1515

Isofol Medical AB (publ) offentliggör prospekt och ny finansiell information i samband med notering på Nasdaq Stockholm

GÖTEBORG, Sverige, 18 oktober 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), (”Isofol” eller ”Bolaget”), tillkännagav idag att prospektet som upprättats av Bolaget i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I prospektet återfinns, på grund av regulatoriska krav, uppdaterad finansiell information per den 31 juli 2021 hänförlig till Bolagets eget kapital och skuldsättning samt nettoskuldsättning. Prospektet finns tillgängligt på Isofols hemsida, www.isofolmedical.com och på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Prospekt och ny finansiell information

Den 15 oktober 2021 meddelade Isofol att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Isofol uppfyller gällande noteringskrav, och kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Det prospekt som upprättats i samband med noteringen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Isofols hemsida, www.isofolmedical.com och på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

I prospektet framgår finansiell information som inte offentliggjorts tidigare om Isofols eget kapital och skuldsättning samt nettoskuldsättning per den 31 juli 2021. Den finansiella informationen, som även redogörs för nedan, redovisas mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna nedan. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Eget kapital och skuldsättning per den 31 juli 2021

TSEK Oreviderad
Summa kortfristiga skulder 1 613
För vilka garanti ställts -
Mot annan säkerhet -
Utan säkerhet 1 613
Summa långfristiga skulder 687
Garanterade -
Med säkerhet -
Utan garanti/utan säkerhet 687
Eget kapital 413 972
Aktiekapital 4 945
Övrigt tillskjutet kapital 1 217 607
Balanserat resultat -809 581
Totalt 416 272

Nettoskuldsättning per den 31 juli 2021

TSEK Oreviderad
(A) Kassa och bank 483 906
(B) Andra likvida medel -
(C) Övriga finansiella tillgångar -
(D) Likviditet (A) + (B) + (C) 483 906
(E) Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument, men exklusive den kortfristiga andelen av långfristiga finansiella skulder) 1 613
(F) Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder -
(G) Kortfristig finansiell skuldsättning (E + F) 1 613
(H) Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G – D) -482 293
(I) Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument) 687
(J) Skuldinstrument -
(K) Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder -
(L) Långfristig finansiell skuldsättning (I + J + K) 687
(M) Total finansiell skuldsättning (H + L) -481 606

Ytterligare information om listbytet

Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista förväntas bli torsdagen den 21 oktober 2021 och sista dagen för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas bli onsdagen den 20 oktober 2021.

Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att aktierna upptas för handel på Nasdaq Stockholm och Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av listbytet.

Rådgivare

Isofol har anlitat Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare och Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare med anledning av noteringen på Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55


Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021, kl. 13:00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal-cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
20211018_Isofol_Prospekt_Nasdaq Stockholm_ISO-218_final

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från EKNAnnons

Så har EKN hjälpt svenska Exeger att växa

Exegers solcell Powerfoyle.
Exegers solcell Powerfoyle.

Exeger är ett svenskt bolag med en prisbelönt världsledande solcellsteknik som konverterar all ljusenergi till elektrisk energi – både inomhus och utomhus. Solcellen som kallas Powerfoyle kan se ut som läder, textil eller varför inte borstat stål. För att kunna växa har bolaget tagit hjälp av EKN – bland annat genom en Grön rörelsekreditgaranti.

Läs mer om EKN:s gröna lösningar här

När man säger solceller tänker de flesta nog på stora solkraftsparker eller 100 kvadratmeter på ett villatak. Men Exegers solcell Powerfoyle är något helt annat, framtagen för att på några kvadratcentimeter ladda våra vardagsprylar – oavsett var man befinner sig.

– Vår solcell är unik för att den kan finnas i produkter vi människor bryr oss om och behöver i vardagen. Det är görbart tack vare Powerfoyles olika designmöjligheter, och för att den laddar oavsett ljuskälla. Du har hela tiden tillgång till en grön energi genom ljuset runtomkring, både inomhus och utomhus, förklarar Exegers vd Giovanni Fili.

Giovanni Fili är vd för Exeger.
Giovanni Fili är vd för Exeger.

Att Powerfoyle går att böja och framställa i olika designvarianter gör att den kan integreras i praktiskt taget alla konsumentprodukter som behöver elektricitet. Och det är också precis så Exegers försäljning går till – genom samarbeten. Under 2021 har företaget gjort sina första fyra produktlanseringar tillsammans med framgångsrika företag inom olika områden. Dels världens första självladdande cykelhjälm, dels världens första självladdande hörlur. Hörlurar som ger ett obegränsat och miljövänligt användande.

EKN tar 80 procent av bankens risk

Exeger har samarbetat med statliga EKN i flera år. EKN finns till för att hjälpa svenska exportföretag, och redan tidigt i bolagsresan fick Exeger rådgivning av EKN. Och nu när Exeger behöver kapital till sin nya stora produktionsanläggning i Stockholm har EKN gått in och garanterat 80 procent av bankens risk genom en grön rörelsekreditgaranti.

– En finansieringslösning som denna från EKN öppnar givet upp större lånemöjligheterna från banker, säger Giovanni Fili.

”Irreversible tech”

Under pandemin har bolaget dessutom vunnit årets uppfinnare – ett pris som delas ut av European Patent Office – samt skalat upp och industrialiserat en ny teknisk plattform för Powerfoyle med 50 procent högre effekt inomhus. Med hjälp av EKN har nu Exeger säkrat finansiering för att inleda bygget av Europas största solcellsfabrik, och nu siktar bolaget framåt.

– Vi kommer att driva en ny standard inom konsumentelektronik. Bluetooth finns numera överallt, och precis så ser vi på resan med Powerfoyle. Det är en teknik som ingen kommer att kunna se sig utan när de väl börjat använda den – det kallar vi för irreversible tech, säger Giovanni Fili.

Läs mer om EKN:s gröna lösningar här

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?