1515

Vattenfall skärper sina utsläppsminskningsmål – nu i linje med 1,5-gradersscenariot

Vattenfall har beslutat att ytterligare skärpa sina utsläppsminskningsmål för 2030 och framåt i syfte att till 2040 kunna nå nollnettoutsläpp. De nya målen har satts för att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader och har godkänts av Science Based Targets-initiativet (SBTi), vilket ger en extern verifiering av att målen överensstämmer med den senaste klimatforskningen. Vattenfall är nu ett av få större energibolag som har tagit detta viktiga steg.

Vattenfalls hittillsvarande klimatmål godkändes av SBTi i oktober 2019 och bedömdes då ligga i linje med tvågradersmålet. Vattenfall har nu beslutat att vidta ytterligare åtgärder för att minska utsläppen ännu mer i enlighet med 1,5-gradersscenariot, det mest ambitiösa scenariot från Parisavtalet. 

– Klimatkrisen är en realitet, och vi har inte bara ett ansvar för att intensifiera och skynda på våra insatser, utan Vattenfall ser också stora möjligheter att vara ledande i denna brådskande omställning. Därför har vi på Vattenfall beslutat att agera i enlighet med IPCC:s slutsatser. Det räcker inte med två grader. Skillnaden på en halv grad är världsviktig för oss, och utgör ett enormt kliv framåt mot ett fossilfritt liv inom en generation, säger Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef.

Anna Borg tillägger: – Vi lyckades nå vårt SBTi-mål om 2 grader redan 2020 genom att minska de absoluta koldioxidutsläppen med nästan 40 % jämfört med 2017, tio år tidigare än planerat. Vi kommer nu att påskynda vårt arbete ännu mer. Det innebär att vi ska minska vår utsläppsintensitet med över 77 % från 2017 till 2030. Vi förbinder oss också att uppnå nollnettoutsläpp fram till 2040 i hela vår värdekedja. Det är viktigt att vi utnyttjar våra expertkunskaper och vår marknadsposition för att hjälpa våra kunder och leverantörer att minska sina utsläpp. Därför har vi också satt upp ett mål om 50 % utsläppsminskning för våra gods- och tjänsteleverantörer.

– Vi är mycket glada över att Vattenfall, ett av Europas ledande energibolag, har gjort denna djärva satsning för att sälla sig till ett litet fåtal europeiska energibolag som satsar på att minska sina utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet. Vi ser fram emot resultaten av denna nya målsättning, säger Alberto Carrillo Pineda, Managing Director och en av grundarna av SBTi.

Omfattande åtgärder krävs
Några av delmålen som ska göra att Vattenfall når sitt 2030-mål är:

 • Fasa ut kolet från all verksamhet genom att ställa om de två sista koleldade värmeverken, Moabit och Reuter West i Berlin, till att i stället drivas av en kombination av biomassa, värmepumpar, kraft-till-värme (power-to-heat) och naturgas.

 • Tillföra fyra gånger mer vind- och solkraftsenergi till nätet jämfört med vad Vattenfall nu har i drift.
 • Hjälpa partners och samhälle att elektrifiera industriprocesser, bland annat för stål, cement, tunga transporter och kemiindustrin, så att utsläppen kan minskas även utanför den egna värdekedjan. 
 • Ha 25 gånger fler elektriska laddplatser i drift jämfört med 2020.  

– Utfasningen av kolet är nästa etapp i vår färd mot att minska koldioxidutsläppen. Vi har gått från över 22 miljoner ton koldioxid 2017 till ungefär 12 miljoner ton 2020. Dessa nya investeringar ger oss en flexibel och framtidssäkrad anläggningsportfölj som ska minska utsläppen till under 6 miljoner ton 2030 och bidra till att vår verksamhet ska nå målet om nollnettoutsläpp 2040, säger Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall.

Vattenfall har också som målsättning att hela värdekedjan ska nå nollnettoutsläpp fram till 2040. Ett uppnått mål innebär att företagets mer ambitiösa arbete har lyckats och att alla koldioxidutsläpp från hela värdekedjan, inklusive från leverantörer och kunder, endera har eliminerats eller kompenserats med negativa utsläpp.

Vattenfalls nya utsläppsminskningsmål:

 • Minska utsläppsintensiteten i egna verksamheten (Scope 1+2) med över 77 % fram till 2030 jämfört med 2017 (SBTi-godkänt)
 • Minska absoluta utsläpp från användning av sålda produkter (Scope 3) med 33 % fram till 2030 jämfört med 2017 (SBTi-godkänt)
 • Nå nollnettoutsläpp fram till 2040

Om SBTi:
SBTi är ett gemensamt initiativ mellan CDP1, FN:s Global Compact, WRI2 och världsnaturfonden (WWF). Samarbetet erbjuder en metodik som specificerar i hur hög grad och hur snabbt företag måste minska sina utsläpp av växthusgaser för att kunna nå målen i Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader över förindustriell nivå och fortsätta insatserna för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

1:                  CDP = Carbon Disclosure Project

2:                  WRI = World Resources Institute. 

