Annons

Delårsrapport januari-juni 2021 Nordax Bank AB

Höjdpunkter januari-juni 2021

 • Den totala utlåningen uppgick till 30,1 mdkr (27,7 mdkr per 2020-12-31).

 • Hypotekslån (bolån och kapitalfrigöringskrediter) uppgick till 11,2 mdkr och utgjorde 37% av totala utlåningen
 • Nordax sparerbjudande fortsatte att attrahera många nya kunder vilket fick den totala inlåningen att växa till 28,4 mdkr (24,2 mdkr per 2020-12-31).
 • Rörelseresultatet uppgick till 430 MSEK (319)

Affärsutveckling privatlån

Nordax hade en fortsatt stabil utveckling inom privatlån under det första halvåret med tillväxt i linje med historiska perioder. Den totala volymen privatlån uppgick till 18,9 mdkr per 30 juni 2021 (17,8 mdkr 31 december 2020).

 Affärsutveckling bolån

Under 2018 lanserade Nordax bolån i Sverige. Den huvudsakliga målgruppen är kunder med någon form av icke-traditionell anställningsform, det vill säga egenföretagare eller visstidsanställda som till exempel projektanställda, deltidsanställda eller vikarier. Genom grundlig kreditbedömning och personlig kundkontakt möjliggörs fler godkända ärenden för den här kundgruppen, vilken ofta nekas av storbankerna trots stabil ekonomi. Intresset för erbjudandet har varit stort och nyutlåningen fortsätter att utvecklas positivt. Under slutet av första kvartalet 2019 lanserade Nordax även bolån på den norska marknaden. Liksom i Sverige så är målgruppen i Norge non-standard segmentet, dvs kunder som faller utanför storbankernas snäva ramar.

Nyutlåningen har fortsatt att utvecklas väl i både Sverige och Norge och totala bolåneportföljen uppgick till 4,1 mdkr per den 30 juni 2021 (3,2 mdkr per den 31 december 2020).

Affärsutveckling kapitalfrigöringskrediter

Portföljen har fortsatt att utvecklas väl under första halvåret 2021 med stabil nyutlåning. Marknaden för kapitalfrigöringskrediter har en god utvecklingspotential och SHP har ett starkt varumärke inom kundgruppen med ett fortsatt stort kundintresse. Den totala volymen kapitalfrigöringskrediter uppgick till 7,1 mdkr per 30 juni 2021 (6,6 mdkr 31 december 2020).

Portföljutveckling

Den totala utlåningen uppgick till 30,1 mdkr (27,7 mdkr per 2020-12-31).

 

Resultat januari-juni 2021 (jämfört med januari-juni 2020) 

 • Rörelseresultatet för januari-juni 2021 uppgick till 430 MSEK (319), en ökning till följd av lägre kreditförluster och bättre räntenetto viket dock delvis motverkades av ökade allmänna administrationskostnader.
   

 • Räntenettot för januari-juni 2021 uppgick till 889 MSEK (877). Räntenettot ökade tack vare en växande utlåning.
   
 • Kreditförlusterna för januari-juni 2021 uppgick till -61 MSEK (-235), motsvarande 0,2 procent (1,8) av genomsnittlig utlåning. Kreditförlusterna föll som ett resultat av fortsatt låga kravnivåer och jämförelseperioden påverkades också av extra avsättningar relaterat till COVID-19.
   
 • Rörelsekostnaderna för januari-juni 2021 uppgick till -433 MSEK (-352). Ökningen var i linje med förväntningar då investeringarna i verksamheten återigen ökat och jämförelseperioden påverkades av specifika kostnadsbesparingar beroende av lägre aktivitet relaterat till COVID-19. Kostnaderna under perioden påverkades också negativt av kostnader relaterat till den pågående processen för ett eventuellt förvärv av Bank Norwegian.
   

För ytterligare information kontakta gärna:

Patrick MacArthur, CFO, Nordax

Tel: +46 760 32 69 70

E-post: ir@nordax.se

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag cirka 287 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 350 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 30 juni 2021 uppgick utlåningen till allmänheten till 30,1 miljarder kronor och inlåningen till 28,4 miljarder kronor. Läs mer om Nordax http://www.nordaxgroup.com.

 


Följande bilagor finns för nedladdning:
Rapport Nordax Bank Q2 2021 FINAL


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera