1515
Annons

Novedos portföljbolag ProvideU förvärvar Elektronik Mekanik i Västerås

Ett av företagsgruppen Novedos portföljbolag, ProvideU, har idag tecknat avtal om att förvärva Elektronik Mekanik i Västerås (EM). Med förvärvet ökar Novedo sin proformerade omsättning på rullande 12 månadersbasis till drygt 2 miljarder SEK och sin EBITDA till 292 MSEK.

Elektronik Mekanik i Västerås är ett snabbt växande industribolag som fokuserar på tillverkning och montering av kretskort. Bolaget har en lång historik och starka kundrelationer. Sedan Thomas Zeijlon tog över som VD 2017 har bolaget dubblat sin omsättning som nu uppgår till cirka 60 MSEK med god lönsamhet.

”Jag har jobbat på EM i 30 år varav de sista 5 åren som VD. Vi har nära och bra relationer till våra kunder och vår organisation är ett enda stort team där alla drar åt samma håll. Det ska bli kul men också utmanande att bli en del av ProvideU och ingå i en större grupp. Det känns även stimulerande att bli delägare i Novedo och att få vara med på resan mot börsintroduktionen. Jag ser fram emot att få fler bollplank att dela idéer med och med större muskler kommer vi kunna ta oss an större kunder och större kunduppdrag och framför allt skapa mervärden till våra redan nöjda kunder”, säger Thomas Zeijlon, VD på EM.

EM introducerades för Novedo i samband med förvärvet av ProvideU AB som slutfördes tidigare i år. De två Västeråsbaserade bolagen är verksamma inom samma bransch men utan att konkurrera med varandra. EM kommer efter förvärvet att ligga som dotterbolag till ProvideU då det finns stora strategiska fördelar att utnyttja i ett samarbete.

”EM är ett fint bolag och vi är enormt glada att det blir en del av ProvideU. ProvideU grundades 2008 som en komponentleverantör med fokus på ritningsbundna komponenter och har utvecklats till en komplett helhetsleverantör, en ”one stop shop”, där vi erbjuder komponenter, elektroniktillverkning, box-build och leverans av kompletta system. Merparten av tillverkningen sker idag i vårt dotterbolag ProvideU Assembly som är lokaliserat i Tallinn. I och med detta förvärv får vi även en produktionsenhet i Sverige och genom en breddad kompetens stärker vi vårt erbjudande gentemot kunden, vi får möjligheter att skapa fler funktioner och vi skapar synergier genom att kunna öka merförsäljningen”, säger Fredrik Forngren, VD på ProvideU.

”ProvideUs förvärv av EM är Novedos första tilläggsförvärv, vilket är extra roligt eftersom det visar att våra bolag även kan attrahera andra och på så sätt skapa ytterligare värde ute i bolagen och för Novedo-gruppen som helhet”, säger Per-Johan Dahlgren, VD på Novedo.

Förvärvet är Novedos nittonde sedan starten och det åttonde under 2022 och är ännu ett steg mot börsintroduktionen som är planerad att ske under det första halvåret 2023. Efter förvärvet omsätter Novedo drygt 2 miljarder SEK med en EBITDA om 292 MSEK pro forma.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Johan Dahlgren
VD
Novedo Holding AB (publ)
per-johan.dahlgren@novedo.se
070-597 06 44
Denna information är sådan information som Novedo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2022 klockan 09:00 CEST.

Följande bilagor finns för nedladdning:
PRM EMAB SV

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från AccentureAnnons

Bransch i omvandling: Det här krävs för partnerskap med den nya elkunden

Vinterns elpriser har, minst sagt, fått konsumenterna att lägga märke till sin elräkning. Nu måste elbolagen visa kunderna att de erbjuder något mer än bara en faktura, och det finns framförallt fem områden som krävs för att skapa partnerskap med den nya elkunden.

Läs mer om vad som krävs för att bli framtidens elleverantör 

Det är mycket el på agendan just nu. Efter en vinter med rekordhöga elpriser har Rysslands invasion av Ukraina satt kniven mot strupen på den europeiska energianvändningen, samtidigt som klimatkrisen kräver en omställning från fossila bränslen i varenda bransch, från transport till ståltillverkning.

