1515
Annons

Rizzo Group AB ansöker om förlängning av rekonstruktionsperioden hos Stockholms tingsrätt

STOCKHOLM (21 december 2021) – Rizzo Group AB (publ) (”Rizzo Group” eller “Bolaget”) har, som tidigare meddelats, ansökt om och av Stockholms tingsrätt beviljats företagsrekonstruktion. Det senaste beslutet från Stockholms tingsrätt innebär att rekonstruktionen får fortsätta till och med den 23 december 2021, om det inte dessförinnan har begärts att tiden ska förlängas.

Bolaget har idag ansökt om förlängning av rekonstruktionsperioden i ytterligare tre månader från Stockholms tingsrätts beslut. Bolagets ansökan om förlängning av rekonstruktionsperioden biläggs detta pressmeddelande och återfinns på Rizzo Groups webbplats (www.rizzogroup.se).

Bolaget har under pågående tremånadsperiod intensivt arbetat med att ta fram ett slutligt ackordserbjudande, vilket erbjudande tillställdes samtliga borgenärer under vecka 49 samt kommunicerades genom pressmeddelande den 8 december 2021. Bolaget har under den senaste perioden erhållit fullmakter från borgenärer som godkänner ackordsförslaget, och har för avsikt att ansöka om ackordsförhandling så snart erforderlig förhandsanslutning erhållits. 

Som tidigare meddelats har Bolaget under tremånadersperioden ingått ett tilläggsavtal till det tidigare kommunicerade aktietecknings- och investeringsavtal som ingicks med Global Corporate Finance Inc. i maj 2021. Enligt tilläggsavtalet har Bolaget rätt att påkalla tre på varandra följande investeringstrancher till ett på förhand bestämt aktiebelopp i utbyte mot Bolagets stamaktier. De två första trancherna ska enligt tilläggsavtalet motsvara ett fast belopp om 4 000 000 stamaktier vardera och den tredje och sista tranchen ska enligt tilläggsavtalet uppgå till 4 601 827 stamaktier. Den 8 december 2021 påkallade Bolaget första investeringstranchen. Det angivna innebär att Bolaget under nuvarande månad förstärkt sin likviditet ytterligare.

De av Bolaget implementerade marknadsåtgärderna under rekonstruktionsperioden, i kombination med de ingångna finansierings- och investeringsavtal, synes ha givit effekt och Bolaget har noterat en ökning av sina försäljningssiffror under den senaste perioden. Försäljningen har sedan Black Week i november ökat för varje vecka, samtidigt som kundtillströmningen till Bolagets butiker ökar alltjämt. Under december inleddes vidare en kampanj som visat sig kraftigt öka försäljningen.

Bolaget har erforderlig likviditet för kommande förlängningsperiod.

För vidare information, vänligen kontakta:

Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, anders.arverud@rizzogroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2021 kl.14.00 CEST.

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 94 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Prostatype GenomicsAnnons

Gentest och AI ger bättre beslutsunderlag vid prostatacancer

Varje år får ungefär 1,3 miljoner män jorden runt diagnosen Prostatacancer, i Sverige drabbas årligen ca 10.000 män. Hittills har det saknats exakta metoder för att avgöra hur farlig cancern är och hur den bäst behandlas. Prostatype är ett nytt genetiskt test som använder artificiell intelligens för att bättre bedöma vilken behandling som passar den enskilda patienten.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden och en växande sjukdom i många länder. I de fall initiala tester visar på att patienten har en mindre aggressiv cancer räcker det ofta med regelbundna kontroller. Tumören finns där, men utvecklas så långsamt att den inte kommer att påverka patientens livskvalitet i någon större utsträckning under dennes livstid. De patienter som lider av ett mer aggressivt sjukdomsförlopp får ofta behandling i form av operation eller strålning, med tillhörande biverkningar och kraftigt sänkt livskvalitet.

Gentestet Prostatype finns tillgängligt för patienter och läkare, läs mer här.  

– Svårigheten idag är att välja rätt behandling för alla de som ligger i gråzonen. Ungefär 70 procent av alla patienter ligger i låg- och mellanrisksegmentet, och där kan testet Prostatype ge en objektiv bedömning av hur aggressiv cancern är, och därmed ett individanpassat beslutsunderlag avseende vilken behandling som ska väljas, säger Fredrik Persson, VD på Prostatype Genomics.

Prostatype är ett marknadsgodkänt gentest som identifierar patientens genetiska fingeravtryck genom att via vävnadsprov mäta information från cancerstamcellens gener. Resultatet ger en unik bild av hur aggressiv cancern är vilket minskar risken för över- eller underbehandling. Externa valideringar visar att Prostatype omklassificerar cancerns aggressivitet i hela 35 procent av alla granskade sjukdomsfall.

Prostatype Genomics noterades i November 2020 på Nasdaq First North Growth Market, och marknadsför idag testet i Norden och på ett antal nyckelmarknader i Europa.

 – Under första halvåret 2022 kommer vi att intensifiera marknadsbearbetningen i Storbritannien, Tyskland, Spanien och Italien. Vi har nu också kommit en bra bit på vägen med att förbereda vår kommande lansering i USA. Den affärsmodell vi erbjuder är mycket lönsam för både Prostatype Genomics och våra samarbetspartners, men också för vården som helhet då besparingarna för minskad överbehandling är avsevärda, det är en verklig win-win, avslutar Fredrik Persson.

Läs mer om varför Prostatype Genomics är ett spännade företag att investera i här. 

Om Prostatype Genomics  
Prostatype Genomics grundades 2007 och har utvecklat Prostatype, en färdig gentestprodukt som finns tillgänglig för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB. Prostatype Genomics är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn PROGEN.

Lär dig mer om Prostatacancer hos Cancerfonden.

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Prostatype Genomics och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?