1515

Delårsrapport januari – juni 2021

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 188 kronor per aktie jämfört med 153 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 25,4 procent jämfört med SIXRX som ökade med 22,4 procent. Substansvärdet per den 20 augusti uppgick till 197 kronor per aktie.1
 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 42,3 procent under perioden jämfört med SIXRX som ökade med 22,4 procent.

INDUSTRIRÖRELSEN
Andra kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade med 61 procent till 5 676 (3 527) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 51 procent justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 34 procent till 4 748 (3 542) Mkr, vilket är en ökning med 26 procent för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens rörelseresultat ökade med 59 procent till 753 (474) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 15,9 (13,4) procent för kvarvarande verksamheter.
 • Produal, inom affärsområde Latour Industries, förvärvade finska HK Instruments OY i maj. Latour Future Solutions investerade i Aqua Robur Technologies AB i juni.

Januari - juni

 • Inom Latour Industries slutfördes förvärven av Vega S.R.L. och Elsys AB samt förvärvades danska VM Kompensator A/S under januari. Hultafors Group slutförde förvärven av Fristads AB, Kansas A/S, Kansas GmbH och Leijona Group Oy den 1 mars.
 • Industriföretagens orderingång ökade med 35 procent till 10 176 (7 523) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 31 procent justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 21 procent till 8 672 (7 172) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 17 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 43 procent till 1 322 (922) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 15,2 (12,9) procent för kvarvarande verksamheter.

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 8 810 (7 283) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 2 659 (2 925) Mkr. Resultatet har i år påverkats positivt av en redovisningsmässig omvärdering av Alimak med 189 Mkr. Föregående år påverkades resultatet positivt av jämförelsestörande poster med 1 359 Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 390 (2 746) Mkr, vilket motsvarar 3,74 (4,29) kronor per aktie.
 • Koncernens redovisade nettolåneskuld uppgick till 7 532 (6 843) Mkr. Nettolåneskulden, exklusive leasingskulder enligt IFRS 16, uppgick till 6 748 (6 267) Mkr och motsvarar 5 (7) procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.
 • Årsstämman godkände styrelsens förslag om en utdelning på 3 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under första halvåret med 22,2 procent justerat för portföljförändringar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 22,4 procent. 

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Den 5 juli tecknade Swegon avtal om att förvärva majoriteten av aktierna i det finska mjukvaruföretaget 720° (Seven Twenty degrees) och den 9 juli tecknade Aritco, inom Latour Industries, avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i svenska Motala Hissar.

1 Substansvärde den 20 augusti har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 20 augusti, och med samma värden som 30 juni för den onoterade portföljen.

VD-ord
”Utvecklingen under andra kvartalet är mycket positiv för Latour. Industrirörelsen levererar ett rekordresultat med bra organisk tillväxt. Pandemin är inte över men negativa effekter från bland annat restriktioner och nedstängningar har avtagit successivt under kvartalet. Skulle det bli ytterligare bakslag, har vi god beredskap för att snabbt anpassa oss till nya förhållanden om så krävs. Under kvartalet har utmaningar kring varuförsörjning varit betydande. Komponentbrist, störningar i leveranskedjor och ökade råmaterialpriser påverkar våra bolag i varierande omfattning. Prishöjningar för att möta ökande råmaterialpriser, inte minst stålpriset, har genomförts.

Under kvartalet växer orderingången med 51 procent och faktureringen med 26 procent justerat för förvärv och valutaeffekter. Jämförelseåret är negativt påverkat av pandemin men även jämfört med 2019 är tillväxten väsentlig. Våra verksamheter är väl positionerade på marknader med god tillväxtpotential, vilket avspeglas i den kraftiga tillväxten.

Rörelseresultatet för kvartalet ökar med 59 procent till 753 (473) Mkr med en stark rörelsemarginal på 15,9 (13,4) procent. Vårt bästa kvartal någonsin i absoluta tal. Det starka resultatet drivs till viss del av en fortsatt strikt kostnadshållning men framför allt av de ökade volymerna.

Vi håller en hög investeringstakt och satsningar inom produktutveckling, försäljning och marknadsföring fortsätter för att behålla vår konkurrenskraft och vinna marknadsandelar. De ökande volymerna som följer av industrirörelsens kraftiga tillväxt kräver också investeringar inom såväl produktion och logistik som bemanning och flera av våra affärsområden rekryterar många nya medarbetare vilket är glädjande.

Hållbarhet och digitalisering är som bekant viktiga fokusområden för Latour. Vi har tagit stora kliv framåt, men som ägare vill vi driva på för att komma ännu längre. Under kvartalet har vi påbörjat en implementering av TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures) på ägarnivå men också ute på våra affärsområden. TCFD syftar till att identifiera och analysera risker och möjligheter kopplade till de pågående klimatförändringarna, både på kort och lång sikt. I synnerhet efter sommarens extremväder på olika håll i världen har relevansen ökat ytterligare för detta arbete. Resultatet från våra analyser planerar vi att publicera i hållbarhetsrapporten för 2021.

Förvärvsaktiviteten är fortsatt hög. I maj förvärvade Produal inom Latour Industries finska HK Instruments och i juni investerade Latour Future Solutions i svenska Aqua Robur Technologies. Efter halvårsskiftet investerade Swegon i mjukvaruföretaget 720° för att stärka sin satsning på digitala tjänster och Aritco tecknade avtal om att förvärva Motala Hissar. Läs mer om våra förvärv på sida 4.

Börsportföljen har sedan inledningen av året ökat med 22,2 procent justerat för portföljförändringar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 22,4 procent. I princip alla våra börsnoterade innehav har rapporterat och redovisar bra tillväxt i orderingång, fakturering och resultat vilket återigen bekräftar att vi har kvalitetsbolag i vår portfölj. Förvärvsaktiviteterna är hög även här, bland annat har ASSA ABLOY annonserat fyra förvärv under kvartalet och Sweco tre förvärv. Substansvärdet i Latour ökade under halvåret med 25,4 procent till 188 kronor per aktie.

Sammantaget ett mycket starkt första halvår och vi är nöjda med hur vi hanterat pandemin hittills både vad gäller våra medarbetares hälsa samt att skydda och utveckla våra innehav.”

Johan Hjertonsson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef, tel. 0702-29 77 93, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Johan Hjertonsson och Anders Mörck idag klockan 10.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 505 583 75. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se eller använd länken:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=BE0167D7-A6B1-459B-9FAD-54A10ABF858CDenna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2021, kl. 08.30 CEST.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport januari - juni 2021

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från American ExpressAnnons

Lista: Sex tillfällen din försäkring kan rädda resan

Nu lättar reserestriktionerna och många svenskar längtar efter att ge sig ut och upptäcka världen igen. Men det finns vissa situationer som gör äventyret mindre roligt. Fredrik Sauter, vd på American Express, tipsar om sex tillfällen där en bra försäkring kan göra att resan får guldkant även om det oförutsedda händer.

Läs mer och ansök här! 

Brutna ben och armar

Äventyr är roligt, men när man utmanar sina gränser (eller när man snubblar på en trasig trottoar) finns risken att man hamnar på sjukhus istället för på hotell. Något som utan en bra försäkring kan bli både dyrt och krångligt. Har du däremot köpt resan med American Express Platinum Card ingår en reseförsäkring med medicinsk assistans på upp till tio miljoner kronor. Dessutom, något som är nog så viktig, får du personlig hjälp med allt som behöver ordnas.

”En av våra medlemmar var på semester i Turkiet när deras fyraåriga dotter bröt lårbenet. Så fort de kontaktade oss tog vi över alla sjukvårdskostnader, betalade för hembiljetter samt planerade för en säker medicinsk hemtransport. Medan de väntade på att kunna resa hem ringde en och samma barnsjuksköterska från oss dagligen och höll sig uppdaterad om dotterns mående. När det väl var dags fick familjen ambulanstransport både till och från flygplatserna, speciell eskort genom säkerhetskontrollen och ett extra säte så att dottern kunde sitta bekvämt. För dem blev resan tack vare försäkringen ändå ett ljust minne.”

Borttappat bagage

Alla har vi stått vid bagagebandet och väntat på en väska som aldrig dyker upp, men har du betalat resan med American Express Platinum Card får du i alla fall ekonomisk ersättning efter bara fyra timmar.

”Det här kan verka som en liten detalj, men det är hjälp som betyder så mycket när man står där på flygplatsen och bara vill börja sin semester.”

Inställda flyg

Försäkringen kan tyvärr inte hindra att flygplan blir försenade, men den kan betala för ett hotellrum så att du slipper tillbringa natten på flygplatsens plaststolar.

”Något som är nog så viktigt när man som jag har små barn i familjen.”

En vän att hålla i handen

Att resa ensam kan vara härligt och en möjlighet att lära känna många nya människor. Men blir du sjuk eller skadad långt hemifrån kan en vän som hjälper dig på plats vara ovärderligt.

”Vår försäkring ser till att en vän eller släkting kan resa till dig om du hamnar på sjukhus när du är på resa, och dessutom står vi för kost- och logikostnader medan hen hjälper dig. Vi vill att en resa ska kännas både enkel och trygg, och är man i en utsatt situation finns det få saker som skapar så mycket trygghet som ett känt ansikte.”

Sjukhusförmån

Har man sett fram emot att bo på hotell och istället hamnar på sjukhus, ja då känns lyxen man längtat efter ganska avlägsen. Därför ingår 750 kronor per natt, upp till 7 500 kronor, som kan användas till att göra din sjukhusvistelse angenämare.

Läs mer och ansök här! 

Varje månad får du en faktura med din medlemsavgift på 550 kr och dina samlade köp. Det ger dig bra överblick på ekonomin.

Om du betalar hela fakturabeloppet innan förfallodatumet innebär det räntefri kredit i upp till 55 dagar från köptillfället. Därefter är krediträntan 15,99 %. För kontantuttag tillämpas en kreditränta om 23,99 %. Vid fullt kreditutnyttjande om 135 000 kr under 12 månader är den effektiva räntan 24,79 % och det totala beloppet att betala är 169 545 kr.

American Express Europe S.A. Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanien.

Mer från American Express

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med American Express och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?