1515
Annons

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

RÄKENSKAPSÅRET 1 JAN 2021 – 31 DEC 2021

FJÄRDE KVARTALET 1 OKT 2021 – 31 DEC 2021

Sammanfattning av Appspotrkoncernen för verksamhetsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick till 6908 TSEK (inga jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året då det är första året koncernen rapporterar ARR)
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 5 270 TSEK (6 615 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 96,6 % (94,0 %)
 • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 5 454 TSEK (7 040 TSEK)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -29 272 TSEK (-17 723 TSEK)
 • Moderbolaget redovisar ett rörelseresultat på -25 183 TSEK (-14 317 TSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -29 323 TSEK (-18 541 TSEK) för koncernen och -24 328 TSEK

(-13 544 TSEK) för moderbolaget

 • Styrelsen föreslår ingen utdelning

Väsentliga händelser för det fjärde kvartalet

Koncernen:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2021-12-31 till 6908 TSEK (inga jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året då det är första året koncernen rapporterar ARR)
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1 405 TSEK (2 095 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 94,4 % (86,9 %)
 • Omsättningen uppgick till 1 489 TSEK (2 412 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -8 788 TSEK (-4 099 TSEK)
 • Resultat per aktie blev -0,05 SEK (-0,03 SEK)

Moderbolaget:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2021-12-31 till 72 TSEK (inga jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året då det är första året moderbolaget rapporterar ARR)
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 21 TSEK (42 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 100 % (53,8 %)
 • Omsättningen uppgick till 21 TSEK (78 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -6 050 TSEK (-2 244 TSEK)
 • Resultat per aktie blev -0,03 SEK (-0,02 SEK)
 • I december meddelar bolaget att man genomfört förvärvet av ett svenskt bolag med ett Sri Lankesiskt dotterbolag med utvecklare för en maximal köpeskilling på 3 miljoner kronor.
 • I oktober meddelar bolaget att man öppnar sin plattform för självregistrering på engelskspråkiga marknader och växlar upp bolagets marknadssatsning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • N/A

Annual Recurring Revenue (ARR) koncernen

ARR är Appspotrs viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde.

ARR uppgick per 2021-12-31 till 6,9 MSEK (ingen jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året). Illustrationen nedan visar ARR för de senaste fyra kvartalen.

VD har ordet

Under det fjärde kvartalet lanserades självregistrering och onlinebetalning i Appspotr 3 plattformen. En viktig del för att ta position på den starkt växande marknaden för low code globalt. Under perioden genomfördes också förvärvet av det lankesiska dotterbolag där bolagets utvecklingsresurser finns samlade. Under kvartalet ökade de repetitiva intäkterna med 17,9 %, vilket ger ett ARR på 6,9 msek.

Erbjudandet

Genom lanseringen av självregistrering och onlinebetalning under Q4 har vi breddat vårt erbjudande. Våra kunder har nu en större frihet i att kunna välja de erbjudanden som passar dem bäst. Självservice till kunder som vill bygga appar själva. Fullservice via Appspotr Studios för kunder som vill köpa eller hyra färdiga appkoncept. Eller kombinationen av båda.

Vi har nu ett attraktivt kommersiellt upplägg där vi går mer och mer mot att bli en helhetsleverantör av low code baserade app-lösningar, där kunden har friheten att bygga dem själv eller ta hjälp av oss och våra experter.

Ambitionen är att öka vår konvertering av nya kunder och återförsäljare både inom självservice och fullservice samt att öka antalet erbjudanden.

Organisationen

Vår kommersiella kapacitet börjar nu komma på plats i koncernen där samtliga övergripande roller i organisationen har identifierats och till huvuddel tillsats.

Vi har lagt grunden för vår internationella etableringsstrategi genom förvärvet av vårt dotterbolag i Sri Lanka. Restriktioner kopplade till Covid-19 har inneburit utmaningar i att växa internationellt så vi är nöjda med att vi rott i hamn denna affär som är en viktig komponent i vår tillväxtstrategi. Ambitionen är att, vid sidan av ökade insatser på hemmamarknaden, växa ytterligare internationellt, men vi är ödmjuka inför att det är utmanande och tidskrävande på grund av pandemin.

