Annons

Bonavas delårsrapport andra kvartalet 2021: Förbättrad lönsamhet och fler starter

Andra kvartalet, april – juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 379 (3 537) MSEK
 • Inom ramen för pågående strategisk översyn beslutades att avveckla Bonavas danska verksamhet, kostnaden om 117 MSEK redovisas som en jämförelsestörande post i segment Nordic
 • Bruttomarginalen uppgick till 13,8 (7,2) procent
 • Före jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 257 (56) MSEK och rörelsemarginalen till 7,6 (1,6) procent
 • Efter jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 140 (56) MSEK och rörelsemarginalen till 4,1 (1,6) procent
 • Resultat per aktie uppgick till 0,71 (0,17) SEK
 • Soliditeten var 31,4 (30,6) procent
 • Antal sålda bostäder var 1 246 (975)
 • Antal produktionsstarter uppgick till 1 341 (751)
 • Stärkt kapitalstruktur och utökad grön finansiering om 500 MSEK, varav grönt obligationslån om 200 MSEK och refinansiering av lån om 30 MEUR

Sex månader, januari - juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 224 (6 486) MSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 13,5 (7,9) procent
 • Före jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet  till 282 (87) MSEK och rörelsemarginalen till 5,4 (1,3) procent
 • Efter jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 165 (87) MSEK och rörelsemarginalen till 3,2 (1,3) procent
 • Resultat per aktie uppgick till 0,65 (0,18) SEK
 • Soliditeten var 31,4 (30,6) procent
 • Antal sålda bostäder var 2 365 (2 104)
 • Antal produktionsstarter uppgick till 1 859 (1 282)

VD och koncernchef Peter Wallin kommenterar:

”Bostadsmarknaden var fortsatt stark med en god efterfrågan på nyproducerade hem. Tillsammans med fler startade projekt lägger det grunden för vår tillväxt. En gynnsam projekt- och marknadsmix påverkade bruttomarginalen i kvartalet positivt varför resultatet stärktes betydligt trots lägre nettoomsättning. Vi har som målsättning att förbättra lönsamheten genom ökad kostnadskontroll och en mer effektiv styrning och produktion, vilket stegvis speglas i våra siffror.

Avvecklingen av den danska verksamheten var ett första steg i den pågående strategiska översynen. Processen att avyttra återstående landbank i Köpenhamn har inletts och intresset är stort.

Vi har refinansierat och utökat vårt gröna finanseringsramverk vilket ger oss ett utökat handlingsutrymme och en mer balanserad kapitalstruktur. Det är ytterligare ett bevis på hur vi arbetar långsiktigt och integrerat med att utveckla och finansiera hållbara bostäder för våra kunder. Vi har också förädlat vår projektportfölj för framtiden.”

Q2 presentation idag kl. 09.00

Rapporten presenteras av VD och koncernchef Peter Wallin och CFO Lars Granlöf idag kl. 09.00 i en webbsänd telefonkonferens och nås via denna länk: bonava.com/audiocast Q2 2021

För att delta i telefonkonferensen och ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar.

SE: +46 856642651, DE: +49 6913803430, UK: +44 3333000804, US: +1 6319131422

PIN-kod: 73694087#

Presentationsmaterialet och en inspelad version kommer att finnas tillgängliga på bonava.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Carolina Strömlid, Head of Investor Relations
carolina.stromlid@bonava.com
Tel: +46 708 807 173

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2021 kl. 07.00 CET.

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som skapar hem och grannskap där människor har högsta möjliga livskvalitet. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 17 miljarder kronor år 2020. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss, besök: bonava.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Bonava delårsrapport Q2 2021
Pressmeddelande - Bonava Q2 2021 - final


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från ItrimAnnons

Kost, träning och återhämtning är byggstenar i hållbara levnadsvanor

Hållbarhet som koncept är stort i Sverige, och många gör allt de kan för att säkerställa en trygg framtid för kommande generationer. Men att upprätthålla ett hållbart leverne för oss själva anser Anders Söderlund, vd på Itrim, alltför ofta åsidosätts.

– Hållbarhet går längre än att panta burkar och återvinna papper. Vi behöver skapa ett hållbart levnadssätt för oss själva för att må bra. 

Enligt Brundtlandskommissionen beskrivs hållbarhet som hur man kan leva för att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Denna beskrivning anser Anders stämma bra överens med synen vi bör ha på vårt eget välmående. 

– Om vi inte tar hand om oss själva dagligen, både fysiskt och psykiskt, riskerar vi att inte kunna leva våra liv fullt ut och tillgodose våra egna behov genom hela livet.

Hållbara och individuella levnadsvanor

Samhället är i en hållbarhetskris vad avser klimat och biologisk mångfald. På samma vis har vi en hälsokris där vi äter fel, rör oss allt mindre och gradvis blir mer överviktiga. Det är inte hållbart betonar Anders. Vi behöver ändra detta och uppnå hållbara levnadsvanor.

I 20 år har Itrim byggt framgångsrika, forskningsbaserade koncept som hjälpt medlemmar att både etablera och bibehålla hållbara vanor inom kost, träning och återhämtning. Med ett brett utbud av tjänster hjälper de både individer och organisationer att nå de mål som kan säkerställa en bättre framtid – på individnivå. 

– Vi märker att många vill uppnå både snabba och hållbara resultat. Detta har tidigare setts som motsatsförhållanden, men våra individanpassade upplägg säkerställer att de resultat som snabbt uppnås faktiskt kan bibehållas i längden, säger Anders och fortsätter:

– Vi är så säkra på våra koncept att vi erbjuder en viktminskningsgaranti. Detta innebär att vi garanterar att du når ditt viktmål, men om du mot förmodan inte skulle göra det får du pengarna tillbaka. 

Stresshantering i vardagen

Itrim utvecklas ständigt efter behovet på marknaden. 

– Vi arbetar kontinuerligt med att möta de behov som vi märker finns både på marknaden i stort, och hos våra redan existerande medlemmar. Med en ökad förståelse för vikten av att inte stressa skapade vi exempelvis konceptet Balance som fokuserar på stresshantering och mindfulness i vardagen, fortsätter Anders.

Vikten av stresshantering har visat sig vital när det kommer till hållbarhet inom större organisationer. Då stress är naturligt, och ibland nödvändigt, i ett modernt samhälle är det inte alltid det finns möjlighet för återhämtning. Detta i sin tur har resulterat i att stress blivit ett folkhälsoproblem – som kan motverkas med hjälp av övningar.  

– Att träna både fysiskt och psykiskt tillsammans skapar en gemenskap som alla gynnas av, därför uppmanar vi fler organisationer att sluta upp i kampen mot en hållbar vardag, avslutar Anders. 

Bli medlem här!

Läs mer om Itrim Balance här! 

 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Itrim och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera