Annons

HANZA: Delårsrapport januari - juni 2021

HANZA Holding AB (publ) redovisar en god utveckling under det andra kvartalet 2021. Även långsiktigt ser HANZA en ökande efterfrågan, varför bolaget gör ytterligare investeringar i koncernens tillverkningskluster.

Andra kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 13 % till 633,8 MSEK (559,0).
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 40,4 MSEK (-12,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,4 % (-2,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till 26,0 MSEK (-19,6), vilket   motsvarar 0,73 SEK per aktie (‑0,58).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,4 MSEK (26,7).

Första halvåret 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 4 % till 1 201,2 MSEK (1 158,1).
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 62,9 MSEK (7,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,2 % (0,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till 35,1 MSEK (-13,2), vilket   motsvarar 1,00 SEK per aktie (‑0,39).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 85,5 MSEK (94,3).


Vd Erik Stenfors kommenterar rapporten

”Vi ser att marknaden uppskattar HANZAs unika erbjudande. Under våren 2021 har vi erhållit ett flertal nya kunder och projekt. För att möta efterfrågan fortsätter vi att vidareutveckla våra sex tillverkningskluster. Under andra kvartalet beslutade vi om ytterligare investeringar för 35 MSEK.”

”Långsiktighet är en ledstjärna för HANZA och det är tydligt att vår strategi ger resultat. Under kvartal 2 uppvisade ca 70% av HANZA en rörelsemarginal runt 10% vilket resulterade i en koncernmarginal om 6,4%. Bibehållna finansiella kostnader under expansionen gör att nettoresultatet förbättras betydligt; vinst per aktie uppgick till 0,73 SEK i kvartal två.”

”Vi arbetar med att färdigställa våra nuvarande sex tillverkningskluster. När denna fas är genomförd kommer vi att ytterligare skala upp verksamheten för att möta det globala behov som finns av HANZAs affärsmodell.”

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: +46-70 950 80 70, e-post: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: +46-70 794 98 78, e-post: lars.akerblom@hanza.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
HANZA. Q2.2021

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från Stendörren Fastigheter ABAnnons

Expansiva Stendörren växer även utanför Sverige

Börsnoterade fastighetsbolaget Stendörren växer både inom och utanför Sveriges gränser. Tidigare var fastighetsbeståndet fokuserat till Stockholm och Mälardalen, men på senare tid har Stendörren genom förvärv även etablerat sig i Västsverige samt i Helsingfors-, Köpenhamns- och Osloregionerna. 

Stendörren förvaltar, utvecklar och förvärvar fastigheter för lager, logistik och lätt industri. I vissa av de mer urbana lägena driver bolaget dessutom ändring av detaljplan från verksamhetsändamål till bostadsändamål, för egen utveckling och förvaltning av bostäder. All förvaltning och utveckling av fastigheter genomsyras av ett hållbarhetstänk. 

Attraktiva markområden i Stockholm

Fastighetsbeståndet har successivt vuxit och är idag värderat till cirka 12,7 miljarder kronor. Förutom runt 810 000 kvm uthyrningsbar yta har bolaget cirka 615 000 kvm byggrätter i attraktiva markområden som uteslutande ligger i den heta Stockholmsregionen. 

– Mark med byggrätter är en knapp resurs i hela fastighetsbranschen. Speciellt i storstadsområdena. Men med våra byggrätter kan vi fortsatt expandera kraftigt inom befintligt bestånd som vi redan äger, säger Erik Ranje, vd för Stendörren. 

Nybyggnation sker på fastigheter där det idag inte står några byggnader men också genom förtätning. Det vill säga ytterligare byggnader uppförs på fastigheter där det redan står byggnader men där exploateringsgrad är låg. 

Lönsam konvertering till bostäder

En ny inriktning för bolaget är bostadsutveckling genom att konvertera industri- och logistikfastigheter till bostadsområden. 

– I takt med att staden växer finns det urbana lägen som över tid blir mer attraktiva för bostäder. Så har till exempel Lugnets industriområde i Stockholm utvecklats till det attraktiva bostadsområdet Hammarby Sjöstad, säger Erik Ranje. 

Att ändra detaljplanen för annan användning från industri till bostäder för egen utveckling och förvaltning är en mycket lönsam affär för Stendörren. 

– Konverteringen innebär också att det försvinner kvadratmeter inom verksamhetsfastigheter vilket gör att utbudet av dessa typer av lokaler minskar och därmed ökar hyrorna för verksamhetsfastigheter.

För Stendörren innebär det lägre utbudet och den större efterfrågan att bolaget vid omförhandling av hyrorna i slutet av avtalstiden kan höja dessa med i snitt 20 till 25 procent.

– Detta är en underliggande strukturell tillväxtfaktor för verksamhetsfastigheter i urbana lägen. 

Bygger nya verksamhetslokaler

Fastighetsbolaget Stendörren bygger också nya verksamhetslokaler. Idag har bolaget knappt tio sådana under byggnation. Bland annat en logistikanläggning i Stockholm Syd i Södertälje respektive en i Brunna i västra Stockholm. 

Ytterligare exempel är två byggnader för lätt industri i Uppsala och Västerås. Över tid skruvas byggtakten upp och flera projekt har redan fått bygglov och är i planeringsstadiet. 

Förutom detta har bolaget lagt en plan för geografisk expansion genom att köpa fastigheter i storstadsområdena Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. 

– Vår plan är att dra nytta av urbaniseringstrenden i storstäder i Norden och även av den ökade e-handeln. Här brukar man säga att en spenderad e-handelskrona kräver tre gånger så stor logistikyta som en spenderad krona i en vanlig butik. Därför ser vi att efterfrågan på logistikytor ökar, särskilt i urbana och stadsnära lägen, säger Erik Ranje.

Läs mer på stendorren.se 

 

Mer från Stendörren Fastigheter AB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Stendörren Fastigheter AB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera