1515
Annons

Kvartalsrapport första kvartalet 2022, Nordic LEVEL Group

Styrelsen för Nordic LEVEL Group AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2022

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG JANUARI - MARS 2022

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 72,1 (28,7) MSEK, en tillväxt på 151,2 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter blev 21,1 procent.
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -3,8 (1,1) MSEK och justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -6,2 (0,2) MSEK. Rapporterat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -6,0 (1,1) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8,3 (0,2) MSEK. De justerade rörelseresultaten är justerade för under perioden upplupna engångskostnader på 2,1 MSEK hänförliga till kostnader relaterade till koncernens varumärkesbyte.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -9,2 (-0,2) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,12 (-0,01) SEK före och efter utspädning.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -7,3 (-0,6) MSEK och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -14,4 (-2,8) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2,8 (0,1) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 49,5 (9,6) MSEK. Periodens kassaflöde blev 32,3 (6,9) MSEK.
 • Periodens orderingång blev 64,8 (70,0) MSEK. Total offertstock uppgår vid periodens utgång till 205,4 (138,7) MSEK.
 • Koncernen tecknade under perioden en avsiktsförklaring att förvärva 100 procent av aktierna i Corepart AB. Ett aktieöverlåtelseavtal tecknades, efter rapportperiodens utgång, i början av april 2022 och tillträde ägde rum den 12 maj 2022. Bolaget kommer att ingå i Koncernens nyetablerade division Ventures.
 • I januari tillfördes koncernen 6,8 MSEK i kapitaltillskott genom de teckningsoptioner av serierna TO3 och TO4 som under december 2021 inlösts för teckning av nya aktier.
 • I februari genomfördes en refinansiering av tidigare kortfristiga lån i Danske Bank och Erik Penser Bank med ett nytt långfristigt lån i Marginalen Bank, vilket kommer att bidra till lägre finansieringskostnader och förbättrat fritt kassaflöde genom längre amorteringstid.
 • Efter rapportperiodens utgång, i början av april 2022, fullföljdes det förvärv av Svensk Evenemangssäkerhet AB som meddelats under Q4 2021. Bolaget kommer att ingå i Koncernens division Operations och konsolideras från och med 2022-04-01.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Komplett kvartalsrapport bifogas som PDF.

Denna information är sådan information som Nordic LEVEL Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 kl. 08.30 CEST.

För ytterligare information:

Thomas Lundin,
VD och Koncernchef Nordic LEVEL Group

Tel 08 620 82 00
thomas.lundin@nordiclevelgroup.com 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Kvartalsrapport Q1 2022 - PDF

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Nordstjernan investerar i Mentimeter AB, en ledande aktör inom Audience Engagement

Nordstjernan Growth investerar i Mentimeter, ett snabbväxande SaaS-bolag inom ”Audience Engagement”. Mentimeter erbjuder en lösning för att engagera och entusiasmera mötesdeltagare och publik. Mentimeters plattform engagerar människor globalt och hittills har över 200 miljoner personer använt produkten.
 

Nordstjernan investerar 150 MSEK i Mentimeter. Creades kommer också in som ny investerare i bolaget och Alfvén & Didrikson, som är en befintlig ägare, investerar ytterligare kapital.  

 

”Det är ett styrkebesked att Nordstjernan Growth, som en långsiktig aktör, väljer att investera i Mentimeter och jag ser fram emot att fortsätta bygga bolaget tillsammans med dem. ”, säger Johnny Warström, VD och grundare av Mentimeter.

 

”Vi investerar i Mentimeter med ambitionen att stötta bolaget i dess fortsatta utveckling. Vi är imponerade av vad Johnny Warström, Niklas Ingvar och teamet har åstadkommit och ser fram emot att stödja bolaget långsiktigt”, säger Nordstjernans verkställande direktör Peter Hofvenstam.

 

Investeringen görs inom Nordstjernans tillväxtsatsning, Nordstjernan Growth, och blir det fjärde innehavet i Growth-portföljen.

 

Peter Hofvenstam

Verkställande direktör

Nordstjernan AB

 

 

Frågor besvaras av:

 

Peter Hofvenstam, verkställande direktör Nordstjernan

E-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se

 

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan

Mobil: +46 70 636 74 17

E-post: stefan.stern@nordstjernan.se

 

 

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?