– Energi är verkligen en bransch under stark omvandling, och det sker brett i hela samhället, konstaterar Fredrik Engdar, ansvarig för affärsområde energi på Accenture.

– Framförallt ser vi att kunderna, oavsett om det är privatkunder eller företagskunder, i dag ställer helt andra krav på sin elleverantör än vad de har gjort tidigare.

Fredrik Engdar, ansvarig för affärsområde energi på Accenture.
Fredrik Engdar, ansvarig för affärsområde energi på Accenture.

Rapporten ”The New Energy Consumer” från Accenture konstaterar att relationen mellan kund och elleverantör tidigare var i princip transaktionsbaserad. El kom ur två hål i väggen, räkningen betalades, ingen tänkte mer på det än så.

– Men både det höga elpris vi ser nu och den höga medvetenhet som finns kring hållbarhet har ändrat det här markant. Slutkunden idag vill vara med och bidra till energi-omställningen genom att köpa grönare el, men de vill också ha hjälp från elbolagen med att effektivisera sin egen elkonsumtion.

Perspektivskifte av stora mått

Och det här ställer elbolagen inför ett perspektivskifte av stora mått. Inte minst kräver det en ny syn på vad som egentligen skapar värde för både dem själva, och för kunden. Enligt rapporten är det framförallt fem områden som elbolagen behöver fundera över för att skapa en känslomässig, snarare än transaktionsbaserad, relation med sina kunder: Syfte, Produkter, Teknikplattformar, Talang och Partnerskap.

– Alla de här fem är lika viktiga, men att ha ett ambitiöst och genuint syfte som fylls med reellt innehåll snarare än floskler är grunden. Syftet skall sedan driva åtgärder, för det är utan tvekan så att kunder och företag vill köpa tjänster och produkter från företag som bidrar till omställningen kring hållbarhet.

Det är med ett tydligt syfte företagen kan hitta riktningen för att utveckla nya produkter och tekniska plattformar, det är med ett tydligt syfte de kan attrahera anställda och kunder, och det är med ett tydligt syfte de hittar de partnerskap som blir avgörande för att kunna bli en viktig spelare, inte bara på elmarknaden, utan i den energiomställning som nu sker inom hela samhället. Och här ser Fredrik Engdar att de svenska bolagen ligger bra till.

– Många svenska elbolag ligger redan långt framme, för de vet vad de vill åstadkomma och de verkar vara genuina i sin önskan att nå dit. Nu gäller det att ta nästa steg och fortsätta driva omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

Rapporten visar även att konsumenterna vill ha hjälp att själva ställa om sin energikonsumtion. Dels via råd och tips, dels också via nya produkter och miljövänliga alternativ. 

– De svenska bolagen ligger bra till när det gäller att erbjuda grön el, men sen behöver de hjälpa kunderna i deras omställning och effektivisera elanvändningen. För att åstadkomma detta behövs både större insikt i kunders beteende och behov, samt nya typer av produkter. 

Nya former av partnerskap

En annan viktig aspekt av omställningen är nya former av partnerskap för att i nära samarbete med företagskunder och andra aktörer på marknaden förändra energianvändningen. 

– Partnerskap är en hjärtefråga för mig. Energiomställningen har redan lett till helt nya sorters gränsöverskridande samarbeten mellan branscher som vi inte har sett så ofta tidigare.

Till exempel möbelföretag som säljer solpaneler, snabbmatskedjor som blir laddstationer för elbilar, oljebolag som köper kraftbolag – kombinationerna är många, ibland överraskande och uppstår överallt.

– Det är den ökande kundinsikten, och självinsikten, som ligger bakom. Företagen inser att de inte kan göra allt själv, utan att de måste ingå partnerskap både med aktörer i andra branscher och med snabba, digitala startups som kan hjälpa till att utveckla nya förmågor och snabba på energiomställningen. De här konstellationerna kommer att vara avgörande för att klara av att vara relevant på den nya energimarknaden.

