1515

HANZA: Delårsrapport januari - juni 2021

HANZA Holding AB (publ) redovisar en god utveckling under det andra kvartalet 2021. Även långsiktigt ser HANZA en ökande efterfrågan, varför bolaget gör ytterligare investeringar i koncernens tillverkningskluster.

Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 13 % till 633,8 MSEK (559,0).
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 40,4 MSEK (-12,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,4 % (-2,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 26,0 MSEK (-19,6), vilket   motsvarar 0,73 SEK per aktie (‑0,58).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,4 MSEK (26,7).

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 4 % till 1 201,2 MSEK (1 158,1).
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 62,9 MSEK (7,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,2 % (0,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 35,1 MSEK (-13,2), vilket   motsvarar 1,00 SEK per aktie (‑0,39).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 85,5 MSEK (94,3).


Vd Erik Stenfors kommenterar rapporten

”Vi ser att marknaden uppskattar HANZAs unika erbjudande. Under våren 2021 har vi erhållit ett flertal nya kunder och projekt. För att möta efterfrågan fortsätter vi att vidareutveckla våra sex tillverkningskluster. Under andra kvartalet beslutade vi om ytterligare investeringar för 35 MSEK.”

”Långsiktighet är en ledstjärna för HANZA och det är tydligt att vår strategi ger resultat. Under kvartal 2 uppvisade ca 70% av HANZA en rörelsemarginal runt 10% vilket resulterade i en koncernmarginal om 6,4%. Bibehållna finansiella kostnader under expansionen gör att nettoresultatet förbättras betydligt; vinst per aktie uppgick till 0,73 SEK i kvartal två.”

”Vi arbetar med att färdigställa våra nuvarande sex tillverkningskluster. När denna fas är genomförd kommer vi att ytterligare skala upp verksamheten för att möta det globala behov som finns av HANZAs affärsmodell.”

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: +46-70 950 80 70, e-post: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: +46-70 794 98 78, e-post: lars.akerblom@hanza.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
HANZA. Q2.2021

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Ikano BostadAnnons

Forskare och bostadsutvecklare går samman: Unikt initiativ ska forma morgondagens bästa äldreboende

I Stora Sköndal utanför Stockholm ligger IKANO Bostads första egenutvecklade vårdfastighet med 74 vårdlägenheter.
I Stora Sköndal utanför Stockholm ligger IKANO Bostads första egenutvecklade vårdfastighet med 74 vårdlägenheter.

Vilken kommun tar chansen att vara med och utveckla framtidens äldreboende?

– Ett äldreboende ska vara både en vårdmiljö och ett bra hem. Det gäller att få med båda perspektiven, konstaterar Olle Ingman, förvaltningschef på Ikano Bostad.

Tillsammans med Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet ska bostadsföretaget nu skapa ett eget Living Lab.

Lev livet, hela livet – läs mer om Ikano Bostads behovsanpassade fastigheter för vårdboenden här. 

Det unika partnerskapet mellan forskare och bostadsutvecklare startade 2017. Visionen är att den nya forskning som finns inom bland annat geriatrik och arbetsterapi ska omsättas i praktiken när nya äldreboenden skapas.

– Det finns mycket evidensbaserad kunskap som inte tillämpas inom äldreomsorgen i dag, menar Olle Ingman.

Det Living Lab som nu planeras ska skapas utifrån den plattform som initiativtagarna byggt tillsammans.

– Vi vill ta all den kunskap som finns och tillämpa den i en fysisk byggnad. Men vi ska inte göra det i en befintlig byggnad utan skapa en anpassad miljö.

Living Lab – också en plats för forskning och utbildning

Utmärkande är också att Living Lab inte bara ska vara ett boende där den senaste spetskunskapen och tekniken kommer de boende till godo.

– Det ska inte bara vara morgondagens bästa äldreboende utan också en plats för forskning och utbildning av nya medarbetare.

Olle Ingman, förvaltningschef på Ikano Bostad.
Olle Ingman, förvaltningschef på Ikano Bostad.

Den viktigaste pusselbiten saknas dock – den vårdgivare som vill vara med och utveckla den fysiska platsen och sedan driva verksamheten.

– Vi söker först och främst en kommunal vårdgivare men är även öppna för den privata aktör som vill vara med och forma framtidens äldreomsorg.

Den kunskap och de många insikter som skapas i Living Lab kan sedan tillämpas i resten av Sverige.

– Vi ser helst att vårdgivaren finns i Stockholmsområdet, men det viktigaste är att det är en vårdgivare som vill utvecklas och som delar vår vision, konstaterar Olle Ingman.

Ringat in utmaningar

Under arbetets gång har man ringat in ett antal utmaningar som man vill arbeta vidare med i ett kommande Living Lab. Det handlar exempelvis om att i största möjliga mån öka hemkänsla och gemenskap för de boende. I ett framtida Living Lab kommer de gemensamma ytorna därför att vara bättre planerade än vad som är norm i dag och miljön ska i större utsträckning inbjuda de boende att röra sig mer självständigt. Större integration i det omgivande samhället ska också skapa stimulans för de boende.

– Man kan till exempel ha en restaurang som är öppen även för andra – men då måste boendet ligga i en urban miljö, något som inte är särskilt vanligt i dag, konstaterar Olle Ingman.

Vårdfastigheten i Stora Sköndal har stora takterasser och balkonger för att underlätta utevistelse.
Vårdfastigheten i Stora Sköndal har stora takterasser och balkonger för att underlätta utevistelse.

Men det handlar också om att attrahera rätt medarbetare och skapa bästa möjliga förutsättningar för kompetensutveckling och återhämtning.

Ytterligare en utmaning gäller tekniken. Generellt sett ligger äldreomsorgen steget efter när det gäller att ta tillvara den nya teknikens möjligheter.

Lev livet, hela livet – läs mer om Ikano Bostads behovsanpassade fastigheter för vårdboenden här.  

 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?