1515

Vad är den perfekta julklappen?

Det kan aldrig finnas något sådant som en perfekt julklapp om du inte begränsar valmöjligheterna.

I den här artikeln kommer vi att titta på överraskande anledningar till varför något som låter så enkelt som att välja en julklapp till de anställda faktiskt kan vara en enormt komplicerad sak, och vad lösningen på detta problem är. Resonemanget bakom detta, liksom svaren på dessa problem, kommer utan tvekan att överraska dig . Låt oss undersöka varför.

De ständiga svårigheterna med att välja presenter

Det kan vara svårt att lista ut vilka julklappar du ska ge till dina företagskunder, anställda och medarbetare.

Ibland slutar din julklapp med att samla damm i hörnet av ett skrivbord, inuti en låda eller i mörkret i en garderob som aldrig ser dagens ljus tills den kanske slängs ut efter många år av att inte blivit använd och utrymmesupptagande.

Vilken tragisk tanke det är. En presents värsta öde är att glömmas bort och aldrig uppskattas av den tilltänkta mottagaren.

En verkligt uppskattad gåva är en fröjd

Det är en gåvogivares stolthet och lycka att veta att hans eller hennes gåva används och uppskattas. Tänk på när du ser någon bära den där jultröjan du köpt till dem, eller dricka kaffe ur den där kaffekoppen med det roliga meddelandet på som du omsorgsfullt och noggrant valt ut.

Det är små stunder som dessa som ger oss glädje. Att ge en gåva kan säkert ge ännu större glädje än att ta emot en. Det följer därför att det gläder oss mycket att se mottagaren använda den gåvan och på så sätt visa uppskattning för den.

När allt kommer omkring kommer en läglig och perfekt gåva att bli en älskad ägodel och kommer att bli ett uppskattat minne.

Men det finns ett oändligt hav av gåvor att välja på. I detta oändliga hav av valmöjligheter kan vi lida av ett mycket vanligt modernt problem. Det här problemet kallas overchoice. Termen har ingen svensk översättning och används endast av den ursprungliga engelska termen.

"Overchoice": vad är det?

Overchoice är ett relativt nytt fenomen som har varit ett resultat av denna tidsålder av informationsmedier.

Termen myntades 1970 av Alvin Toffler som var en amerikansk författare, framtidsforskare och företagare.

Han var känd för sitt intellektuella arbete med att diskutera modern teknik som den digitala revolutionen och kommunikationsrevolutionen. Han betonade starkt deras effekter på kulturer över hela världen. Han betraktas som en av världens framstående framtidsforskare.

Overchoice uppstår när vår kognition försämras, när vi ställs inför många alternativ.

För många alternativ gör det svårt för oss att fatta ett beslut. Detta overchoice fenomen uppstår när många likvärdiga val finns tillgängliga. Att fatta ett beslut blir överväldigande på grund av de många potentiella resultat och risker som kan bli följden av att göra fel val. Att ha för många ungefär lika bra alternativ är mentalt utmattande eftersom varje alternativ måste vägas mot andra alternativ för att välja det bästa.

Kort sagt, fler val kommer att resultera i mer missnöje och tvivel med vårt slutgiltiga beslut.

Om overchoice var ett problem långt innan denna tidsålder av internet, föreställ dig hur stort problem det är nu!

Begreppet overchoice fortsatte senare med att informera andra teorier som valparadoxen och paralys av analys (också kallas för analysförlamning) som vi nu kort kommer att sammanfatta.

Paradoxen med valmöjligheter

Valfrihetens tyranni : en bok om konsten att välja (The Paradox of Choice – Why More Is Less) av psykologen Barry Schwartz kom ut 2004.

I boken hävdar Schwartz att eliminering av konsumenternas val avsevärt kan minska ångest och oro för köpare.

Den här boken visar för oss hur den dramatiska explosionen i valmöjligheter inom livets alla områden paradoxalt nog har blivit ett problem istället för en lösning.

Återigen, om valparadoxen var ett problem 2004, tänk på hur stort problem det är nu!

Paralys genom analys (analys förlamning)

Att överanalysera eller övertänka något kan göra att framåtskridandet eller beslutsfattandet aldrig blir av, vilket betyder att ingen lösning eller handlingssätt beslutas. Detta är paralys genom analys. En situation kan anses vara för komplicerad och ett beslut fattas aldrig, på grund av rädslan för att ett potentiellt större problem kan uppstå. En person kan önska en perfekt lösning, men kan vara rädd för att fatta ett beslut som kan resultera i misstag, på väg mot en bättre lösning.

Alla dessa begrepp är väldigt enkla

Väldigt enkla koncept egentligen. Alla dessa saker betyder samma sak. Vi kan sammanfatta dem så här:

Kortfattat betyder alla dessa tre begrepp i princip samma sak; att för mycket valmöjligheter (overchoice) och för mycket information och valmöjligheter är paradoxalt eftersom det förlamar våra beslutsförmåga och därmed leder till stress och oro.

Så vilken är den bästa företags julklappen?

Vad gör att en julklapp till anställda är bra? Kända varumärken eller något annat?

Om du frågar fyra personer vad som är den bästa julklappen kommer du förmodligen att få fyra olika svar. Det finns uppenbarligen inget entydigt svar. Att köpa samma gåva till alla är för riskabelt eftersom vår mottagare kanske inte vill ha det som vi ger dem och gåvan får gå det tragiska ödet till mötes längst in i garderoben oönskad. Så finns det en lösning som är den bästa företagsjulklappen? En tjusig måltid? Ett besök på ett wellness-spa? Köksutrustning? Designermärken? Dessa fyra saker är bland de många, många saker som ett gåvokort till jul kan innehålla. Här får alla anställda möjligheten att själva välja sin gåva. Detta gör att ni slipper risken för att gåvan inte blir omtyckt och hamnar längst in i garderoben.

Hur löser man problemet med overchoice?

Ge bort ett giftcard eller gåvokort

Gåvokortet är den bästa julklappen till anställda. Det är en enkel men genialisk lösning på ett komplicerat, paradoxalt problem. Låt oss se varför.

Gåvokort hjälper till att lösa problemet med overchoice. Varför? För inköparen av gåvokort är det lätt att hamna i stress pga overchoice samt att det är otroligt svårt att hitta något som alla kommer att uppskatta.

Köper man ett presentkort kan det å andra sidan bli en gåva som inte riktigt känns som en gåva utan där mottagaren köper något de ändå skulle köpt och därmed känns som att få kontanter. Med ett Gåvkort så tar vi bort båda dessa problem. Det är snabbt och enkelt att inhandla för den som är ansvarig för att hitta julklappar till de anställda samtidigt som det ger mottagaren valmöjlighet bland omsorgsfullt utvalda presenter så att det blir en gåva som man minns.

Julen är definitivt den största högtiden på året, och den viktigaste. Pressen att ge en omtänksam julklapp som din mottagare gillar kan vara överväldigande, som begreppen overchoice visar oss. Ett gåvokort tar bort detta problem genom att både lätta på bördan för gåvogivaren att välja och samtidigt begränsa gåvogivarens val av gåvor till ett urval av julklappar som de själva väljer.

Som visats tidigare är de förmodligen lyckligare på det här sättet, psykologiskt sett. Det är en märklig sak men den stöds av studier och forskning, som vi har sett i den här artikeln.

Moderna problem kräver moderna lösningar

För att sammanfatta, begreppet ”overchoice” introducerades först 1970 eller för femtio år sedan. Moderniteten skapade detta problem. Nu ett halvt sekel senare med de enorma framstegen inom teknik och globalisering, kan vi bara föreställa oss hur mycket mer ett problem detta overchoice är! Konceptet har utökats ytterligare till ”paradoxen med valmöjligheter” och ”paralysis genom analys”.

Under den stressiga tid som julen är, vill vi helst inte bli paralyserade av att analysera vilka julklappar vi ska köpa. Det är då något så enkelt som ett gåvokort kommer in i bilden. Ett gåvokort är en genialisk lösning på detta problem. En modern lösning på ett modernt problem.

Sofia Hjärtberg

Gåvokortspecialisten.se

info@gavokortspecialisten.se

Tel:010-183 98 92

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Tele2Annons

Så bidrar 5G till ett mer hållbart samhälle

Smarta logistikflöden som minskar koldioxidutsläppen. Självkörande, miljövänliga robotar som levererar måltider åt foodora. Och intelligenta fastigheter som håller nere energiförbrukningen.

Utbyggnaden av 5G är i full gång och med den ser vi hur en grön innovationsvåg håller på att ta fart – till nytta både för klimatet och affärerna.

Läs mer om 5G och Tele2 Företag som möjliggörare för ett mer hållbart samhälle.

Mobilnäten har under senare år successivt blivit allt snabbare och stabilare. Och nu – i takt med utbyggnaden av den femte generationens mobilnät – sker ytterligare ett stort tekniksprång framåt. Det skapar betydligt bättre möjligheter att ställa om samhället i en hållbar riktning och minska vårt miljöavtryck.

– 5G är en förutsättning för att vi ska få fram nya hållbara lösningar för individer och samhällen. Den fortsatta utvecklingen inom Internet of Things, automatisering och artificiell intelligens kommer att ha stor positiv påverkan på miljöarbetet framöver, säger Tele2s globala hållbarhetschef Erik Wottrich.

Klimat- och affärsnytta hand i hand

Redan nu ser vi hur allt fler gröna innovationer tar plats. Och de är inte bara långsiktigt bra för vår planet, utan skapar även nya affärsmöjligheter. I takt med de obegränsade möjligheter som kombinationen 5G och IoT ger kommer också många fler innovationer.

I italienska Livornos hamn finns redan i dag ett 5G-nätverk och IoT-lösningar som optimerar logistikflödet för lastning och lossning. På så sätt minimeras transporttiderna för godshanteringen och även tiden när fartygen ligger tomma. Det bidrar till att minska de totala koldioxidutsläppen i hamnen med runt 8 procent. Driften assisteras av AI och baseras på realtidsdata från lagerstatus och mängder av anslutna kameror och enheter i hamnen.

Ett annat exempel är att stockholmarna snart kommer att få möta den rosa transportroboten Doora på väg att avlämna måltider åt matleveransföretaget foodora. Tele2 levererar den 5G-uppkoppling som är en förutsättning för att Doora ska kunna fatta snabba beslut när hon rör sig på gator och torg. Huvudsyftet med pilotprojektet är att profilera ”Q-handel”, Quick Commerce, med extra snabba leveranser av måltider och annat gods. Nästa steg är att optimera alla foodoras leveranser på ett resurssnålt sätt genom att en flotta av Doora-robotar integreras med företagets trafikhanteringssystem.

– Andra intressanta innovationer som ligger nära i tid är intelligenta fastigheter och möjligheten att förhindra skogsbränder med sensorer och drönare i skogsnäringen. En annan användning som nu kommer starkt är att göra produktionen inom industrin både effektivare och säkrare med hjälp av autonoma maskiner och sensorer på medarbetare, säger Erik Wottrich.

Nya tekniken mer energieffektiv

Men 5G-tekniken möjliggör inte bara skiftet mot mer klimatsmarta samhällen. Tekniken i sig är också mer hållbar än tidigare generationers mobilnät.

– Det nät som vi nu rullar ut i Sverige är betydligt mer energieffektivt per överförd datamängd och förbrukar mycket mindre energi totalt sett, berättar Björn Lindberg, chef för Radio & Site Infrastructure på Tele2 och en av de tekniska experter som just nu jobbar intensivt med utbyggnaden av 5G-nätet.

Nästa steg handlar om att använda artificiell intelligens för att göra nätet och driften ännu mer energieffektiv. Här har Tele2 tagit ledarrollen i det internationella forskningsprojektet AI4Green, som samlar 17 olika aktörer från näringsliv och universitet i fem länder. I projektet används AI och algoritmer för att optimera energianvändningen i basstationerna. Det förväntas sänka elförbrukningen med 40 procent.

Tele2 har också bestämt sig för att ta tätpositionen inom hållbarhet bland telekomoperatörer.

– Vi har redan tagit flera steg på den här resan, och fler är på väg, berättar Erik Wottrich.

I april 2020 blev Tele2 den första klimatneutrala telekomoperatören i den egna verksamheten i Norden och Baltikum och nyligen antog företaget en ny och ambitiös hållbarhetsstrategi. Två av huvudområdena i strategin är att främja cirkulär ekonomi för att bekämpa klimatförändringar och att driva på innovation för hållbarhet.

– Första steget har varit att kartlägga hela vår värdekedja och undersöka vilket klimatavtryck vi har i varje del. I nästa steg handlar det om att sätta relevanta mål för att sänka utsläppen och slutligen att få våra kunder och leverantörer med oss på resan, säger Erik Wottrich.

Läs mer om hur Tele2 Företag kan hjälpa er att nå era hållbarhetsmål

Mer från Tele2

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tele2 och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?