Läs mer om elbranschens omställning 

 

Mer från Accenture

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accenture och ej en artikel av Dagens industri

Neola Medical Q2 rapport 2022- ett kvartal med stora kommersiella framsteg

Pressmeddelande

Lund, Sverige, 16 augusti 2022, kl. 08.30 CET

Viktiga steg mot regulatoriskt godkännande och kommersialisering har tagits under kvartalet. Positiva resultat från stor klinisk studie på nyfödda barn, förvärv av strategiska IP-rättigheter och förstärkt styrelse bäddar för framgångsrik kommersialisering av bolagets produkt för lungövervakning. Strategiska rekryteringar, pågående prövarinitierad klinisk studie och en första granskningen av kvalitetslednings-systemet godkänd, stärker bolaget ytterligare.

Sammanfattning av perioden april-juni 2022

  • Rörelsens intäkter uppgick till 2 141 tkr (2 393)
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 946 tkr (-2 071)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -5 759 tkr (-4 504)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (-0,16)

Sammanfattning av perioden januari-juni 2022

  • Rörelsens intäkter uppgick till 5 411 tkr (4 123)
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 128 tkr (-4 075)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -9 949 tkr (-8 181)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,24 kr (-0,32)
  • Likvida medel uppgick till 12 989 tkr (8 465)

VD:s kommentar

Det andra kvartalet har inneburit viktiga steg mot kommersialisering. Vi tar dessa steg under ett nytt bolagsnamn, Neola Medical AB. Det nya namnet är direkt kopplat till bolagets medicintekniska produkt Neola®, som används för kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn.  Vi genomför namnbytet för att bättre kunna ta internationell marknadsposition i medtech-branschen och förtydliga vårt fokus på för tidigt födda barn och neonatal intensivvård. Vi har även under kvartalet tagit ytterligare ett viktigt kommersiellt steg genom att förvärva IP-rättigheter för den elektronik-plattform som är integrerad i Neola®. Genom förvärvet stärker vi bolagets IP-portfölj och lägger ytterligare en sten i grunden för att förbereda bolaget för internationell tillväxt och gör oss dessutom till en attraktiv förvärvskandidat.

Vår viktigaste framtida marknad är USA och nu har vi gått in i en fas med fokus på att förbereda för marknadslansering. Därför har vi under kvartalet färdigställt en strategi för kostnadsersättning från det amerikanska sjukvårdssystemet, startat ett projekt för prissättningsstrategi på den amerikanska marknaden samt medverkat i ett acceleratorprogram i San Fransisco. 

Under kvartalet har vi nått en betydande milstolpe då för första gången positiva resultat från en stor klinisk studie på nyfödda barn presenterades. Kliniska resultat är avgörande för en framgångsrik kommersialisering och därför var det särskilt betydelsefullt att resultaten från de första 50 av totalt 100 patienter i den prövarinitierade kliniska studien vid Universitetssjukhuset i Cork på Irland presenterades vid en konferens i USA. Resultaten bekräftar att teknologin fungerar väl för mätningar på nyfödda barns lungor, vilket stärker vår uppfattning om Neola®s framtid inom den neonatala intensivvården. Vi ser fram emot de samlade resultaten som väntas senare i år.

På bolagstämman i maj valdes nya ledamöter in i styrelsen, samtliga med stor erfarenhet av bolagsbyggande och internationell försäljning inom medicinteknik. Med denna förstärkning går bolaget nu in i en ny fas med fokus på kommersialisering. Vi fortsätter att bygga en organisation med engagemang, driv och internationell kompetens inom det kliniska och regulatoriska området såväl som kvalitetsledning. Vi fokuserar på patienterna och vår ambition att förbättra vården av för tidigt födda barn, så att fler kan räddas och få ett liv utan allvarliga funktionsnedsättningar. Detta kvartal har vi tagit flera betydelsefulla steg mot att uppnå just den ambitionen.

Hanna Sjöström

VD

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Neola Medicals hemsida, www.neolamedical.se.

Lund den 16 augusti 2022

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd Neola Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@neolamedical.com

Denna information är sådan information som Neola Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2022 kl. 08.30 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera