1515
Annons

Framtidens städer – ett globalt index


Den databaserade globala rankingen "Framtidens städer" kartlägger de städer i världen som på bästa sätt använder teknik för att skapa en mer hållbar stads- och livsmiljö för sina invånare.

 • London toppar listan som den smartaste och mest framtidssäkra staden i världen med en befolkning över 3 miljoner människor, följt av New York och San Francisco.
 • Köpenhamn toppar listan som den smartaste och mest framtidssäkra staden i världen med en befolkning mellan 600 000 och 3 miljoner människor, följt av Stockholm och Oslo.
 • Lund toppar listan som den smartaste och mest framtidssäkra staden i världen med en befolkning mellan 50 000 och 600 000 människor, följt av Stavanger och Esbo. 

Easypark lanserar idag ett databaserat index över de smartaste och mest framtidssäkra städerna i världen. Framtidens städer kartlägger de städer som är bäst på att anta nya tekniska lösningar, för att skapa en mer hållbar stads- och livsmiljö för sina invånare. Som ledande parking tech-företag har Easypark djup insikt i vilken betydelse ny teknik har för samhällen, och hur det kan bidra till att göra stadslivet enklare och mer hållbart. Indexet visar vilka smarta städer i världen som leder den tekniska utvecklingen, och därmed kan ses som framtidens städer.

– Det är intressant att se mönster i utvecklingen inom kontinenter och världsdelar. Även om storstadsregioner i Europa får höga poäng i de olika storlekskategorierna visar studien att skandinaviska städer rankas särskilt högt, och det är tydligt att dessa länder är i framkant när det gäller ny teknik. Tittar vi på storstadsområden med mellan 600 000 och 3 miljoner invånare är hälften av de 10 högst rankade städerna från Skandinavien. Detta gäller även för städer med mellan 50 000 och 600 000 invånare, där 90 procent av de högst rankade städerna finns här. Det är uppenbart att skandinaviska länder gör sitt yttersta för att ge sina medborgare en hållbar och levande stadsmiljö, säger Johan Birgersson, vd på Easypark Group.

Hur studien har genomförts

Studien inleddes genom att utvärdera tusentals städer runt om i världen och identifiera de som är ledande på att implementera ny teknik. Baserat på kunskapen om att städer står inför olika utmaningar beroende på deras storlek delades studien in i tre kategorier: 1) storstadsområden med över 3 miljoner invånare, 2) mellan 600 000 och 3 miljoner invånare och 3) mellan 50 000 och 600 000 invånare. Resultatet visar de 50 smartaste och mest framtidssäkra städerna i världen inom varje kategori.

Studien fokuserar på att fastställa faktorer som avgör hur tekniskt avancerad och hållbar en stad är och betygsätter storstadsregionerna därefter. Detta baseras på data från källor som bland annat Världsbanken, The Economist, Internationella Valutafonden och The Lancet. För att analysera hur innovativ varje stad är kartläggs fyra områden.

Först studeras det digitala livet i varje stad genom att analysera hur utbredd användningen av teknik är bland befolkningen, regeringen och inom hälso- och sjukvårdssektorn. Studien tittar även på anseendet och meriterna bland institutioner som erbjuder tekniska utbildningar i varje storstadsområde.

Därefter fokuserar studien på innovation inom mobilitet. Här undersöks hur innovativa parkeringslösningar som finns i varje stad, det övergripande trafikledningssystemet inklusive kollektivtrafik, och hur miljövänliga stadens transporter är.

Efter detta kartläggs varje stads infrastruktur för information. Här utvärderas nivån av företagsinnovation, förekomsten av internetbetalningar och kvaliteten på stadens internetuppkoppling.

Slutligen utvärderas miljöpåverkan och hållbarhet. Detta genom att kartlägga användningen av förnybar energi, antalet miljövänliga byggnader, hantering av avfall och övergripande anpassning till, och ansvar för, klimatförändringar.

Resultat (se fullständigt index här: www.easyparkgroup.com/studies/cities-of-the-future/se/)

Här listas världens ledande stora städer med en befolkning över 3 miljoner. Dessa städer är sammanfattningsvis bäst på att använda teknik för att skapa en mer hållbar stads- och livsmiljö för sina invånare.

 1. London, Storbritannien  100,00
 2. New York, USA  95,84
 3. San Fransisco, USA  94,43
 4. Singapore, Singapore  94,21
 5. Berlin, Tyskland  92,58
 6. Rotterdam, Nederländerna  91,44
 7. Seattle, USA  90,40
 8. Seoul, Sydkorea  87,50
 9. Washington D.C, USA  86,77
 10. Manchester, Storbritannien  85,34


Här listas världens ledande mellanstora och mindre städer. Dessa städer är sammanfattningsvis bäst på att använda teknik för att skapa en mer hållbar stads- och livsmiljö för sina invånare.

Befolkning mellan 600 000 och 3 miljoner

 1. Köpenhamn, Danmark  100,00
 2. Stockholm, Sverige  99,84
 3. Oslo, Norge  98,48
 4. Amsterdam, Nederländerna  96,57
 5. Zürich, Schweiz  94,04
 6. Göteborg, Sverige  88,93
 7. Helsingfors, Finland  87,92
 8. Boston, USA  84,65
 9. Utrecht, Nederländerna  83,13
 10. Edinburgh, Storbritannien  79,82


Befolkning mellan 50 000 och 600 000 invånare

 1. Lund, Sverige  100,00
 2. Stavanger, Norge  88,75
 3. Esbo, Finland  88,07
 4. Malmö, Sverige  87,49
 5. Aalborg, Danmark  87,09
 6. Århus, Danmark  86,88
 7. Trondheim, Norge  85,25
 8. Bergen, Norge  84,77
 9. Porvoo, Finland  81,35
 10. Cambridge, Storbritannien  81,17
   

Här listas de högst rankade stora städerna (befolkning över 3 miljoner), inom området förnybar energi. Desto högre poäng, desto högre användning av förnybara energikällor.

 1. Rio de Janeiro, Brasilien  100,00
 2. Seattle, USA  91,96
 3. Montreal, Kanada  85,62
 4. Toronto, Kanada  85,62
 5. Santiago, Chile  77,06
 6. San Diego, USA  74,92
 7. San Francisco, USA  74,92
 8. Los Angeles, USA  74,92
 9. Berlin, Tyskland  72,95
 10. Köln (Köln-Bonn-området), Tyskland  72,95

Stockholm rankas på plats 4 av 50 inom användandet av förnybar energi, bland mellanstora städer med en befolkning mellan 600 000 och 3 miljoner.

Här listas de stora städer (befolkning över 3 miljoner) där invånarna har störst benägenhet att ta till sig teknik. Desto högre poäng, desto snabbare tar de sig an ny teknik.

 1. San Francisco, USA  100,00
 2. New York, USA  93,62
 3. Seoul, Sydkorea  91,33
 4. Washington D.C., USA  90,92
 5. Berlin, Tyskland  89,82
 6. Seattle, USA  89,55
 7. Atlanta, USA  89,29
 8. Miami, USA  89,05
 9. Singapore, Singapore  88,98
 10. Toronto, Kanada  88,69

Stockholm rankas på plats 3 av 50 inom invånarnas benägenhet att ta till sig ny teknik, bland mellanstora städer med en befolkning mellan 600 000 och 3 miljoner.

Här listas de stora städerna i världen (befolkning över 3 miljoner) som är bäst på parkeringsinnovation. Desto högre poäng, desto mer utvecklat ekosystem för parkering.

 1. London, Storbritannien  100,00
 2. Manchester, Storbritannien  94,63
 3. Berlin, Tyskland  92,42
 4. Paris, Frankrike  91,31
 5. Tokyo, Japan  87,34
 6. Rotterdam, Nederländerna  86,00
 7. San Francisco, USA  85,59
 8. Barcelona, Spanien  84,95
 9. Madrid, Spanien  84,30
 10. Köln (Köln-Bonn-området), Tyskland  83,77

Stockholm rankas på plats 5 av 50 inom parkeringsinnovation, bland mellanstora städer med en befolkning mellan 600 000 och 3 miljoner.

– Många regeringar ökar sina ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar och ofta inleds dessa initiativ i storstäderna för att sedan tas vidare till landsbygden. Många av de bäst rankade städerna i “Framtidens städer” får bra betyg för sin höga penetration av elbilar och låga koldioxidutsläpp, och medan städer fortsätter att växa får mobilitet en allt viktigare roll i människors vardag. Världen står inför stora utmaningar till följd av klimatförändringarna och det är tydligt att de mest tekniskt avancerade städerna i världen redan har implementerat tjänster och lösningar för att göra stadslivet enklare och mer hållbart. Till exempel genom att optimera trafikflödet och förenkla rörligheten, säger Johan Birgersson, vd på Easypark Group.

Om ”Framtidens städer”
Den databaserade globala rankingen “Framtidens städer” är genomförd av analys- och kommunikationsföretaget Sweet Spot på uppdrag av Easypark Group. Studien kartlägger de städer i världen som på bästa sätt använder teknik för att skapa en mer hållbar stads- och livsmiljö för sina invånare, och baseras på totalt 14 faktorer inom entreprenörskap, social och hållbar utveckling. Resultatet presenteras i en topplista med de 150 ledande städerna i världen, baserat på deras totala betyg och tillgången till jämförbar data. Läs mer här: www.easyparkgroup.com/studies/cities-of-the-future/se/

För mer information:
Louise Ekman, Head of Group Communications & PR
louise.ekman@easypark.net / +46 70 5222 117

Följande bilagor finns för nedladdning:
Easypark pressmeddelande 20211013 - Framtidens städer - ett globalt index

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från Free2 Move HoldingAnnons

Stoppa slöseriet i fastigheter

Nordic SME-listade Free2Move Holding AB är en snabbväxande koncern specialiserad på att avsevärt förbättra fastigheters driftnetto. Med ett banbrytande angreppssätt kan investeringens återbetalningstid bli så kort som sex månader. 

Det är möjligt genom att investera i och utveckla entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik i syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp i fastighetsdriften. 

Free2Move är på väg att bli en ledande aktör inom hållbar fastighetsförvaltning genom att växa organiskt och göra strategiska förvärv i förnybar energi och ny teknik.

– Att förbättra fastigheters driftnetto blir alltmer aktuellt i tider av stigande räntor och inflation. Med kompetens och lösningar från oss installeras förnybara energikällor, vilka ger en effektiv styrning som garanterar kunden stora besparingar. En av de största är energiförbrukningen, säger Leif Syrstad, koncern-vd.

Snabb lönsam tillväxt

Energimarknaden är i stor omvandling. Och de underliggande drivkrafterna för långsiktig tillväxt är stark, främst drivet av anpassningar till klimatförändringen, rekordhöga energipriser, utvecklingen inom smarta byggnader, och ett ökande upprustningsbehov av befintligt fastighetsbestånd. 

– För att lyckas skapar vi organisk tillväxt där dotterbolagens erbjudanden – kompetens, produkter och tjänster – kombineras eller säljs var för sig. Efterfrågan på solceller, energilagring och laddstolpar från vårt dotterbolag Solortus, ökar starkt, säger Syrstad.  

Omedelbar effekt

Free2Moves lösning för driftoptimering ger omedelbar effekt, vilket säkerställer en kort återbetalningstid på cirka 6 månader. I en strukturerad process hjälps kunden att analysera vilka åtgärder som bör göras, tex hur energiproduktionen ska ske och vilka källor som ska användas. Därefter kopplas driften upp och styrs på distans. 

– Ett exempel är en fastighet på 8 000 kvm, där kunden sparat cirka 300 000 kWh under 5 månader. Detta genom att kontrollera styrsystemen för optimerad drift av ventilation och värme, säger Syrstad. 

Fakta:

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag där Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster ingår.

Besök Free2 Move Holding ABs hemsida. 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Free2 Move Holding och ej en artikel av Dagens industri

Ecoclime Group levererar ytterligare tre Evertherm-system för energieffektivisering till Rikshem

Ecoclime Group har erhållit en ny order, värde 7,6 MSEK, från Rikshem i enlighet med det ramavtal som parterna tecknade i november 2021. Den nya beställningen avser ytterligare tre cirkulära energisystem för återvinning av värme i spillvatten. Avtalspartner är Byggconstruct som agerar totalentreprenör för projektet Kantorn i Uppsala. 

Rikshem genomför just nu en omfattande renovering av studenthusen Kantorn i Uppsala. Under våren färdigställdes etapp 1 där Ecoclime Group levererat ett cirkulärt energisystem av typen Evertherm för återvinning av värme i spillvatten. Resultatet har varit mycket positivt med en återvinningsgrad om 95 % vilket i sin tur bidragit till en kraftig energieffektivisering av fastigheten. Nu väljer Rikshem tre liknande system för etapp 2.

-  Det är vårt ansvar som en av Sveriges största privata fastighetsägare att ligga i framkant. Vi på Rikshem lägger stort fokus på energi och klimatfrågan och ser det fortsätta samarbetet som en viktig del i detta arbete, säger Daniel Östman, energi- och teknikansvarig Rikshem

-    Vi är stolta över att få vara en partner till Rikshem och det känns väldigt roligt att vi kunde leva upp till de höga förväntningarna i leveransen till etapp 1. Nu har vi visat att vi håller vad vi lovar och kan tillsammans fokusera på fler installationer, avslutar Peter Bodin, säljchef Evertherm 

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. De äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Tjänstepension AB.

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Sandlund, CEO
marcus.sandlund@ecoclime.se
Tfn: 070-088 73 75

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera