1515

Sveaskogs delårsrapport, januari-september 2021: Stark marknad för sågtimmer

Vårt operativa rörelseresultat under årets första nio månader uppgick till 1 033 MSEK (812), den främsta förklaringen till resultatförbättringen är den förändrade metoden för värdering av skogstillgångar. Metodförändringen innebär att kostnader för återbeskogning, 202 MSEK från i år, redovisas i posten värdeförändring skog. Bortsett från metodförändringen är resultatet något högre än föregående år.  


Per Matses, VD och koncernchef för Sveaskog.

1 juli – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 1 472 MSEK (1 307). Totala leveransvolymerna ökade med fem procent och priserna på skogsråvara ökade med i genomsnitt åtta procent.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med 79 procent och uppgick till 243 MSEK (136). Resultatförbättringen förklaras främst av förändrad metod för värdering av skogstillgångar. Metodförändringen innebär att kostnader för återbeskogning, 75 MSEK, från i år redovisas i posten värdeförändring skog. Bortsett från metodförändringen är det underliggande resultatet något högre än föregående år trots höjda naturvårdskostnader
 • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 113 MSEK (157).
 • Kvartalets resultat uppgick till 499 MSEK (208), motsvarande 4,21 kr (1,76) per aktie.
   

1 januari – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med två procent till 5 032 MSEK (4 916). Totala leveransvolymerna var nästan oförändrade och priserna på skogsråvara ökade med i genomsnitt två procent.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med 27 procent och uppgick till 1 033 MSEK (812). Resultatförbättringen förklaras huvudsakligen av förändrad metod för värdering av skogstillgångar. Metodförändringen innebär att kostnader för återbeskogning, 202 MSEK, från i år redovisas i posten värdeförändring skog. Bortsett från metodförändringen är resultatet något högre än föregående år trots höjda naturvårdskostnader.
 • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 414 MSEK (464).
 • Periodens resultat uppgick till 1 586 MSEK (1 035), motsvarande 13,40 kr (8,74) per aktie.
   

Kommentar från Sveaskogs VD och koncernchef Per Matses:

– Marknadsläget är fortsatt bra för våra kunder inom svensk skogsindustri. Sågverken går mot ett rekordår till följd av höga priser för sågade trävaror även om det har skett ett trendbrott under det senaste kvartalet med prisnedgångar på vissa marknader, dock från höga nivåer. Produktionsnivån är hög och det har skett viss lageruppbyggnad av sågverkens färdigvarulager. Massavedspriserna är tämligen stabila. På råvarumarknaden är det gott om virke och det är starka flöden av timmer samtidigt som avverkningsaktiviteten är hög.

– Arbetet med vårt program för hållbart skogsbruk har fortsatt under kvartalet och vi utför och planerar för aktiviteter som syftar till att öka den biologiska mångfalden och stärka motståndskraften mot klimatrelaterade skador såsom storm och insekter. Bland annat har vi påbörjat använda hyggesfria metoder i utvalda ekoparker och påbörjat flera restaureringar av olika våtmarker och vattendrag.

– Under kvartalet har det väckts frågor kring våra samråd med rennäringen. Vid avverkning och andra skogsskötselåtgärder som sker inom en samebys område görs anpassningar till rennäringen. I Sverige finns regelverk, tydliga krav samt rutiner som ska säkerställa detta och Sveaskog följer dessa för samtliga avverkningar. I vårt program för hållbart skogsbruk lyfter vi också fram hur vi kan utveckla samverkan med rennäringen. Det handlar bland annat om utökad röjning och gallring i renbetesområden.

– SVT Vetenskap har under september sänt en programserie, Slaget om Skogen, där vårt program för hållbart skogsbruk uppmärksammades. Där fick vi många frågor om påstådd avverkning av ungskog. SVT:s påståenden i programmet är inte korrekta och vi har bemött dessa felaktigheter dels till redaktionen för programserien, dels på vår hemsida sveaskog.se samt även i sociala medier. Läs vår kommentar.

För mer information, kontakta:

Per Matses, VD och koncernchef, 08-655 92 90

Kristina Ferenius, CFO, 010-471 81 11

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport Q3 2021

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från CoinSharesAnnons

”Bitcoin har ett betydande socialt värde”

Christopher Bendiksen är forskningschef inom Bitcoin på CoinShares.
Christopher Bendiksen är forskningschef inom Bitcoin på CoinShares.

