1515
Annons

#investtalks: Polymer Factory leder den globala utvecklingen inom avancerade dendritiska material

Nanoteknikbolaget Polymer Factory, som noterades på Spotlight Stock Market i april 2021, är en ledande leverantör av ”precisionsnanomaterial” baserade på dendritiska polymerer och innovatör av dendritiska nanoteknologier som kan användas i olika typer av medicinska behandlingar och biosensorer. Avancerade dendritiska material är ett område under stark expansion och Polymer Factory befinner sig i början av en offensiv expansionsresa med fullt fokus på tillväxt i samtliga segment. Det berättar bolagets vd Elin Mignérus.

Berätta om Polymer Factory och er affärsidé

–Polymer Factory grundades 2006 och är specialiserat på dendritiska material som kan användas i olika typer av medicinska behandlingar och biosensorer. Dendritiska material är en typ av nanoskopiska material med en trädliknande struktur med stor bärarkapacitet. Den typ av dendritiska material som vi har utvecklat är icke-toxiska och används bland annat för att förstärka effekten av de aktiva substanserna i vaccin, läkemedel, kan användas som antibiotika-fria antibakteriella material likt antimikrobiella peptider eller för att förstärka effekten av kontrastmedel i samband med diagnostik. Vi är även specialiserade på kontraktsforskning åt stora bolag där dendritiska material skräddarsys utifrån kundernas behov och har dessutom utvecklat SpheriCal®, en patenterad kalibreringsteknologi för masspektrometri. SpheriCal® effektiviserar och förbättrar kalibreringsprocessen och stöder kunder i att skaffa mer exakta data genom masspektrometriinstrument som bland annat används vid livsmedelstestning, läkemedelsupptäckter, virologi och biomedicinsk analys.

Våren 2021 inledde ni en accelererad tillväxt- och uppskalningsfas med VD-byte och börsnotering. Hur ser era expansionsplaner ut?

–Vi inledde vår resa med produktutveckling, global närvaro och har därefter växt organiskt. Idag pågår arbetet med att ta verksamheten till nästa nivå, med noteringen som en viktig pusselbit. Nu har vi ett tydligt tillväxtfokus inom samtliga segment. Vi har signerat samarbetsavtal med flera stora strategiska globala kunder och även investerat i ny labbutrustning. Vi anställer kontinuerligt fler medarbetare, vilket stärker våra förutsättningar att fördjupa våra befintliga kundrelationer och öka vår synlighet på marknaden. Ambitionen är att expandera kraftigt i samtliga befintliga segment samt att addera ett nytt affärsområde, dendritiska nanogeler, under våren 2022. Det är en ny appliceringsform för dendritiska material som inkapslar aktiva substanser för förbättrad leverans. Vi siktar även på att utöka vår IP-portfölj samt att kvalitetscertifiera bolaget för att kunna möta framtida förutsedda behov av certifierade dendritiska material från kunder inom Life Science-sektorn.

Du tillträdde som vd i april 2021. Vilka är dina främsta drivkrafter och hur hoppas du att Polymer Factory ska utvecklas under de kommande åren?

–Jag har tidigare varit vd för ett annat medicintekniskt bolag som befann sig i en spännande utvecklingsfas och kände mig motiverad att ta mig an ett nytt bolag som just inleder en väldigt spännande expansionsresa, bland annat i och med börsnoteringen. Det känns otroligt roligt och intressant att följa Polymer Factory hela vägen från notering till att positionera oss som det globala go-to företaget inom avancerade dendritiska material. Jag drivs av att leda utvecklingen av Polymer Factory till ett mognare bolag med en stark position i alla våra segment.

Hur ser den globala tillväxtpotentialen ut på marknaden för dendritiska material?

–Allt fler läkemedelsbolag och bioteknikbolag får upp ögonen för dendritiska material som en kraftfull förstärkare av de aktiva substanserna i bland annat vaccin och läkemedel. Våra material underlättar och effektiviserar tillverkningsprocessen och har dessutom ett mycket brett tillämpningsområde. När våra kunder har slutfört sina kliniska studier och så småningom lanserar produkter där våra dendritiska material utgör en komponent ser vi goda förutsättningar för ytterligare expansion av vår verksamhet. Sammanfattningsvis är den globala tillväxtpotentialen enorm, såväl för dendritiska material i allmänhet som för Polymer Factory i synnerhet.

Vilka faktorer gör Polymer Factory till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–Vi är ett marknadsledande bolag som är verksamt inom ett hett område med en omfattande tillväxtpotential, och med en nanoteknologiplattform som attraherar betalande kunder från en rad olika sektorer har vi en stresstålig och långsiktig affärsstrategi. Vi befinner oss bara i början av en mycket spännande och händelserik tillväxtresa som på allvar ska positionera oss på marknaden. Vi utvecklar och marknadsför väl beprövad teknologi som svarar upp till en stadigt ökande efterfrågan på marknaden.

Fakta: Polymer Factory grundades 2006. Bolaget baseras på många års banbrytande forskning inom området dendritiska material. I april 2021 noterades Polymer Factory på Spotlight Stock Market, kortnamn POLYMER. I samband med noteringen tillträdde Elin Mignérus som bolagets VD. Polymer Factory har potential att accelerera de dendritiska materialens globala genombrott med uppskalningspotential och är idag ett väletablerat bolag i kommersiell fas.

Investor relations: polymerfactory.com/investors

#investtalks #investorrelations #sektorhealthcare #polymer #investtalkspolymerfactory

Skribent: Annika Wihlborg ⎮Invest Talks 
Filmproducent: Sokol Vjerdha ⎮Invest Talks 
Distribution: Dagens Industri Di.se
Projektledare: Andreas Hörlin⎮Invest Talks
Studio: Studio⎮Invest Talks Regeringsgatan 29, Stockholm
Om Invest Talks:
Invest Talks är en oberoende plattform för börsbolag, intressenter & aktieägare. Vi bevakar noterade och onoterade företag. Följ oss på LinkedIn eller vårt nyhetsrum på Cision. Distributionspartner: Dagens Industri.
Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel.Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Möjlighet att investera i ett bolag som har stärkt produktportföljen och nu står redo för expansion i Nordamerika

Tangiamo Touch arbetar med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming och har patent på en rad områden inom både touchteknologi och visuell identifiering. Inom touchteknologi appliceras tekniken för att möjliggöra styrning av system genom flera användare samtidigt, till exempel ett elektroniskt spelbord. Visuell identifiering används för att snabbt läsa ut värden och former för hel- och halvautomatiska spel och Bolagets produkter finns idag installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i fler än 30 länder. Kunderna återfinns både på oreglerade öppna marknader, utan krav på tillstånd, samt på marknader med strikta spel- och produkttillstånd, t.ex. i statligt kontrollerade spelmonopol, där några av kunderna är bland världens största kasinoföretag.

Tangiamo säljer i huvudsak direkt till regionala distributörer och för gaming halls samt kryssningsfartyg används vinstdelning vilket är en form av avtal där Tangiamo erhåller löpande en del av nettovinsten från de spelbord som placeras ut. Utöver detta har Bolaget intäkter för support, uppgradering och reservdelar, men i samband med att Bolaget valt att renodla sin marknadsstrategi mot att främst använda sig av distributörer för försäljning och outsourca hårdvarutillverkning, support och produktion förväntas dessa intäkter att gradvis minska.
 
Kommentar från ansvarig aktieanalytiker på Analyst Group

”De senaste två åren har varit utmanande för merparten av världens landbaserade kasinon samt deras underleverantörer, där lock-downs och allmän osäkerhet har haft, och i viss mån fortfarande har, en tydlig negativ effekt på investeringsviljan hos marknadsaktörerna, i synnerhet i de regioner där Tangiamo har störst närvaro, såsom Asien, Afrika och Latinamerika, vilket således har hämmat Tangiamos försäljning. Som en relativt liten aktör tillåts mer flexibilitet, varför Tangiamo har utnyttjat pandemiåren till att fokusera på produktcertifiering samt utvecklande av befintliga såväl som nya produkter. Bolaget står idag med en starkare produktportfölj och har därtill skapat nya affärsområden genom TNG Slot, Sports betting och Leisure Games, men även breddat erbjudandet till Onlinesektorn genom Bolagets ADR-system, vilket således öppnar upp en betydligt större adresserbar marknad”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

”Med globala restriktioner som succesivt lyfts bort under år 2022 i kombination med de framsteg som gjorts i Nordamerika, där Tangiamo har slutit distributionsavtal med distributörerna RBY Gaming och nu senast Lightning Gaming, finns förutsättningar för att accelerera omsättningen under år 2022 och framgent. Distributören Lightning Gaming har försäljningstillstånd i samtliga delstater utom Nevada, varför Tangiamo ges ett fast track till den amerikanska marknaden, vilken har nått nya rekordnivåer under år 2021. Vidare har produktcertifieringen hos Loto-Québec återupptagits under Q2-22 efter en form av förlorat år under 2021, där test av Tangiamos produkter nu har påbörjats, allt från mjukvara till hårdvara, varpå en första beställning skulle, enligt Tangiamo, kunna uppgå till 5-6 MSEK. Utöver affärsvärdet skulle detta även innebära en stark referenskund för Tangiamo, då Loto-Québec kan liknas med Kanadas motsvarighet till Svenska Spel, som kan underlätta vidare expansion på den nordamerikanska marknaden framgent. Att Tangiamo börjar etablera sig i Nordamerika ser vi starkt positivt på då det är den globalt största marknaden, vilket således medför en högre stabilitet i såväl efterfrågan som intäktsströmmar framgent när Tangiamo väl får fäste i regionen.

För år 2022 har vi estimerat en nettoomsättning om 11,9 MSEK, där prognosen bl.a. tar höjd för att Tangiamo mottar en order från Loto-Québec värd 5 MSEK. Utifrån en EV/S-multipel om 2,7x motiveras ett potentiellt värde per aktie om 0,12 kr i ett Base scenario, med hänsyn tagen till rådande emission. Detta kan således jämföras med teckningskursen om 0,10 kr per aktie”, avslutar ansvarig analytiker på Analyst Group.
 
Fyra anledningar till att investera i bolaget

 
1. Redo för expansion i Nordamerika

 
Efter två pandemidrabbade år har Kanadas största spelaktör Loto-Québec, vilka har uttryckt intresse för Tangiamos produkter, under Q1-22 öppnat sitt testlab för produktcertifiering. I Q2-22 meddelade Tangiamo att test av bolagets produkter har påbörjats där varje del av mjukvara och hårdvara testas enligt lokalt regelverk. Förutom det försäljningsmässiga värdet av denna potentiella order, 5-10 MSEK*, skulle Loto-Québec vara en betydande referenskund för Tangiamo vid fortsatt bearbetning av den nordamerikanska marknaden. Utöver Loto-Québec har Tangiamo sedan tidigare avtal med den kanadensiska distributören RBY Gaming (år 2020) och under Q4-21 lades en ytterligare distributör på listan, Lightning Gaming, vilka har försäljningstillstånd i samtliga delstater förutom Nevada och således ger Tangiamo ett snabbspår in på den amerikanska marknaden.
 
2. Betydande potential inom Onlinesektorn genom ADR-systemen

 
Initialt erbjöds ADR-systemen till den oreglerade marknaden, men under Q2-21 erhöll Tangiamo även produktgodkännande för den reglerade marknaden, vilket möjliggör för Bolaget att bredda onlinesegmentet med nya produkttyper och applikationer. Globalt sett finns det över 1 000 registrerade online studios och det behövs 1-2 ADR-system per studio, vilket innebär ett betydande potentiellt ordervärde i nykundsförsäljning givet att ett ADR-system säljs för mellan 50 000 – 70 000 SEK/enhet samt att livslängden på produkten är 1-3 år, vilket ger upphov till återkommande intäkter över tid. 
 
3. Unik och patenterad produktportfölj

 
Tangiamos elektroniska spelbord gör kasinospel till en mer social upplevelse där Bolagets touchteknologi tillåter fler användare att använda och interagera på samma spelbord, och kan därför efterliknas med ett vanligt livebord på ett landbaserat kasino. Till storleken är Tangiamos spelbord mindre än konkurrenternas vilket gör det möjligt för landbaserade kasinon att utnyttja sina lokaler mer effektivt. Tangiamo har i dagsläget 21 godkända patent och elva ansökningar under behandling, vilka bl.a. avser Bolagets touchteknologi för spelplattformarna och ADR-systemet.
 
4. Bolagets betalningssystem har potentialen att bli en disruptiv innovation på gamblingmarknaden

 
Tangiamo betalningssystem Table TiTo utvecklades under år 2021 vilken möjliggör en helautomatiserad betalningshantering där kasinot i realtid ser transaktioner per bord samt kan begränsa användning av spelmarker till ett bord i taget. Produkten är skalbar och kasinon köper initialt in hårdvaran vilken placeras på spelborden, varpå Tangiamo erhåller en licensavgift per enhet och månad. Betalningssystemet har tidigare testats av kasinogruppen Mohegan Sun Group, vilka omsätter över 1 mdUSD, där Tangiamo mottog positiv respons, men introducerades de facto först den 24 februari 2022 av Bolagets distributör Lightning Gaming. Tangiamo bedömer att produkten har potential att bli en disruptiv innovation för marknaden.
 
Läs mer här


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?