Organisationen fortsätter att växa kontrollerat med en ökad kundtillströmning och under 2022 kommer vi rekrytera mer personal, främst inom utveckling, produktion och försäljning i takt med att bolagets tillväxt ökar.

Försäljning

Under fjärde kvartalet har vi en ökad försäljning där vårt ARR växer med 17,9 % jämfört med tredje kvartalet. Ökningen kommer från fullserviceaffären som växt under perioden. När vi ser ytterligare kvittens i en attraktiv ROI för kundanskaffning kommer vi att investera mer aggressivt i våra kampanjer både inom självservice och fullservice. ARR-tillväxt är fortsatt huvudfokus för vår verksamhet och det som genomsyrar andan i hela vår koncern och hos våra anställda.

Produkter

Våra produkter inom low code fortsätter att vidareutvecklas för att möta fler kundbehov. Genom förvärvet av vårt utvecklingsbolag på Sri Lanka kan vi nu kraftfullt utöka våra utvecklingsresurser med samma bibehållna kostnad som vi haft tidigare. Våra produkter kan vidareutvecklas och produktionskapaciteten för kundleveranser öka vilket skapar omedelbar effekt. Vår säljorganisation får nu möjlighet att sjösätta fler och bredare kampanjer.

Marknaden

Marknaden för low code-baserade produkter och tjänster fortsätter att växa och lär så göra under de närmaste tio åren. En lång period under vilken Appspotr skall ta position med fler kunderbjudanden och produkter.

Vänliga hälsningar,

Patric Bottne

VD Appspotr

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Appspotr - Bokslutskommuniké 220118

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från EKNAnnons

Knepet som gör att banker kan hjälpa fler företag till större affärer

Mats Granberg är företagsrådgivare på SEB.
Mats Granberg är företagsrådgivare på SEB.

SEB:s företagsrådgivare Mats Granberg arbetar för att stötta sina kunder på bästa sätt – och till minsta risk för banken. Ett av hans bästa verktyg är statliga EKN, som kan dela bankens risk när exportföretagen behöver lånefinansiering. Så här tog SEB hjälp av EKN för att hjälpa ett svenskt bärföretag till en bättre buffert.

Läs mer om hur banken kan använda EKN:s garantier för att göra fler exportaffärer

Som företagsrådgivare på SEB i Sundsvall vill Mats Granberg att hans kunder ska kunna uppfylla sin fulla potential. Krediter är ett viktigt verktyg i arbetet, och här gäller det för Mats Granberg att balansera företagens behov mot den risk som banken tar på sig.

En av bankens kunder är Medelpadsföretaget Blåtand, som säljer sylt och frysta bär från de svenska skogarna. Företaget omsätter vanligtvis 60-70 miljoner kronor årligen och har en stabil tillväxt. Men de har en utmaning som de delar med många säsongsföretag: ojämn likviditet. Under bara två månader varje år ska alla bär plockas och betalas för, medan intäkterna från skörden kan komma långt senare under året.

En rejäl checkkredit

– Blåtand arbetar med vilda bär och det innebär att deras verksamhet måste läggas upp på det här sättet. Samtidigt är det tufft för likviditeten och de behöver därför ha en ordentlig buffert. Tillsammans med Almi och Norrlandsfonden ger vi Blåtand en rejäl checkkredit i början av säsongen som de sedan betar av under året, säger Mats Granberg.

Storleken på Blåtands checkkredit ses över årligen och baseras bland annat på läget inför säsongen, det vill säga hur mycket bär företaget tror att de kommer plocka.

– Det kan handla om uppemot 30 miljoner kronor i kredit, och av den står vi på SEB för hälften. Det här är en stor kredit i relation till företagets omsättning. Därför är det viktigt att vi kan reducera risken som krediten innebär för oss, och där spelar EKN en väldigt viktig roll.

EKN tar halva risken

En så kallad rörelsekreditgaranti från EKN innebär att de täcker hälften av bankens risk när de ger Blåtand en checkkredit.

– Det gör såklart en otrolig skillnad för oss på SEB. Att EKN är med som långsiktig affärspartner är en förutsättning för att vi ska kunna ge krediter av den här storleken till Blåtand, säger Mats Granberg.

Läs mer om hur EKN:s garantier kan hjälpa banken att finansiera nya exportsatsningar

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?