Intresset för Bitcoin växer, men världens första kända kryptovaluta är mycket mer än en investering. Den menar Christopher Bendiksen, forskningschef inom Bitcoin på CoinShares, som är en finansiell aktör inom kryptovalutor.

– Bitcoin kan hjälpa till att skapa en bättre värld. Den har ett betydande socialt värde och det finns många fall där kryptovalutan har använts för att lyfta fram bland annat frihet och jämställdhet, säger han.

Läs mer om Bitcoins ESG-värde här. 

Kryptovalutaförvaltaren CoinShares, mest känd för sin XBT Provider-linje av börshandlade kryptovalutaprodukter (ETP) som listades på Nasdaq Stockholm 2015, anses i dag vara expert på ämnet. Men det är många som fortfarande har fördomar kring investeringar i kryptovalutor som till exempel Bitcoin. Alex Gladstein, Chief Strategy Officer, på Human Rights Foundation, har en annan syn på saken. 

– Bitcoin är en av de mest kraftfulla investeringar som du kan göra med fokus på humanitära och mänskliga rättigheter. Genom att stödja Bitcoin stödjer du frihet, säger han. 

Alex Gladstein förklarar också att vi som bor i västerländska länder tar vår frihet för given.

– Vi har demokrati, en stabil valuta och jämställdhet i samhället, men många människor runt om i världen har inte sådana privilegier. De lever med korrupta regeringar och diskriminering. 

Investerare måste tänka om

Miljö-, social- och företagsstyrning har blivit en allt viktigare beslutsfaktor för investerare. Det är en utvärdering av ett företags kollektiva samvete kring sociala och miljömässiga faktorer och är mer känd under benämningen; environmental, social and governance, ESG. 

ESG-investeringar har blivit mycket populära den senaste tiden och många har upptäckt de sociala fördelar som Bitcoin kan innebära.

– Tyvärr har mer eller mindre hela diskussionen om ESG och kryptovalutor kretsat kring miljö vilket har gjort att investerare bara får en bråkdel av den nödvändiga analytiska bakgrunden som de behöver för att kunna göra en holistisk ESG-baserad utvärdering, säger Christopher Bendiksen, forskningschef på CoinShares. 

Alex Gladstein är Chief Strategy Officer på Human Rights Foundation.
Alex Gladstein är Chief Strategy Officer på Human Rights Foundation.

Alex Gladstein betonar att investerare måste tänka om när de tittar på Bitcoin utifrån ESG. Det finns flera exempel där Bitcoin har främjat både entreprenörskap och jämställdhet i utvecklingsländer. Ett bra exempel är Roya Mahboob, grundare och vd på Afghan Citadel Software Company, och en av Afghanistan första kvinnliga tech-entreprenörer. 

– Sommaren 2013 betalade hon sina kvinnliga mjukvaruingenjörer i Bitcoin för att stärka deras självförtroende och ge dem en känsla av ekonomisk frihet samt förhindra att pengarna gick till deras manliga familjemedlemmar, säger han. 

Finansierade universitetsstudier

En av kvinnorna valde att sälja sina Bitcoins för att fly till Tyskland. Det hon hade tjänat på 1,5 år är i dag värt ungefär 60 gånger den genomsnittliga årslönen i Afghanistan. 

– Royas syster erbjöd sig också att köpa tillbaka Bitcoins från kvinnorna som ville ha kontanter. Hon tog dessutom sin egen inkomst för att finansiera universitetsstudier på prestigefyllda Cornell i USA, säger Alex Gladstein.

De flesta vet att ESG handlar om hållbarhet, men Christopher Bendiksen på CoinShares påminner om att begreppet är mycket bredare.

– Investerare som vill påverka världen positivt genom investeringar kan inte längre bortse från faktorer som social hållbarhet och bolagsstyrning, säger han och fortsätter:

Den kraft och potential som Bitcoin har för att åstadkomma positiva och sociala förändringar går inte att hitta hos andra investerbara tillgångar. Detta är en anledning för investerare att titta bredare på ESG. 

Läs mer om Bitcoins värde från ett ESG-perspektiv. 

 

 

Mer från CoinShares

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med CoinShares och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?