Annons

Executive Brief från VD Michael Glantz: ”Vår nya strategi ger resultat”

I oktober var det 18 månader sedan Michael Glantz blev vd för myFC. I denna Executive Brief delar han med sig av sina tankar om företagets utveckling och de nyheter som har kommunicerats den senaste tiden. Hans rapport utstrålar optimism och bekräftar att bytet av strategi till B2B var rätt beslut.

"I min första Executive Brief talade jag om ett antal utmaningar som företaget stod inför. Jag var då nästan tre månader in i min nya position som VD, efter att ha arbetat många år som CTO på företaget. Idag, drygt ett år senare, har mycket hänt. Det finns flera intressanta ämnen att reflektera över.

Då, i juni 2020, hade vi nyligen övergett vår tidigare strategi att skapa produkter direkt för en konsumentmarknad. Sedan dess har allt fokus legat på vår nya business-to-business-strategi med att leta efter partners där vi kan tillföra värde med vår patenterade teknologi. Det har nu börjat ge resultat.

Många olika segment där vår bränslecellsteknik passar har identifierats. Bland dem har vi prioriterat två segment där vår teknologi har avgörande fördelar – intralogistik och soft mobility. Vi har även lyckats attrahera intresse från två stora koncerner som båda har en global marknad, vilket har resulterat i avtal om utvecklingssamarbeten. Ett av avtalen är med den tyska premiumbilstillverkaren Porsche, som har som mål att effektivisera de automatiserade intralogistikrobotar (AGV) som används i deras lager i Leipzig. Det andra avtalet är med en japansk tillverkare av cykelsystem som undersöker möjligheten att använda vår formbara mikrobränslecellsteknik för att utöka räckvidden, förlänga driftstiden och minska vikten på elcyklar.

Intralogistik och soft mobility motsvarar en mångmiljardindustri räknat i US-dollar, där vi alltså redan har två betalande kunder. Utöver det har vi många pågående diskussioner med andra parter och vi ser flera andra segment där vår teknologi skulle passa in och ge stora fördelar. De framgångar vi redan har inom intralogistik och soft mobility banar väg för andra områden där vår teknologi är mycket väl lämpad.

Avtalen är väsentliga för oss, som ett bevis på att vi är på rätt väg och att vår teknologi har betydande kommersiell potential. Allt pekar på att hållbar mobilitet är något som kommer att efterfrågas alltmer i takt med den ökande globala urbaniseringen. Vi ser också en ökande grad av automatisering inom all form av produktionsteknik, för att bygga framtida konkurrenskraft. Inte minst i Europa.

I min första Executive Brief talade jag också om att tillgången på väte hade mognat. Det har utvecklats ytterligare sedan dess. Inom EU ser vi nu hur vätgas på kort tid har fått en helt annan prioritet från både politiker och myndigheter.
 

På myFC har vi inlett ett samarbete med Nilsson Energy som tillverkar nyckelfärdiga anläggningar för att producera hållbar vätgas, som enkelt kan placeras i anslutning till en produktionsanläggning eller en lagerbyggnad. Därför kan vi nu genom vår partner erbjuda våra kunder helhetslösningar där de blir självförsörjande med det hållbara vätgasbränsle som behövs för att driva våra mikrobränsleceller.

Alla åtaganden mot marknaden i min första Executive Brief har därmed uppfyllts och företaget har tagit flera steg in i en ny era. Under det gångna året har vi även gjort viktiga rekryteringar. Vi har anställt en projektledare, en senior affärsrådgivare och ett antal ingenjörer som stärkt organisationen, och som bidrar till ökad konkurrenskraft.
 

Om vi ​​tittar på vår position idag, och hur möjligheterna kommer att se ut de närmaste åren, kan vi konstatera att vi aldrig tidigare har haft bättre utsikter. Vätgas uppmärksammas just nu som ett hållbart alternativ, inte minst inom EU. Det ger oss en hävstångseffekt. Industriföretag är intresserade av vår teknik och ur politisk synvinkel är vätgas ett viktigt alternativ och ständigt på agendan.

Marknaden för bränslecellslösningar växer kraftigt. Inom intralogistiksegmentet, till exempel, beräknas marknadsvärdet i det effektområde där vi verkar uppgå till 16,6 miljarder US-dollar år 2024. Av det uppskattas 425 miljoner US-dollar utgöras av vätgasdrivna applikationer – en summa som alltså representerar en direkt adresserbar marknad för oss. Inom den del av soft mobility-marknaden som täcker in det effektområde som vi arbetar i beräknas marknaden uppgå till 8,8 miljarder US-dollar år 2024, varav 86 miljoner US-dollar är en direkt potentiell marknad för vår teknologi.

Vi är i en process där vi snävar in och koncentrerar vår kärnverksamhet. Fullt fokus ligger på vår teknik och vårt erbjudande, som inkluderar såväl bränsleceller som styr- och reglerteknik i det effektområde som vi har identifierat som vårt. Kort sagt, vi ska göra det vi är bäst på, och produktion av vätgas är ett exempel på något som inte ingår där. Till det har vi istället duktiga samarbetspartners.

Där det finns ett batteri ser vi en potential. Inom det effektområde som vi verkar utgör vår formbara bränslecellsteknik ett unikt erbjudande, där det i dag inte finns någon tydlig konkurrens. När det kommer till vilka segment vi ska sikta på är soft mobility och intralogistik bara toppen på isberget. Det finns en uppsjö av möjligheter där vår teknik skulle göra en betydande skillnad och ge stora marknadsvärden genom att skapa tillgänglighet, öka drifttiden och stärka konkurrenskraften.”

Michael Glantz

VD för myFC

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 070 789 07 40


Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: 08 409 421 20


Följande bilagor finns för nedladdning:
myFC_SVE_Executive Brief

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera