1515

SynAct Pharma: Halvårsrapport January-June 2021 27 augusti, 2021 (Q2 2021 report included)

“Positiva data för AP1189 i Covid-19 patienter bådar gott för framtiden. Det hårda arbetet från starten på året fortsatte in i andra kvartalet där SynAct Pharma gjorde ytterligare framsteg med sin projektportfölj. Covid-19-pandemin har definitivt adderat komplexitet, men vi har tydliga prioriteringar och vår attraktiva projektportfölj utvecklar sig väl. Vår framtid är ljus och vi ser fram mot ytterligare en period med hög aktivitet under det andra halvåret 2021”, säger SynAct Pharmas CEO Jeppe Øvlesen.

Sammanfattning av halvårsrapport

Andra kvartalet (2021-04-01 – 2021-06-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till -15 856 (-8 502) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,51 (-0,52) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 87% (22%).
 • Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgår till 26 006 295 st.

Första halvåret (2021-01-01 – 2021-06-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till -29 925 (-12 324) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,97 (-0,52) SEK.

Med ”SynAct Pharma AB” avses moderbolaget SynAct Pharma AB med organisationsnummer 559058–4826. Med ”Bolaget” eller SynAct” avses koncernen, det vill säga SynAct Pharma AB och dess helägda dotterbolag SynAct Pharma ApS.

Definitioner

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • 13 april meddelades att SynAct stärker IP-portföljen och får "Intention to Grant" från Europas patentverk för ett centralt patent som täcker AP1189.
 • 19 april 2021 meddelades att Marina Bozilenko föreslås som ny styrelseledamot. Hon väljs senare på bolagsstämman.
 • Den 4 maj tillkännagavs att BEGIN-studien med AP1189 på patienter med reumatisk artrit (ledgångsreumatism) utökades med 15–20 försökspersoner med syfte att försöka uppnå statistisk signifikans i studien.
 • Den 4 maj meddelades att Bolagets styrelse och ledning har förlängt inlåsningsperioden för aktier i SynAct Pharma AB till och med den 31 december 2021.
 • 12 maj tillkännagav SynAct initiering av ett samarbete med universitetet i Örebro för att i ett forskningsprojekt testa företagets melanokortinreceptor-agonister i hjärt-kärlsjukdomar. 
 • Den 14 maj informerade Bolaget om ett nytt samarbete med syfte att studera farmakogenetiska aspekter av AP1189 i reumatoid artrit tillsammans med William Harvey Research Institute, Barts and London School of Medicine, Queen Mary University i London.
 • På grund av rådande pandemi och med tillfälliga lagregler hölls årets bolagsstämma den 21 maj 2021 utan fysiskt närvarande aktieägare.
 • 23 juni meddelades att SynAct ansökt om patent för nya salt- och kristallformer relaterade till AP1189 och dess orala formulering.
 • Den 1 juni slutfördes rekrytering och dosering i fas 2-studien med AP1189 i Covid-19-infekterade patienter. Bolaget tillkännagav den 30 juni positiva nyckel-resultat från denna kliniska studie.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • SynAct höll den 7 juli en extrainsatt telefonkonferens och tillkännagav ytterligare data från den avslutade studien med AP1189 på COVID-19-infekterade patienter i Brasilien.
 • Anders Dyhr Toft, MD, PhD, utsågs den 7 juli till Chief Medical Officer med start från den 1 augusti. 
 • Den 6 augusti meddelades att Bolaget förstärker organisationen och utsåg Patrik Renblad till Vice President Finance och Lise Agersted till Director of Operational R&D.
 • Den 20 augusti informerade SynAct att bolaget bjudits in till att presentera ett abstrakt med titeln ”AP1189: A Novel Oral Biased Melanocortin Agonist with Anti-inflammatory and Pro-resolving Effect for the Treatment of Rheumatoid Arthritis” vid konferensen ACR Convergence 2021 den 9 november.
 • Den 25 augusti tillkännagavs att bolagets patentportfölj stärkts ytterligare. Ett europeiskt patent för behandling av njursjukdomar har beviljats för SynAct Pharmas ledande läkemedelskandidat AP1189.
 • Den 27 augusti gav bolaget en statusuppdatering på rekryteringen till BEGIN studien. SynAct förväntar avsluta rekryteringen i mitten av september 2021 och rapportera studiedata så fort som resultaten sammanställts och validerats tidigt i det fjärde kvartalet 2021.

The information was submitted, through the agency of the contact person below, for publication on August 27, 2021

For further information about SynAct Pharma AB, please contact:

Jeppe Øvlesen                                                                         Thomas Jonassen
CEO, SynAct Pharma AB                                                      CSO, SynAct Pharma AB
Phone: +45 28 44 75 67                                                       Phone: +45 40 15 66 69
Mail: joo@synactpharma.com                                          Mail: tj@synactpharma.com


Följande bilagor finns för nedladdning:
SynAct Pharma Interim Report Q2 2021-Swedish

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från VerizonAnnons

Här är framtiden inom nätverkssäkerhet: ”Har en enorm potential”

Det finns många tydliga fördelar med digitaliseringen för företag. Men verkligheten är att många team som arbetar med affärsteknologi har svårt att hantera och säkra en komplex och mångfacetterad it-miljö. Det nya säkerhetskonceptet Secure Access Service Edge kommer att omdefiniera företagets framtid.

Läs rapporten: Så skyddar du din organisation från cyberhot.  

I dag är många företag oroliga över ökningen av it-säkerhetshot. Hur ska de lyckas balansera tryggheten och säkerheten i sin molnbaserade infrastruktur i takt med den tekniska utvecklingens framfart?

Uppkomsten av en ny hybrid arbetsmodell medför många fördelar som till exempel högre produktivitet och bättre mående bland de anställda. Samtidigt är säkerhetsaspekterna tillräckligt oroande för att ge även det mest snabbrörliga och progressiva it-teamet huvudvärk. 

Enligt säkerhetsrapporten ”Verizon Data Breach Investigations Report”, beror 85 procent av alla dataintrång på den mänskliga faktorn. Digitaliseringen i samhället är med andra ord en dröm för många cyberbrottslingar. Vi använder allt fler appar, enheter och plattformar samtidigt som vi har en hybrid arbetsmiljö. Men det går att omvärdera nätverkssäkerheten med hjälp av Secure Access Service Edge, SASE. 

Säkerheten är en grundläggande beståndsdel av nätverket

Begreppet myntades av Gartner 2019 och innebär huvudsakligen att ett företags nätverk kopplas samman med avancerade och robusta nätverkssäkerhetstjänster, som till exempel Zero Trust-nätverksåtkomst, brandvägg som tjänst och Cloud Access Security Broker. Men för vissa företag, som Verizon Business, har konceptet SASE funnits långt innan Gartner namngav det; för att garantera att säkerheten är en grundläggande beståndsdel av nätverket, samtidigt som molnerbjudanden alltid har varit centrala för företaget. 

Enligt en undersökning från Dell’Oro Group spås SASE-marknaden som helhet uppnå en årlig tillväxttakt på 116 procent och uppgå till 5,1 miljarder dollar 2024. SASE har en enorm potential. Om tre år kommer fyra av tio företag att ha strategier för införande av SASE. Det faktum att SASE-infrastruktur finns i molnet gör det lättare för företag att optimera sin åtkomstprestanda och sammanlänka sina resurser, oavsett plats. Fördelarna är bland annat minskad utvecklingstid, snabbare speed-to-market och förbättrad flexibilitet.

När det gäller SASE så finns det ingen lösning som passar alla företag. Verizon Business konstaterar att det är viktigt att arbeta tillsammans med en partner som förstår komplexiteten i de nätverks- och säkerhetsfunktioner som ingår i SASE. 

När företag i allt högre grad använder molnet, distansarbete och är beroende av nyare teknik, som 5G och höghastighetsinternet, kommer ”rena” SD-WAN-lösningar utan integrerad säkerhetsfunktionalitet att få det svårt att förse företag med den säkerhet de önskar. 

Läs mer om hur du skyddar din komplexa digitala miljö 

 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?