1515
Annons

Hoppets förskola banar väg för fossilfritt byggande

Hifab ansvarig byggledare när Göteborgs stad bygger förskola med minimalt klimatavtryck.

Förskolan Hoppet i Göteborg lever verkligen upp till sitt namn. Här har Göteborgs stad genomfört ett pilotprojekt för fossilfri byggnation, ett led i stadens mål att på sikt bli helt klimatneutral. Innovation och nytänk har kantat projektets framfart, från en husgrund i återvunnet glas till väggar av lera och hampa. Hifabs byggprojektledare Jonas Larsson berättar om en lärorik resa som har lett till en byggnad där koldioxidavtrycket pressats ner med 70 procent. 

Jonas Larsson är byggledare på Hifab och har sedan sommaren 2020 varit engagerad i det uppmärksammade projektet Förskolan Hoppet. 

- Min första känsla när jag började sätta mig in i uppdraget var att det skulle bli spännande att få delta i ett projekt som hade tydliga visioner om att bygga med ett så litet klimatavtryck som möjligt. Nu när vi är klara kan jag konstatera att det jag främst tar med mig är det inspirerande sättet som vi har jobbat på. Det har funnits en långtgående vilja att tänka nytt kring produktionen och agera i samverkan med alla inblandade parter. Genom det här projektet har vi tillsammans med Göteborgs stad och deltagande entreprenörer utmanat den traditionella byggindustrin och visat vägen fram mot det fossilfria byggandet. 

Förskolan Hopper har precis klarat av slutbesiktningen och nycklarna har lämnats över till en mycket nöjd förskolechef. I januari klev den första kullen barn in på den nya förskolan, en förskola som kan stoltsera med ett minimalt klimatavtryck med drygt 70% lägre i jämförelse med en traditionell byggd förskola. 

Joakim Eliasson är byggprojektledare på Lokalförvaltningen Göteborgs stad och har varit involverad i projektet sedan 2020. 

- Redan tidigt i projektet var utgångspunkten för projekteringen att bygga klimatneutralt. Det som har gjort störst skillnad är beslutet att byta ut den traditionella betonggrunden till en grund av återvunnet glas och en stomme och fasad av trä. Här har vi den största miljövinsten.  

Innovation i framkant – att testa sig fram på oprövad mark 

Projektets signum har varit att identifiera och välja hållbara material, leverans- och produktionsmetoder. Jonas Larsson konstaterar att det är stimulerande att våga vara normbrytande och arbeta utifrån ett livscykelperspektiv.

- Det är oerhört lärorikt men man måste även acceptera att det tar längre tid. I dagsläget är hanteringen av återbrukat material tidskrävande, samma gäller för testning av nya materialval som lerväggar och hampakalk. Vissa metoder är kanske inte alltid det bästa ur produktionssynvinkel men tar oss framåt i vårt lärande. Minskad betong och stålanvändningen till fördel för trä och återanvänt glas ger stor klimatnytta men kräver även mer tid för planering och projekt har tagit mycket tid i projekteringsfasen. Det är priset man får betala för att göra så litet avtryck på miljön som möjligt. 

Joakim Eliasson från Göteborgs stad fortsätter:

- Allt vi gör ska uppnå miljömålen och för att klara detta behöver vi ständigt göra våra tester. Det är ett kostsamt sätt att arbeta på och inte alla aktörer har möjlighet att ta den risken. Det är därför viktigt att Göteborgs stad kliver fram och tar ledning för detta eftersom vi har både kraften och kapaciteten. 

Kunskapsöverföring – något att bygga vidare på

Alla inblandade i projektet prisar de många lärdomar som dragits under projektet och erfarenheten har nu samlat in och sammanställts till en rapport, kunskap som Göteborgs stad kommer kunna ta vidare in i nästa klimatneutrala byggprojekt.

- Återbruk är ett exempel på något som vi verkligen har fått upp ögonen för eftersom det ger stor klimatnytta. Idag finns ett flertal initiativ på detta område och men det behövs en ökad samverkan i branschen. Stadens sätt att ta kunskapen vidare är att vi redan nu är i startgroparna för att bygga ett Hoppet 2 och 3 med fokus på återbruk, berättar Joakim Eliasson. 

Under två intensiva år har Hifab varit involverad i projektet och haft byggledningsrollen. Jonas Larsson sammanfattar: 

- Jag känner mig stolt över att vi på Hifab har blivit utvalda att medverka i det här projektet. Det ger ett kvitto på att vi kan hantera nytänk kring produktion och projektledning och att Hifab har en bredd av många olika kompetenser som kan bidra i projektet. 

För ytterligare information kontakta
Emma-Lisa Runius, kommunikationschef
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Oblique Therapeutics förlänger teckningsperiod i den pågående företrädesemissionen av tvingande konvertibler

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN PÅ DENNA SIDA SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Styrelsen för Oblique Therapeutics har beslutat att förlänga teckningsperioden i bolagets pågående företrädesemission av konvertibler, så att teckningsperioden löper till och med fredagen den 3 juni 2022.

Extra bolagsstämman i Oblique Therapeutics AB (publ) (”Oblique Therapeutics” eller ”Bolaget”) beslutade den 13 maj 2022 att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en emission av s.k. tvingande konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning tillför Bolaget cirka 46 miljoner kronor före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Med anledning av Företrädesemissionen har Oblique Therapeutics upprättat ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 9 maj 2022 och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://obliquet.com/investor-relations/foretradesemission-av-tvingande-konvertibler-2022/

Efter kontakter med Bolagets ägare och det senaste aktieägarmötet är det styrelsens uppfattning att ett flertal aktieägare antingen missförstått eller helt undgått informationen relaterad till den pågående Företrädesemissionen. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att förlänga teckningsperioden till och med fredag den 3 juni 2022.  Syftet med den förlängda teckningsperioden i Företrädesemissionen är att samtliga aktieägare ska erbjudas samma möjlighet att utvärdera och delta i erbjudandet.

Uppdaterad preliminär tidplan

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

9 maj – 3 juni 2022 Teckningsperiod
8 juni 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Mer information om erbjudandet och hur du gör för att teckna konvertibler i Företrädesemissionen finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://obliquet.com/investor-relations/foretradesemission-av-tvingande-konvertibler-2022/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Jonasson

CFO

Tel: 0768-706388,

E-mail: mats.jonasson@obliquet.com

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?