kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 6 591 kvadratmeter. Fastigheterna är uthyrda till flera olika hyresgäster.

Tillträde beräknas ske den 7 juli 2022.

Vi är mycket glada att kunna fortsätta vår expansion i ytterligare en ny marknad genom första förvärvet i Helsingforsregionen. Vi har följt marknaden en tid och ser att det finns attraktiva affärer här som kan bidra med god avkastning och värdetillväxt. Fastigheterna är belägna i det etablerade industriområdet Petikko, Vantaa och har god utvecklingspotential.”, säger Erik Ranje, verkställande direktör för Stendörren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                      

Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Johan Malmberg, Investerings- och Affärsutvecklingschef, 070-147 25 04 eller johan.malmberg@stendorren.se 
 

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2022 kl. 21:20 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande Helsingfors

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från AccountorAnnons

Planering minskar fastighetsägares administration

Fastigheter med många bolag i koncern har ofta kapacitetsutmaningar på våren. Kompetenskraven för att hantera ränteavdragsbegränsningar eller skatteoptimera fastigheterna är höga. Har du haft det tufft i vår, börja planera hösten redan nu.

Anna Rosengren, Senior advisor på Accountor där hon hjälper många fastighetsbolag med ekonomiarbetet, har följande tips för din planering.

– Se över kompetensbehovet för administrationen under året. Utöver det vanliga ekonomiarbetet, planeras förvärv, omstruktureringar eller fusioner? Kartlägg företagets tillgängliga resurser och kompetens. Komplettera dina resurser med experthjälp vid tillfälligt svårare transaktioner. Se över dina ekonomiska flöden. Automatisera de ekonomiska flödena. Säkerställ att företaget gör rätt gällande hanteringen av moms och ränteavdragsbegränsningar, skatteoptimeringen av fastigheterna eller Inkomstskattprocessen. Här kan fastighetsbolaget och koncernen spara mycket pengar, så är du osäker kan det vara kostnadseffektivt att ta hjälp. 

Rätt kompetens för alla tillfällen är en utmaning för många

– Att ha en egen momsspecialist, en skattespecialist och en koncernspecialist går oftast inte att motivera för ett fastighetsbolag. Men vi har det på Accountor. Jag och mina kollegor gör endast detta för olika fastighetsbolag, vi är därmed spetsigare i vår kunskap än personer som är allmänkunniga inom ekonomi. Det är vårt jobb att alltid vara uppdaterade på alla nya regler inom t ex momsområdet och se till att våra kunder använder reglerna på det för dem mest förmånliga sättet, säger Anna. 

Accountor försöker ständigt förändra processerna till det bättre och ligger i framkant gällande automatisering av flöden. De ser till så man arbetar effektivt med sin ekonomi. 

– Många företag tycker att de har en effektiv process och är ganska digitala. Men jag har sett att vi ofta kan göra stor skillnad genom att göra ytterligare effektiviseringar. Många fastighetsbolag är dessutom för små för att ha både de effektivaste processerna och de bästa systemen. När vi samarbetar kan de följa med på våra system och utarbetade processer och får på så sätt en liknande position som större fastighetsbolag. Vi har specialistkompetens och ger gärna råd och stöd till våra kunder i komplexa frågor. Vi är t ex bra som stöd vid förvärv och försäljningsprocesser. Till de fastighetsbolag som haft det svårt att hinna med årshanteringen på våren vill jag avsluta med att säga: Oavsett om det är för ett specifikt tillfälle, eller en större del av arbetet, lämna bort dessa arbetsuppgifter till experter, så kan du ägna er åt annat. 

Läs Accountors information till fastighetsägare här. 

Om Accountor:
Accountor är en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR. I Sverige stöttar 300 anställda på 8 orter företag med tjänster som innebär trygghet, avlastning, rådgivning, långsiktighet och tillfälle att utvecklas. Accountor har specialistkompetens inom fastighetsekonomi och hjälper företag till en mer effektiv ekonomi och effektivare processer.

Läs mer om Accountors tjänster här. 

Mer från Accountor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accountor och ej en artikel av Dagens industri

SIMRIS ALG TECKNAR AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE FÖRVARV AV CYANO BIOTECH SOM ETT FÖRSTA STEG MOT BIOPHARMA

Simris Alg AB (publ), meddelar att de ingick en bindande avsiktsförklaring (“LOI”) om att förvärva 100 % av aktierna i Cyano Biotech GmbH den 12 juni. Cyano Biotech är en lönsam verksamhet med en genomsnittlig omsättning på €516k och en EBITDA på €114k under de senaste två åren. Eftersom förhandlingarna om villkoren för affären är nästan slutförda och affären ska slutföras i slutet av augusti, är företagen överens om att detta är rätt tidpunkt att tillkännage det planerade förvärvet.

Det undertecknade avtalet inkluderar exklusivitet fram till den 25 augusti och affären är föremål för sedvanlig due diligence som också ska slutföras vid samma tidpunkt. Köpeskillingen kommer att inkludera en kombination av kontanta betalningar, Simris-aktier och prestationsrelaterade betalningar. Slutgiltiga villkor kommer att kommuniceras till marknaden direkt efter genomförd transaktion.

Cyano Biotech är en stabil och lönsam verksamhet med nästan 20 års forskning om cyanobakterier. Med ett omfattande stambibliotek, starka patent inom området ADC-toxiner för behandling av cancer, och pågående diskussioner med Pharma/ADC-företag för att utnyttja deras teknologiplattform. Detta potentiella förvärv av Cyano Biotech är helt i linje med Simirs kommunicerade strategi att producera högmarginalprodukter med hög vinst från mikroalger och cyanobakterier.  

För mer information kontakta:

Julian Read
CEO Simris Alg AB
Email: julian@simris.com
Tel: +46767888212
www.simrisalg.se

Denna information är information som Simris Alg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande 2022-08-17 kl 07:00 CEST

OM SIMRIS ALG AB (PUBL):
Simris Alg är ett bioteknikföretag som identifierar högvärdiga, naturliga, biologiskt aktiva ämne som finns i mikroalger och cyanobakterier för att extrahera för tillämpningar inom hudvård, nutrition och bioläkemedel. Företaget odlar på ett hållbart sätt mikroalger och cyanobakterier i industriell skala inom sin fotobioreaktoranläggning där förhållanden optimeras för produktion av dessa högvärdiga föreningar.

Simris Algs aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet SIMRIS ochISIN code SE0008091664. Certifierad rådgivare är Amudova AB, telefon: 08-546 017 58,

Följande bilagor finns för nedladdning:
SIMRIS ALG TECKNAR AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE FÖRVARV AV CYANO BIOTECH SOM ETT FÖRSTA STEG MOT BIOPHARMA

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera