1515

Första utnyttjandeperiod 13 – 27 september 2021 för teckningsoptioner av serie 2020/2022:1

ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) informerar idag om att första utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie 2020/2022:1 (”ChromoGenics TO 2020/2022” eller ”Teckningsoption”) löper under perioden 13 – 27 september 2021. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till ett lösenpris motsvarande åttio (80) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 26 augusti – 8 september 2021, dock lägst 8,00 SEK och högst 12,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden 26 augusti – 8 september 2021 till cirka 7,83 SEK och således är teckningskursen fastställd till 8,00 SEK.

ChromoGenics genomförde i slutet av 2020 en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 6 november 2020 med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 14 maj 2020. Villkoren i Företrädesemissionen innebar att fem (5) befintliga aktier gav rätten att teckna en (1) unit, bestående av sju (7) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2022:1. Företrädesemissionen blev fulltecknad och antalet Teckningsoptioner som emitterades uppgick till 2 829 336 st. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioderna 13 – 27 september 2021 och 16 – 31 mars 2022 till ett lösenpris motsvarande åttio (80) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioderna 26 augusti - 8 september 2021 respektive 28 februari - 11 mars 2022, dock lägst 8,00 SEK och högst 12,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 7,83 SEK och således är teckningskursen fastställd till 8,00 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kommer antalet aktier att öka med 2 829 336 och aktiekapitalet med 565 867,20 SEK.

Villkor i sammandrag för teckningsoptioner 2020/2022:1

Första utnyttjandeperiod: 13 – 27 september 2021

Teckningsvillkor: En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie till ett lösenpris motsvarande åttio (80) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 26 augusti – 8 september 2021, dock lägst 8,00 SEK och högst 12,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 7,83 SEK och således är teckningskursen fastställd till 8,00 SEK

Emissionsvolym: Högst 22,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna framgår i det prospekt som ChromoGenics publicerade den 17 november 2020. Prospektet finns på Bolagets hemsida och på Finansinspektionens hemsida.

Förvaltarregistrerade innehav: Innehavare vars teckningsoptioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna.

Direktregistrerade innehav/VP-konto: Innehavare vars teckningsoptioner är förvarade på ett VP-konto ska använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner anmälningssedeln på ChromoGenics hemsida (https://chromogenics.com/) eller Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
http://www.chromogenics.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
210910 ChromoGenics PM Första nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie 20202022

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?