1515

Rizzo Group AB ingår låneavtal om trettio miljoner kronor

STOCKHOLM (28 september 2021) – Rizzo Group AB (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) har idag ingått ett avtal med Zenith Management AB om upptagande av lån om trettio (30) miljoner kronor ("Lånet"), enligt vilket Rizzo Group ensidigt äger rätt att som återbetalning påkalla kvittning av Lånet i utbyte mot nyemitterade aktier av serie B i Bolaget.

Rizzo Group har idag ingått ett avtal om upptagande av lån enligt ett låneavtal genom vilket Zenith Management AB ("Långivaren") tillställer Bolaget ett lån om trettio miljoner kronor. Lånet förfaller till betalning den dag som inträffar två (2) år från utbetalningsdagen, dock senast den 31 oktober 2023, och löper med en årlig ränta om 15 procent. Bolaget ska använda Lånet för att finansiera den löpande verksamheten.               

Bolaget har enligt låneavtalet rätt att ensidigt under lånets löptid påkalla kvittning av Lånet genom att Långivaren tecknar sig för nyemitterade aktier av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 0,5 krona per aktie motsvarande lånebeloppet eller lägst två miljoner kronor och multiplar av trehundratusen kronor därutöver.

Vid återbetalning och/eller konvertering av Lånet som sker inom tolv månader från utbetalningsdagen har Bolaget enligt låneavtalet en skyldighet att erlägga en avgift motsvarande den ränta som skulle ha erlagts för Lånet de efterföljande sex månaderna från återbetalningsdagen ("Make Whole Ränta"). Bolaget ska i sådana fall erlägga ränta om tio procentenheter kvartalsvis i efterskott genom kontant betalning samt ränta om fem procentenheter som Bolaget har rätt att betala kontant eller med aktier i Bolaget.

Efter utbrottet av COVID-19-pandemin och de begränsningar som Bolaget och dess dotterbolag har varit föremål för upplever de rörelsedrivande koncernbolagen ekonomiska problem. Bolaget ansökte om företagsrekonstruktion den 23 mars 2021, vilket beviljades av Stockholms tingsrätt samma dag. Även ett av Bolagets helägda dotterbolag, Rizzo International AB, ansökte om företagsrekonstruktion den 23 april 2021. Lånet är ett steg i rätt riktning mot att stärka Bolagets likviditetssituation för att tillgodose sina kortsiktiga likviditetsbehov och förbättra koncernens långsiktiga finansiella ställning i syfte att fortsätta bedriva verksamheten.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, anders.arverud@rizzogroup.se

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2021 kl. 10.00 CEST.

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 93 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från RiksbyggenAnnons

Bygg för framtiden: Bygg för de äldre

”Vi vill motverka ensamhet”, säger Yvonne Westerlund, affärsutvecklare Boende för äldre hos Riksbyggen.
”Vi vill motverka ensamhet”, säger Yvonne Westerlund, affärsutvecklare Boende för äldre hos Riksbyggen.

Behovet av särskilda boenden och trygghetsboenden för äldre är fortsatt stort men att investera i dessa boenden kräver resurser som kommunerna inte alltid har. Här har Riksbyggen, som långsiktig samhällsbyggare, en lösning med deras koncept för kooperativ hyresrättsförening.

– Vi vill vara med och motverka ensamhet och se till att de sista åren i ens liv är så bra de kan bli. Därför krävs både boenden där man får en gemenskap, med gemensamma middagar och ett aktivt liv, och särskilda boenden dit man kommer en senare tid i livet om man behöver vård dygnet runt, säger Yvonne Westerlund, affärsutvecklare Boende för äldre hos Riksbyggen. 

I Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2021, uppgav 68 kommuner att det finns ett underskott på särskilda boenden, 145 att de saknar trygghetsboenden och 55 önskar fler biståndsbedömda trygghetsboenden. 

Så kan Riksbyggens KHF-modell möta kommunernas behov

Trots det uttryckta behovet räcker många gånger inte kommunens resurser till. För att slippa investera kan kommuner i stället upphandla samarbetspartner som har kompetens och erfarenhet av att tillsammans med kommunen beskriva behoven, bygga och förvalta.  Med Riksbyggens koncept för en kooperativ hyresrättsförening (KHF) stiftas en förening gemensamt av kommunen och Riksbyggen. Föreningen finansierar bygget och hyran täcker kostnaderna. 

– Förenklat är KHF ett mellanting mellan att kommunen äger fastigheten själv och att de hyr lokaler av en privat fastighetsägare.  Föreningen har inget vinstintresse och Riksbyggen jobbar långsiktigt med kommunen för att möta behoven. Samma förening kan växa med fler boenden inom kommungränsen och kan därmed över tid tillgodose en förändrad behovsbild, säger Yvonne Westerlund. 

Riksbyggen har arbetat med samverkan i KHF-form sedan 1992 och samarbetar i dag med 35 kommuner. Bland annat med Lysekils kommun där Fiskebäck äldreboende utsågs till årets vård- och omsorgsboende 2021. 

Flaggskeppet: Innovationsprojekt för välfärdsteknik

Tillsammans med forskningsinstitutet RISE samt Haparanda- och Hudiksvall kommun har Riksbyggen nu inlett ett två-årigt projekt om framtidens boende för äldre. 

– Det här är ett strategiskt innovationsprogram inom ramen för IoT Sverige; en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Syftet är att se hur vi kan använda fastigheter som nav för att samla in data som skapar värde utifrån såväl resursoptimering som bättre hälsa. Med äldreboendet Flaggskeppet vill vi fördjupa oss i hur man kan bygga framtidens äldreboende för att bidra till en ökad livskvalitet för de boende, avslutar Yvonne Westerlund.

Om Riksbyggen
Riksbyggen startades 1940 och har sedan 1992 arbetat med sin KHF-modell. Idag samarbetar Riksbyggen med 35 kommuner i hela Sverige med totalt 4000 bostäder. De erbjuder en unik helhetslösning och arbetar från behov till väl underhållna fastigheter med fokus på livet i huset. 

Läs mer på riksbyggen.se/kommun/bostader-for-aldre/

Mer från Riksbyggen

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Riksbyggen och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?