1515

Ropo Capitals hållbarhetsrapport publicerad – fokus på arbetsmiljö, serviceleverans och klimatvänlig fakturalivscykel

På Ropo Capital är hållbarhet en integrerad del av koncernens strategi och värderingar. Under 2021 var hållbarhet Ropo Capitals viktigaste utvecklingsområdet där fokus låg på att utforma en gemensam hållbarhetsstrategi i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards för hela koncernen. Nu har koncernens första hållbarhetsredovisning publicerats.

 

Ropo Capitals verksamhet bygger på förtroende. Koncernen skapar värde för sina kunder genom att säkra viktiga processer längs fakturans värdekedja och finansiella transaktioner, från fakturaleverans till reskontra och hantering av fordringar. För att stärka detta förtroende och skapa långsiktig affärstillväxt, är hållbarhet en integrerad del av Ropo Capitals övergripande affärsstrategi och dagliga arbete.
 

Under 2021 vidareutvecklade Ropo Capital koncernens hållbarhetsstrategi med hjälp av en s.k Materiality Assessment som inkluderade intressentintervjuer, bakgrundsundersökningar och riskanalys. Utifrån detta arbete och Ropo Capitals hållbarhetsprinciper togs en hållbarhetsstrategi fram. Fokusområdena i strategin är centrerade kring människorna och en inspirerande arbetsmiljö, affärsetik och ansvarsfull serviceleverans samt en klimatvänlig fakturalivscykel.

"Vårt hållbarhetsarbete fortsätter att fokusera på våra kunder, deras kunder och Ropo-teamet. Våra fokusområden och prioriterade aspekter belyser det som är viktigast för oss och det vi har störst inverkan på", säger koncernens Chief Brand & Communications Officer Jenni Jantunen, som är ansvarig för hållbarhetsrapporteringen.

Strategin innehåller 12 materiella hållbarhetsaspekter som är indelade i fokusområden. Fyra av aspekterna är prioriterade som mest kritiska: garantera en lagenlig och ansvarsfull fakturalivscykelprocess; upprätthålla datasäkerhet och integritet; säkerställa medarbetarengagemang och främja tydlig och transparent hållbarhetskommunikation.

 

I rapporten betonas också vikten av att minska miljöpåverkan från fakturering och främja en hållbar kredithantering. Koncernen upplever att de genom sina tjänster kan påverka koldioxidavtrycket av fakturering positivt och samtidigt vara med och bygga upp en betalningskultur där företag kan erbjuda sina kunder att på ett ansvarsfullt sätt handla på kredit.

 

Ropo Capital Groups första hållbarhetsredovisning har nu publicerats och finns tillgänglig på webbplatserna ropocapital.fi, ropocapital.se och ropocapital.no. Rapporten omfattar alla koncernbolag i Finland, Sverige och Norge. I framtiden kommer koncernens hållbarhetsredovisning att publiceras tillsammans med dess finansiella rapport.

 

För mer information vänligen kontakta:

Jenni Jantunen, Chief Brand and Communications Officer,
jenni.jantunen@ropocapital.fi, + 358 44 756 9603
 

Ropo Capital har kombinerat informationslogistik med kredithantering och på så sätt skapat en ny norm på marknaden. Vårt erbjudande täcker hela fakturans livscykel - från distribution och reskontrahantering till påminnelser och inkasso. Vi konkurrerar på marknaden som en teknisk pionjär med en affärsmodell grundad på digitaliseringens fördelar och avancerad automatisering. Ropo Capital är marknadsledande inom fakturahantering i Finland och har genom förvärv de senaste åren expanderat till den nordiska marknaden. Idag har vi ca 370 anställda specialister i Finland, Sverige och Norge och mer än 10 000 kunder. Totalt levererar Ropo Capital över 140 miljoner fakturor och andra dokument årligen. Vårt mål är att år 2023 vara den ledande leverantören i Norden av tjänster inom fakturans livscykel.

 

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?