1515

Nexam Chemical offentliggör utfallet av nyttjande av teckningsoptioner

Styrelsen för Nexam Chemical Holding AB (”Nexam Chemical” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Bolagets företrädesmission av units under april 2020.  Nyttjandegraden uppgick till 97,17 procent och Nexam Chemical tillförs cirka 13 MSEK före emissionskostnader.

Under februari 2020 offentliggjorde Nexam Chemical en företrädesemission av units innehållande fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO 1 och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Totalt tecknades 2 071 087 units, motsvarande 2 071 087 teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigade till teckning av en (1) ny aktie till ett lösenpris om 6,50 SEK per aktie med nyttjandeperiod 6 – 17 september 2021. Det slutliga utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till 97,17 procent, motsvarande 2 012 431 teckningsoptioner av serie TO 1 för teckning av lika många aktier. Nyttjade teckningsoptioner av serie TO 1 har ersatts med interimsaktier, i väntan på registrering hos Bolagsverket. Interimsaktierna förväntas konverteras till aktier inom cirka två (2) veckor.

Genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget cirka 13 MSEK före emissionskostnader. Det totala antalet aktier i Nexam Chemical ökar med 2 012 431 aktier, från 78 903 367 aktier till 80 915 798 aktier. Aktiekapitalet i Nexam Chemical ökar med 38 700,60 SEK, från 1 517 372,44 SEK till 1 556 073,04 SEK.

Vi vill naturligtvis rikta ett tack till alla som har deltagit i denna process och stödjer oss i vår strävan att nå  tillväxtmålen. Det är också med glädje vi kan konstatera att det hittills varit en bra affär för de som deltog i emissionen under våren 2020, säger Johan Arvidsson, VD för Nexam Chemical.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Erik Penser Bank AB

Telefon: 08-463 80 00

E-post: emission@penser.se

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD

Telefon: +46-708 97 44 39

E-post: johan.arvidsson@nexamchemical.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
210922 Nexam Chemical utfall nyttjandegrad

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från KardexAnnons

Lagerhantering och logistik – är ditt företag tillräckligt konkurrenskraftigt?

Kardex hjälper företag att bättre utnyttja sina lagerlokaler och intralogistiska processer.
Kardex hjälper företag att bättre utnyttja sina lagerlokaler och intralogistiska processer.

Den utökning av näthandel som vi har sett under senare år tillsammans med ett förändrat kundbeteende driver nu på utvecklingen av nya, automatiserade lösningar. Inom lager ser vi nu förbättrad lagerhantering med hjälp av smarta lagerautomater. Automater som leder till förbättrad logistikhantering, bättre utnyttjande av yta och resurser samt förbättrad service. 

Den snabba digitalisering i samhället som vi har sett under de senaste åren gör nu att dagens kunder ställer helt andra krav på effektivitet och snabbhet när de beställer produkter, detta oavsett om det gäller privatmarknad eller B2B. 

– Det krävs att tillverkande och distribuerande företag verkligen ser över sin lagerhantering för att möta kundernas nya krav. Det är inte längre effektivt att ha helt manuella lösningar på lager, utan företagen behöver skynda på sin automatisering för att vara konkurrenskraftiga, säger Nicklas Lövqvist, Area Sales Manager New Business på Kardex.

Bättre utnyttjande av lageryta

Kardex, en av världens ledande tillverkare av lagerautomater och skräddarsydda lagerlösningar, hjälper sina kunder att effektivisera sin lagerhantering. 

– Många företag arbetar idag med manuell lagerhantering, vi hjälper dem att bättre utnyttja sina lagerlokaler. Det här gör att våra kunder vid exempelvis stark tillväxt eller högre krav på snabbare hantering av varor, inte behöver bygga till eller flytta till större lokaler. Våra lagerautomater ger 80 till 90 procent bättre nyttjande av den yta man har. 

Effektivare, säkrare plock

Många företag har fortfarande manuell hantering på lager med traditionella plockhyllor som är cirka två meter höga, berättar Nicklas Lövqvist. Detta trots att de kanske har en takhöjd på 8-12 meter. 

– Våra automatiserade lagerautomater bygger på höjden, vi kan bygga dem så att hela höjden upp till tak nyttjas. Maskinerna är kompakta, yteffektiva och gör att hanteringen av varor går 3 till 4 gånger snabbare än med manuell hantering. Lagerautomater ger minskad golvyta, renare lager, mindre felplock, minskade arbetskostnader och optimerad inventering. Dessutom skapas bättre ergonomi då varan levereras i rätt höjd för medarbetaren, med minimal belastningspåverkan.

Skalbara system underlättar tillväxt

Med flexibla skräddarsydda system hjälper Kardex idag kunder i så vitt skilda branscher som handel, elektronik, medtech, vård, fordon och livsmedelsindustri där det många gånger finns mycket specifika krav för hantering av varorna. 

– Vi jobbar nära våra kunder, med personlig rådgivning i ett långsiktigt samarbete. Våra lösningar gör att du kan börja med en mindre lösning och sedan allt eftersom att behovet ökar, skala upp automationen på ett enkelt sätt utan att den dagliga verksamheten påverkas. Det medför också en lägre investeringskostnad för att komma igång. Många av våra lösningar skräddarsys helt efter våra kunder behov och vår smarta mjukvara går enkelt att integrera med befintliga VMS- eller kundspecifikasystem. Vi skapar även lösningar ihop med partners där vi exempelvis integrerar robotplock och automatiserade flöden längs hela lagerkedjan, säger Nicklas Lövqvist. 

Om Kardex

Vi har funnits sedan 1880 och är idag en av världens ledande tillverkare av lagerautomater och skräddarsydda lagerlösningar. Vi har 1 650 anställda i 30 länder, i Sverige 30 anställda och kontor i Göteborg. 

Läs mer om Kardex och våra lösningar

Se våra 3D demonstrationer i vår virtuella utställningslokal 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Kardex och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?