Vattenfalls viktigaste milstolpar i arbetet med att minska koldioxidutsläppen sedan 2017 har bland annat varit följande:
– 2018: Halverade koldioxidutsläpp i Berlin (jämfört med 1990), tre år tidigare än vad avtalet med Berlin stad stipulerade.
– 2019: Nedläggning av kolkraftverket Hemweg 8 i Amsterdam. Minskade de årliga koldioxidutsläppen med ca 2,5 miljoner ton.
– 2019: Öppnade ett nytt kraft-till-värmeverk (power-to-heat) på 120 MW i Berlin vilket möjliggjorde utfasning av kolkraftverket Reuter C.
– 2020: Nedläggning av kolkraftverket Moorburg i Hamburg. Minskade de årliga koldioxidutsläppen med ca 5 miljoner ton.
– 2020: Öppnade det gaseldade kraftvärmeverket Marzahn i Berlin. Minskade de årliga koldioxidutsläppen med ca 240 000 ton.
Läs mer på:
https://group.vattenfall.com/what-we-do/roadmap-to-fossil-freedom/co2-roadmap

För mer information, kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com


Följande bilagor finns för nedladdning:
210920 Vattenfall pressmeddelande 1.5 gradersmål SBT
VF CO2 Infographic languages SE 20210917 final


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.seInnehåll från BrighterAnnons

Svenskt medtech företag har som syfte att förenkla vardagen för diabetiker och minska vårdkostnaderna för samhället.

Behandlingsdata som registreras vid användning av Actiste synkroniseras automatiskt i en app.
Behandlingsdata som registreras vid användning av Actiste synkroniseras automatiskt i en app.

Antalet personer i världen som lever med diabetes har ökat så mycket de senaste decennierna att det talas om en global epidemi. Om ökningen vi ser idag fortsätter i samma takt kommer sjukdomen att drabba cirka 700 miljoner vuxna i världen år 2045. Diabetes har en stor påverkan för den som drabbas, på hälso- och sjukvården och på samhällets ekonomi.

Den svenska innovationen Actiste Diabetes Management Service, ADMS, som syftar till att göra den dagliga vården för diabetespatienter enklare och mer översiktlig har som mål att möjliggöra för fler att följa läkarens rekommendationer och därmed minska vårdkostnaderna på sikt.

– En vanlig utmaning för sjukvården är att vårdgivarens ordinationer, av olika anledningar, inte följs. Detta gör att behandlingen inte blir optimal vilket på sikt kan leda till komplikationer samt ett ökat personligt lidande och stora kostnader för samhället, berättar Lisa Malm, senior nursing advisor diabetes på Brighter. 

Några anledningar till att behandlingen inte följs kan vara brist på kunskap, att man inte förstår hur allvarlig sjukdomen är samt brist på läkemedel och hjälpmedel att hantera sjukdomen på ett effektivt sätt i dagliga livet.

– Vår vision är att ge personen med diabetes ett verktyg för en enklare vardag. Ett allt i ett hjälpmedel med blodglukosmätare, blodprovstagare och en insulin injektor som också är digitalt uppkopplad. Data lagras och visas i en överskådlig app, det bidrar till ökad kunskap om samspelet mellan kost, fysisk aktivitet och insulin, säger Lisa Malm. 

Än idag 2021 har många personer med diabetes fortfarande en bok där glukosvärden bokförs utan möjlighet att se om, hur mycket eller när insulinet har injicerats.

– Med ADMS visas data såsom glukosvärden, insulininjektioner, måltider och fysisk aktivitet i appen. Det ger detaljer om följsamhet och effektiviteten av behandlingen. Vårdgivaren kan bland annat erhålla en fjorton dagars PDF-rapport som ger en helhetsbild av perioden, på så vis kan vården ge en individualiserad behandling, menar Lisa Malm. 

Brighter har under året utfört användartester på två vårdcentraler, i Särö och Stenungsund, där diabetespatienterna har fått använda ADMS.

– Vi har genom testet på västkusten sett att vår lösning har möjlighet att hjälpa diabetiker till en bättre vardag och ett långsiktigt bättre liv. För oss är användar- och kliniska tester mycket viktiga för utvecklingen av vår tjänst. Vi satsar nu på att göra vår lösning tillgänglig i regioner som exempelvis Mellanöstern, Sydostasien och Afrika, där det finns ett stort behov av diabetesvård, säger Lisa Malm. 

Om Brighter
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning.

Läs mer på www.brighter.se och www.actiste.com

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Brighter och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?