Hoppa till innehållet

Annons

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Pressrelease

Tillväxt med 22 procent i kvartalet

Tredje kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

  • Fortsatt tillväxt, +22% jämfört med motsvarande kvartal 2020.
  • Både Performance Chemical, +22%, och Performance Masterbatch, +23%, växer jämfört med motsvarande kvartal 2020.
  • Viktiga kundorder erhållna till Indien inom PET-skum, till ett värde av 10 MSEK under återstoden av 2021 och till Ryssland inom polyolefin. Den sistnämnda skedde efter kvartalets slut.
  • God orderingång under kvartalet, indikerar en stark avslutning av 2021.
  • Under kvartalet har teckningsoptioner konverterats till aktier vilket medförde ett kapitaltillskott på 12 789 kSEK.

Finansiellt:

  • Nettoomsättningen uppgick till 50 229 (41 054) kSEK.
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 1 046 (1 769) kSEK, vilket är en konsekvens av ökade kostnader i leveranskedjan.
  • Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 53 775 (29 791) kSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 178 (-4 383) kSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för kvartalet till -0,02 (-0,03) SEK.

Lomma 21 oktober 2021

Styrelsen

Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Telekonferens:

Nexam Chemical presenterar det tredje kvartalet för 2021 den 21 oktober.

Presentationen sker på svenska via en telefonkonferens eller audiosändning på https://financialhearings.com/event/13216

Telefonnummer till konferensen:

Sverige: +46 8 5199 9383

UK:  +44 33 3300 9269

US: +163 1913 1422

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 08:00 CET.

_______________________________________________________________________

Följande bilagor finns för nedladdning:
SE_Nexam-kvartalsrapport Q3 2021 A ink revisor

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera