1515

ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2021

HÖJD VINSTPROGNOS EFTER YTTERLIGARE ETT STARKT KVARTAL

Andra kvartalet 2021 var ytterligare ett kvartal där god försäljningstillväxt kombinerades med hög lönsamhet. Totala intäkter i koncernen ökade med 18% och uppgick till 322,4 (274,3) mSEK. EBITDA-resultatet uppgick till 33,4 (16,0) mSEK för kvartalet och EBITDA-marginalen uppgick till 10,4% (5,8%). Marginalförbättringen åstadkoms genom de skalfördelar som uppkommit främst genom förbättrad effektivitet i IT-system, logistik och inom organisationen. Under kvartalet var det försäljningsstart i Indien samtidigt som Malaysia uppnådde fullvärdig marknadsstatus. Dessutom lanserades de nya produkterna BalanceOil+ Premium och ZinzinoGene+.Den goda lönsamheten under första halvåret gör nu att styrelsen skriver upp vinstprognosen för helåret. Den förväntade EBITDA-marginalen för helåret justeras upp från att minst uppgå till 6% till att i stället uppgå till mellan 8%-11%. De totala intäkterna för helåret förväntas uppgå till minst 1 400 mSEK.
                                                

APRIL-JUNI

• De totala intäkterna ökade med 18% till 322,4 (274,3) mSEK

• Bruttovinsten uppgick till 105,1 (73,5) mSEK och bruttovinstmarginalen uppgick till 32,6% (26,8%)

• EBITDA uppgick till 33,4 (16,0) mSEK och EBITDA-marginalen till 10,4% (5,8%)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,4 (19,9) mSEK

• Styrelsen justerar upp den förväntade EBITDA-marginalen för helåret till att uppgå till 8%-11%

JANUARI-JUNI

• De totala intäkterna ökade med 27% till 655,8 (516,4) mSEK

• Bruttovinsten uppgick till 206,3 (157,2*) mSEK och bruttovinstmarginalen uppgick till 31,5% (30,4%*)

• Justerad bruttovinst uppgick till 206,3 (135,0*) mSEK och den justerade bruttovinstmarginalen

uppgick till 31,5% (26,1%*)

• EBITDA uppgick till 70,7 (42,3*) mSEK och EBITDA-marginalen till 10,8% (8,2%*)

• Justerad EBITDA uppgick till 70,7 (20,1*) mSEK och den justerade EBITDA-marginalen till 10,8% (3,9%*)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70,4 (52,5) mSEK

• Likvida medel uppgick på balansdagen till 166,9 (107,2) mSEK

* För jämförelsesiffror för första halvåret 2020 påverkas bruttovinst och EBITDA med 22,2 mSEK genom ändrad redovisning till följd av förändrade villkor för distributörsersättningar.

För mer information vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:

Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollblom@zinzino.com

Certified Adviser:

Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 27:e augusti 2021.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport Q2 2021
Pressmeddelande Zinzino Delårsrapport Q2 2021


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från EurocardAnnons

Se upp för kvittofällan – därför missar företag att digitalisera

Ila Sabet Bergström, chef för Sales & Customer Relationships på Eurocard.
Ila Sabet Bergström, chef för Sales & Customer Relationships på Eurocard.

Många företag fortsätter att hantera papperskvitton därför att de tror att är dyrt och krångligt att digitalisera sin kvittohantering.

– Det är en vanligt missuppfattning, men faktum är att besparingen kan bli mycket större än kostnaden, säger Ila Sabet Bergström, chef för Sales & Customer Relationships på Eurocard.

Läs hela studien här 

Eurocard har genomfört en studie som kartlägger kvittohanteringen i 235 nordiska organisationer. Den visar att det ofta är stor skillnad mellan hur företagsledningar och de som arbetar dagligen med kvittohantering ser på möjligheterna och fördelarna med att arbeta mer digitalt.

– Det finns ett glapp mellan hur chefer och de som arbetar dagligen med kvittohantering ser på möjligheterna. De som arbetar närmast systemen upplever tydligt bristerna med att hantera papperskvitton manuellt och har därför ofta lättare att se fördelarna med att arbeta mer digitalt, säger Ila Sabet Bergström.

Men studien visar också att en manuell kvittohantering påverkar flera delar av företaget negativt, exempelvis att motivationen minskar hos enskilda medarbetare, och att risken för bedrägeri ökar.

– Denna kunskap är dock inte så utbredd ännu, och därför har det också varit svårt för företagsledningar att göra en korrekt bedömning av hur lönsam en digital kvittohantering egentligen är för företaget, säger hon.

Enligt studien är det framförallt tre orsaker som gör att företagsledningar väljer att inte digitalisera sin kvittohantering:

1. Det kostar för mycket

– Då tar man enbart hänsyn till vad förändringen kostar, och glömmer vad det i dag kostar företaget att arbeta med ineffektiva processer och system. I studien finns en lättöverskådlig beräkningsmodell som ger en bra överblick över hur stor den existerande kostnaden faktiskt är, säger Ila Sabet Bergström. 

2. Svårt att integrera med befintliga it-system

– Generellt sett är det inga problem för ett företag att integrera ett digitalt kvittohantertingssystem med befintlig it-struktur, då de flesta kvittohanteringssystem redan är ihopkopplade med de olika ekonomissystem som finns i Norden. 

3. Frågan är lågt prioriterad

– Företagsledningar tycker ofta att de potentiella besparingarna i kvittohanteringsprocessen är för små. Då underskattar man den positiva påverkan detta område faktiskt kan ha på verksamheten. Studien visar att medarbetare på företag med ett digitalt utvecklat kvittohanteringssystem är mer motiverade och mer benägna att följa legala regelverk. Dessutom minskar en digital hantering av kvitton risken för bedrägerier, jämfört med en helt manuell hantering, säger hon. 

Digitalisera kvittohanteringen? Läs mer om Eurocards lösning Smarta kvitton 

 

 

 

 

 

 

Mer från Eurocard

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Eurocard och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?