Annons

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2021, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth market, lämnar följande rapport för perioden juli - september 2021

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG JULI - SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 66,9 (26,0) MSEK, en tillväxt på 157,3 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter blev 10,0 procent.
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -3,8 (-0,6) MSEK och justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -5,5 (-1,5) MSEK. Rapporterat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -6,5 (-0,5) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8,2 (-1,5) MSEK. De justerade rörelseresultaten är justerade för under perioden uppkomna engångskostnader på 2,7 MSEK hänförliga till integrationen av de tidigare under året förvärvade enheterna.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,7 (-1,8) MSEK
 • Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,15 (-0,12) SEK före och efter utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -7,0 (-0,9) MSEK och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -6,3 (-6,6) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -3,2 (2,2) MSEK. Periodens kassaflöde blev -9,5 (-4,4) MSEK.
 • Periodens orderingång blev 24,5 (16,5) MSEK. Total offertstock uppgår vid periodens utgång till 148,0 MSEK.
 • Resultatförsämringen i perioden är hänförlig till två faktorer, dels oväntade stora volymtapp i divisionerna Technology och Advisory, dels att koncernens integrationsprocess av förvärvade enheter har accelererats med högre än planerat integrationskostnader som följd. Företagsledningen bedömer att båda faktorerna är av övergående karaktär.
 • Det tredje kvartalet är normalt ett svagt kvartal genom att semesterperioden gör att volymerna går ner i service- och installationsaffären i Technology och i rådgivningsaffären i Advisory, I år förstärktes det naturliga säsongsmönstret inom dessa verksamheter av oväntade externt drivna volymtapp.
 • Inom Technology har koncernen ett problem med försenade projektstarter och att projekt inte kan framdrivas och vinstavräknas som planerat p.g.a förseningar orsakade av problemen i de globala logistikkedjorna som skapar komponentbrist. Dessutom har låsverksamheten inom Technology ännu inte kommit tillbaka till normal nivå på hotellaffären, en kvarhängande covid-effekt.
 • Inom rådgivningsaffären i Advisory drivs volymen till stor del av incidenter, som varit på en oväntat låg nivå under perioden. Vidare har divisionen en fortsatt kvarhängande covid-effekt som påverkar såväl volymen incidenter som riskutbildningsaffären, vilken ännu inte kommit tillbaka på normal nivå. 
 • Efter periodens utgång genomfördes den 19 oktober förvärv av det Skellefteå-baserade säkerhetsföretaget AC Säkerhet Nord AB (”AC”) som kommer att ingå i division Technology. AC omsätter ca 10 MSEK, har en stark lokal position med många kunder som ligger helt i linje med divisionens inriktning. AC uppvisar god lönsamhet och växer hittills i år med ca 30 procent. Detta förvärv utgör koncernens första insteg på den högintressanta och snabbväxande marknaden i Övre Norrland.
 • Efter periodens utgång den 13 oktober kallade koncernen till en extra bolagsstämma med förslag om en företrädesemission för att skapa handlingsfrihet att genomföra koncernens tillväxtplan, samt förslag om namnbyte till Nordic LEVEL Group AB. 

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 154,2 (71,4) MSEK, en tillväxt på 117,4 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Motsvarande organiska tillväxt för jämförbara enheter blev 20,7 procent.
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -0,4 (-10,8) MSEK och justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -4,7 (-13,9) MSEK. Rapporterat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -4,6 (-10,8) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8,9 (-13,9) MSEK. De justerade rörelseresultaten är justerade för under perioden uppkomna engångskostnader på 4,3 MSEK hänförliga till integrationen av de tidigare under året förvärvade enheterna.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,2 (-15,0) MSEK
 • Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,18 (-0,97) SEK före och efter utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -6,1 (-12,0) MSEK och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -60,2 (1,6) MSEK. Det höga negativa kassaflödet efter förändring av rörelsekapital är en effekt av det förvärv som genomfördes under andra kvartalet, vilket kompenseras av de starka positiva kassaflödena från investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten så att periodens sammantagna kassaflöde blir 12,3 (-6,6) MSEK.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Komplett kvartalsrapport bifogas som PDF samt finns även att ladda ner på confidence hemsida https://confidence.se/cision-block-finans-1/

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2021 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information:

Thomas Lundin,
VD, Confidence International AB

Tel 08 620 82 00
E-post: thomas.lundin@confidence.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Kvartalsrapport Q3 2021 - PDF

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från TelenorAnnons

Företagens vanligaste misstag – när de satsar på IoT-teknik

Spräckta tidsplaner, överdrivet teknikfokus – och skenande kostnader.

Här är de vanligaste misstagen när företag ska satsa på uppkopplad teknik.

– Det viktigaste är att hitta ett tydligt kundvärde och en nytta alla förstår, säger Niklas Agerhem, affärsansvarig hos Telenor IoT.

Så tacklar ditt företag utmaningarna med IoT 

Svårt att få företagets IoT-satsning att lyfta? Ni är inte ensamma. En undersökning Telenor gjort bland 100 svenska traditionella industribolag som lanserar IoT-teknik visar att endast ett av tio företag når 20 procent eller mer av sina uppsatta mål inom tre år. Det går alltså betydligt långsammare än förväntat för de flesta.

– Vi har gått tillbaka till deras målsättningar och vilka volymer de planerat att koppla upp och jämfört de siffrorna med läget tre år senare. Ett trettiotal bolag djupintervjuade vi. Där insåg vi att endast tre bolag lyckats nå sina mål fullt ut, berättar Niklas Agerhem.

– Fasen där man bestämmer varför man ska koppla upp sina produkter är oerhört viktig. Att ställa sig frågan vilket kundvärde detta ger är steg ett, och svaret på den frågan måste sedan förankras hos företagsledningen. De måste ge någon mandatet att genomföra uppdraget. Det kanske överraskar vissa, men det handlar om att driva en affärstransformation, säger Agerhem och fortsätter:

– Istället är det rätt vanligt att man fastnar i teknikdiskussioner och att en för stor del av budgeten går åt till att bygga ”den perfekta teknikplattformen”. Risken är att man bygger tekniken isolerat från omgivningen och att man utvecklar något annat än vad att kunden behöver.  

Kostanden per produkt blev för hög

Utifrån undersökningen går det också att dra slutsatsen att de allra flesta underskattar hur lång tid IoT-satsningarna kommer att ta – att få till en fungerande teknisk lösning är bara ett av stegen för att bygga upp den uppkopplade verksamheten.

– I djupintervjuerna diskuterade vi mycket med bolagens affärschefer kring return on investment och problem man hade upplevt runt detta. Även när man kunde påvisa starkt kundvärde var det vanligt att man överskattat både storlek och snabbhet för nya intäktsströmmar. Det som också var gemensamt var att projekten kostade mer och tog längre tid än beräknat. I flera fall hade man byggt lösningar för att hantera hundratusentals produkter, men hade endast kopplat upp en bråkdel. Kostnaden utslagen per produkt blev då för hög. När tekniken dessutom senare krävde generationsskifte och nya investeringar så stod man inför jobbiga vägval kring hur man skulle gå vidare. 

Men hur vet man när man ska satsa eller bromsa i dessa satsningar?

– Ibland måste man bara bestämma sig för ett spår och köra på. Viktigast är att ha en tydlig kontakt med kunderna, löser satsningen deras problem skapar du kundlojalitet och en bättre upplevelse. 

Agerhem konstaterar att många bolag fastnar på vägen när IoT-satsningarna inte riktigt går som planerat. Många gånger behöver man ny kompetens inom områden som ligger utanför bolagets kärnverksamhet. En enkel lösning kan då istället vara att ta hjälp utifrån – vilket gäller både rådgivning och tjänster:

– Vi har lång erfarenhet av att jobba med kunder som behöver göra precis det här. Vi kan se de vanliga problemen som dyker upp och hantera dessa. Man får tillgång till teknik och uppkoppling utan att behöva göra något själv. Det gör också att man snabbt får en lösning i handen, tiden innan något går ut till kund blir rejält kortare.

Han målar upp ett exempel med ett ventilationsföretag som såg fördelarna i uppkopplad teknik, men inte riktigt visste hur man skulle ta sig an IoT-satsningen:

– De valde att jobba med vår färdiga tjänst. De slapp lägga tid på utveckling och göra egna misstag när man bygger själv. Istället berättade de för oss vilken typ av information de behöver få ut av sin uppkopplade utrustning och vi löste det. De kunde snabbt presentera lösningen framför kund och få feedback. Förutom mindre investeringar så kan de lägga mer krut på att driva förändringsresan med sina kunder. 

Så tacklar ditt företag utmaningarna med IoT 

 

 

Mer från Telenor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Telenor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera