1515

Lindab uppdaterar sina finansiella mål

Lindabs styrelse har idag beslutat om uppdaterade finansiella mål. Tillväxtmålet höjs till 10 procent per år från nuvarande 5-8 procent. Rörelsemarginalen ska framöver överstiga 10 procent årligen. Målen för nettoskuld och utdelning lämnas oförändrade.

”Lindab har visat starkt förbättrade resultat under de senaste åren. Nu renodlar vi verksamheten och efter avyttringen av affärsområdet Astron Building Systems koncentrerar vi alla krafter på Ventilation Systems och Profile Systems. Den starka balansräkningen gör att vi kan accelerera förvärvstakten och vi höjer därför tillväxtambitionen ytterligare”, säger Peter Nilsson, styrelseordförande i Lindab.

Årlig tillväxt
Målet är att den årliga tillväxten ska uppgå till minst 10 procent som en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Det tidigare målet var att den årliga tillväxten skulle uppgå till 5-8 procent som en kombination av organisk och förvärvad tillväxt.

Lönsamhet
Målet är att rörelsemarginalen ska överstiga 10 procent per år, justerat för engångsposter och omstruktureringskostnader. Det tidigare målet var att rörelsemarginalen över en konjunkturcykel i genomsnitt skulle uppgå till 10 procent, justerat för engångsposter och omstruktureringskostnader.

Nettoskuld
Målet för nettoskulden (inklusive IFRS16) är att den inte ska vara högre än tre gånger EBITDA, beräknat utifrån 12 månaders genomsnittliga värden. Målet är oförändrat.

Utdelningspolicy
Policyn är att minst 40 procent av nettoresultatet årligen ska delas ut till aktieägarna, med hänsyn tagen till bolagets finansiella ställning, förvärvsmöjligheter och långsiktiga finansieringsbehov. Utdelningen delas upp på två utbetalningstillfällen per år. Utdelningspolicyn är oförändrad.

Press- och investerarmöte
Lindab har tidigare idag kommunicerat avyttringen av affärsområdet Building Systems, vilket går under varumärket Astron. Med anledning av den affären, samt uppdaterade finansiella mål, bjuder Lindab in journalister, analytiker och investerare till en websänd telefonkonferens senare idag. Det kommer även ges möjlighet att ställa frågor.

Datum och tid: 23 september, kl 16.00 CET.

Anslut via webben på https://tv.streamfabriken.com/pressconference-2021
eller ring in på följande nummer:

SE: +46 856642651     PIN: 14066646#
UK: +44 3333000804   PIN: 14066646#
US: +1 6319131422     PIN: 14066646#


Informationen är sådan som Lindab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-23 15:11 CET.

Kontakt

Peter Nilsson
Styrelseordförande Lindab
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Ola Ringdahl
VD och Koncernchef
E-post: ola.ringdahl@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00


Catharina Paulcén
Head of Corporate Communications
E-post: catharina.paulcen@lindab.com
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65


Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från CenovaAnnons

Lång erfarenhet av medicinteknik – satsar nu på läkemedel

I snart 50 år har Cenova i rollen som kontraktstillverkare tillverkat och förpackat framförallt medicintekniska produkter. Tillverkningen har fokuserats på medicinteknik men omfattar även angränsade produktkategorier med liknande krav på spårbarhet, renhet och sterilitet. Produkter som till exempel används inom läkemedels- eller livsmedelsindustrin där krav på renhet är betydande.

På senare år har dock efterfrågan och intresset från marknaden visat en tydlig trend. Medicintekniska produkter som inkluderar läkemedel efterfrågas oftare. Med anledning av detta är det nu dags att skriva ett nytt kapitel i Cenovas långa historia.

* Det är en tydlig trend på marknaden. Kombinationsprodukter verkar bli allt vanligare och efterfrågan på att lägga all tillverkning och packning på ett och samma ställe ökar. Vi är ju redan vana av att ta helhetsansvar inom medicinteknisk tillverkning, där vi hanterar hela flödet från inköp till sterilisering. Det ska bli fantastiskt kul att ta steget in mot läkemedel och applicera det vi är bra på även där, säger Johannes Kask, marknadschef på Cenova.

Arbetet med att komplettera verksamheten med det nya affärsområdet har pågått en tid och startade med en GAP-analys mot befintlig verksamhet. Skillnaderna kan anses både små och stora och balansen att göra vad som krävs men att inte påverka befintliga processer och rutiner i för stor utsträckning är extremt viktig.

* Steget kan bedömas som stort, men med flera stora kunder inom läkemedelstillverkning har vi i decennier påvisat vår förmåga att leva upp till de förväntningar som krävs i den typen av tillverkning. Det ger en stor trygghet i att vi kommer att klara av resan på bästa tänkbara sätt, fortsätter Johannes.

Fakta om Cenova
Grundades:
1972
Personalstyrka: 120
Omsättning: 130 miljoner 2020
Kärnprocesser: Renrumstillverkning i form av Formsprutning, Vakuumformning, Montering, Svetsning, Limning, Förpackning samt de efterföljande processerna Packning och Sterilisering.
Cenova arbetar med allt från små innovationsbolag och startups till multinationella läkemedelskoncerner. Ingen kund är för liten eller för stor för Cenova.

Besök oss för mer information 

Mer från Cenova

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Cenova och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?