Annons

SwedSec återkallar licenser för tre rådgivare

Disciplinnämnden har beslutat att återkalla licensen för tre rådgivare. I två av besluten rör det sig om omfattande brister vid bl.a. kreditgivning, ID-kontroll och kundkännedom och i det tredje ärendet har rådgivaren underlåtit att undersöka oklarheter i ett låneärende och inte uppdaterat kundkännedomsuppgifter, trots att han tidigare fått en varning från SwedSec för liknande överträdelser.

I det första beslutet, 2021:31, har rådgivaren vid kreditgivning enbart skött sina kundkontakter via e-post eller telefon utan att kunna kontrollera identitet eller göra kundkännedomskontroller. Han har beviljat krediter till närstående och lånat ut sitt personliga interna ID i syfte att låta kollegor utan behörighet verkställa värderingar i hans namn. Disciplinnämnden menar att rådgivaren allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter i tjänsten och utsatt företaget för risk för kreditförluster, att utnyttjas för penningtvätt eller annan brottslighet och också riskerat att allvarligt skada förtroendet för företaget och för finansmarknaden i stort. Nämnden bedömer att rådgivaren inte verkar förmögen att ta till sig och följa företagets regler och att han därför inte är lämplig att inneha licens. 

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

I det andra beslutet, 2021:33, har rådgivaren i ett stort antal kreditärenden bl.a. angett felaktiga inkomster och inte utrett och dokumenterat varifrån pengar till kontantinsatsen kommer ifrån. I ett ärende kom pengarna från ett högriskland. Rådgivaren har också haft kontakt med kunder enbart via e-post eller telefon och har alltså inte kunnat kontrollera identitet eller genomföra kundkännedom i enlighet med företagets regler. Rådgivaren har därutöver lämnat rätta svar för den årliga kunskapsuppdateringen, ÅKU, till en kollega. Nämnden anser att det rör sig om omfattande brister inom flera viktiga områden. Rådgivaren har relativt nyligen genomgått SwedSecs test för både rådgivare och bolånerådgivare. Han borde ha varit väl förtrogen med och uppdaterad om regelverken. Företagets utredning och rådgivarens egna uppgifter visar dock att han inte varit förmögen att ta till sig och följa externa och interna regler. Nämnden bedömer därför att rådgivaren inte är lämplig att inneha licens.

Disciplinnämndns hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

Det tredje beslutet, 2021:36 rör en rådgivare som beviljat ett bolån utan att närmare kontrollera bl.a. oklarheter om säkerhet för lånet och utan att uppdatera kundkännedomsuppgifter för den aktuella kunden. Licenshavaren tilldelades i april 2020 en varning för liknande överträdelser och nämnden finner det anmärkningsvärt att licenshavaren inte kunnat ta till sig allvaret i detta och återkallar licensen.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta: 
Teresa Isele, VD SwedSec Licensiering AB 
08-56 26 07 15 eller teresa@swedsec.se    

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från RiksbyggenAnnons

Brf bygger om flera hus – väntas spara miljoner

Ingemarie Ekblad och Lars Aronsson.
Ingemarie Ekblad och Lars Aronsson.

Femtio år gamla fönster skulle bytas men bostadsrättsföreningen i Värnamo hade inte råd. Då presenterade Riksbyggen i stället flera omfattande energiåtgärder som långsiktigt ska minska både kostnader och klimatpåverkan.

– Till en början kändes det överväldigande men i dag klappar vi oss själva på axeln, säger Ingemarie Ekblad, ordförande i Brf Rörestorpshus 2. 

Dags att bygga om eller renovera? Läs mer här.

Just nu står byggställningar runt flera av de tolv huskropparna som ingår i bostadsrättsföreningen i Värnamo. Sedan arbetet drog i gång i våras har 180 av de 201 lägenheterna fått nya fönster.

– Det har länge klagats på att de gamla fönstren släpper ut värme. Men vi som hunnit få nya fönster märker redan en stor skillnad. Nu är det varmt och gott, säger Lars Aronsson, ledamot i styrelsen som bott i föreningen sedan 1973.

”Tändes en gnista”

Fönsterbyten är bara en av de åtgärder som pågår. I vinter börjar arbetet med en stor takrenovering och i samband med detta kommer Brf Rörestorpshus 2 även få solceller på plats. Dessutom kommer ett nytt fläktsystem göra att värme återvinns och går tillbaka in i husen. Men det här är bara början på föreningens storsatsning som görs tillsammans med Riksbyggen.

– När projektchefen Daniel Nylund från Riksbyggen första gången berättade om allt vi kunde göra kändes det överväldigande. ”Vad är det han står och pratar om?”. Vi tänkte att det här kommer kosta en massa pengar och att medlemmarna lär bli oroliga. Men ganska snart tändes en gnista, vi såg att vi skulle spara mycket pengar, både på lång och kort sikt, berättar Ingemarie.

Sedan dess har Riksbyggen, som sköter förvaltningen, byggt upp ett stort förtroende hos bostadsrättsföreningen. När beslutet klubbades i april drog arbetet i gång omgående och sedan dess har medlemmarna erbjudits en stor insyn – och fått möjlighet att ställa frågor – i varje steg som tas.

– När vi blickar framåt känns det otroligt bra att vi gör denna investering. Trots allt vi får för pengarna så handlar det bara om en ”vanlig” årlig avgiftshöjning på 1,5 procent, säger Ingemarie.

Statligt stöd bidrar till grön satsning

Totalt sett handlar investeringen om 80 miljoner kronor. Men då är 30 miljoner ett statligt stöd för energieffektivisering som baseras på föreningens storlek och de besparingsåtgärder Brf Rörestorpshus 2 valt att göra. Förutom ovan nämnda åtgärder handlar det även om Riksbyggens tjänst Energiförvaltning som innebär att energiingenjörer med hjälp av bland annat AI-teknik analyserar och optimerar fastigheter.

– Det är mycket glädjande att vårt rikstäckande erbjudande Energiförvaltning resulterar i projekt som ombyggnaden av Brf Rörestorpshus 2. I tjänsten ingår att vi gör en energiutredning där vi föreslår och hjälper kunden att genomföra energiinvesteringar. Det är kombinationen av olika åtgärder och kontinuerlig analys och optimering som ger maximal effekt, säger Göran Danling, affärsutvecklare energitjänster på Riksbyggen.

Minskar Co2-utsläppen

För bostadsrättsföreningen i Värnamo håller tidsplanen och allt beräknas vara klart om ungefär ett år. Ingemarie och Lars säger att de känner en stor stolthet, inte minst med tanke på att deras förening minskar klimatavtrycket. Förutom att åtgärderna väntas minska föreningens årliga kostnader med cirka 1,1 miljoner kronor minskas även koldioxidutsläppen med 129 ton per år.

– Vi skulle verkligen rekommendera andra bostadsrättsföreningar att göra liknande satsningar och att söka det statliga bidraget. De är välkomna att besöka oss när allt är på plats, säger Lars.

Läs mer om Riksbyggens energitjänster

 

Mer från Riksbyggen

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Riksbyggen och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera