1515
Annons

Rizzo Group AB (publ) avyttrar sitt helägda dotterbolag Rizzo International AB

STOCKHOLM (12 maj 2022)Rizzo Group AB (publ) ("Rizzo Group") har idag ingått avtal med Goldcup 30644 AB (u.n.) ("Köparen") om försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Rizzo International AB ("Rizzo International"). Köpeskillingen uppgår till 47 miljoner kronor, varav 25 miljoner kronor erläggs kontant och totalt 22 miljoner kronor genom utgivande av skuldebrev.

Rizzo International
Rizzo International är Rizzo Groups helägda dotterbolag och bedriver verksamhet inom detaljhandel av skor och accessoarer genom en butik på Nybrogatan i Stockholm samt två vardera avdelningar på NK Stockholm och NK Göteborg.

Om Köparen
Goldcup 30644 AB (u.n.) med org. nr. 559375-7890 är ett nystartat privat aktiebolag som ägs till 100 procent av Forspro Aktiebolag, 556467-7739 ("Forspro").

Bakgrunden till transaktionen
Rizzo Group verkar inom två huvudkategorier, väskor och skor, vilka ställer krav på både olika typer av kompetens och omfattande krav på resurser. Rizzo Group har noterat att marknadspositionen beträffande väskor är betydligt starkare än den beträffande skor. Rizzo Group har således valt att fokusera verksamheten på försäljning av väskor och accessoarer, vilket ger bolaget möjlighet att vidareutveckla ett enda butikskoncept som fortsatt bär namnen Rizzo i Sverige och Morris i Norge. Styrelsen i Rizzo Group har följaktligen tagit beslutet att avyttra Rizzo International till Köparen, vars moderbolag har mångårig erfarenhet av att driva sko- och konfektionsförsäljning. VD Lars Fins bedömer affären som bra och nödvändig att genomföra då Rizzo Group, utöver fokuseringen på ett enda koncept, även kan sänka sina omkostnader och öka sina marginaler.

Transaktionen i korthet

 • Rizzo Group och Köparen har idag enats om att sälja respektive förvärva samtliga aktier i Rizzo International på de villkor som framgår av aktieöverlåtelseavtalet.
 • Aktierna ska överlåtas till Köparen på tillträdesdagen idag den 12 maj 2022 mot en köpeskillingen om 47 miljoner kronor, varav 25 miljoner kronor kontant och 22 miljoner kronor genom utgivande av skuldebrev med en löptid om 18 månader.
 • Rizzo Internationals helägda dotterbolag Rizzo AS och Rizzo Oy ska exkluderas från transaktionen och överlåtas till Rizzo Group som en del i transaktionen..
 • Rizzo Groups bank Nordea tar i anspråk hela den kontanta köpeskillingen om 25 miljoner kronor, varmed Nordeas checkräkningskredit minskar med motsvarande belopp från ca 130 miljoner kronor till ca 105 miljoner kronor, i utbyte mot att Nordea släpper panträtten och företagshypoteket i Rizzo Internationals aktier respektive tillgångsmassa. Köpeskillingen som erläggs genom reversen innebär emellertid att Rizzo Group erhåller på tillträdesdagen 4 miljoner kronor och därefter ett belopp om 1 miljon kronor varje månad med start från den 31 maj 2022 i totalt 18 månader. 
 • Archelio Capital AG, CHE 404 989 815 och Forspro garanterar Köparens rätta fullgörande av dess förpliktelser gentemot Rizzo Group enligt aktieöverlåtelseavtalet förutom köpeskillingsreversen om 22 miljoner kronor.
 • I och med tillträdet kommer samtliga befintliga styrelsemedlemmar i Rizzo International att avgå från sina respektive positioner.
 • I och med transaktionen kommer Rizzo Group fokusera verksamheten på försäljning av väskor och accessoarer, vilket enligt styrelsen i Rizzo Group förväntas minska bolagets kostnader med ca 35 miljoner kronor på årsbasis.

 

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Rizzo Group:
Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, anders.arverud@rizzogroup.se

Köparen:
Daniel Spangenberg, tel: +46 (0)70 894 18 60, daniel@avalox.se

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 12.25 CEST.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 92 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Atrium Ljungberg förvärvar i Hagastaden

Atrium Ljungberg har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Blästern 15 i Hagastaden, Stockholm. Byggnaden omfattar 21 300 kvm och förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om 2 345 mkr. Genom förvärvet stärker Atrium Ljungberg positionen som en av de största fastighetsägarna och stadsutvecklarna i expansiva Hagastaden.

Blästern 15, som är ritad av Ragnar Östberg, uppfördes under 1930-talet av nuvarande ägare, familjeföretaget AB Industricentralen. Byggnaden har sju våningsplan samt garage och innehåller idag främst kontor, konstgallerier och butiker. Blästern 15 ligger i direkt anslutning till Atrium Ljungbergs fastighet Blästern 11 och är, med undantag av garage och förråd, fullt uthyrd. Det totala hyresvärdet, fullt uthyrt, är 82 mkr och återstående viktad kontraktslängd är 2,8 år. Tillträde beräknas ske den 1 juni 2022.

Blästern 15 i Hagastaden. Foto: Cushman & Wakefield

Atrium Ljungberg äger och förvaltar, innan förvärvet, fastigheter om drygt 80 000 kvm i Hagastaden. I portföljen finns sedan tidigare fastigheterna Apotekarnes Mineralvattenfabrik, Glashuset och PV-palatset. Alla är ombyggda till kontor med bevarad industrikaraktär. I början av året flyttade även de första hyresgästerna in i nybyggda Life City. Vid ett av Skandinaviens mest visuella lägen, där 200 000 människor passerar varje dag, har Life City en unik placering ovanpå E4:an precis intill några av Sveriges viktigaste aktörer inom life science; Karolinska Institutet, KTH, Nya Karolinska Solna och Stockholms universitet.

– Hagastaden är ett av våra mest prioriterade områden där vi varit en aktiv fastighetsägare under lång tid. Det är ett av Stockholms mest expansiva och spännande stadsutvecklingsområden och det känns fantastiskt att få möjlighet att expandera här. Området har möjlighet till god hyrestillväxt de närmaste åren med ytterligare potential vid en tunnelbana på plats 2028, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

Fram till 2030 planeras Hagastaden växa med 50 000 arbetsplatser och 6 000 nya bostäder och rakt genom stadsdelen planeras för ett av stadens största parkprojekt, som knyter ihop Hagastaden med Hagaparken och Brunnsviken. Atrium Ljungberg är en av det största fastighetsägarna i Hagastaden och har varit verksamma i området sedan drygt 30 år tillbaka.

Nacka, 2022-05-24
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2022 kl. 19.00 CET.

För mer information kontakta:
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37, annica.anas@al.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?