Annons

Tillväxtresan fortsätter för Atea Sverige

Atea Sverige ökar sin omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Totalt landar omsättningen på 4,8 miljarder kronor, en tillväxt på 306 miljoner. Resultatet (EBIT före optionskostnader) blev 131 miljoner kronor att jämföra med 116 miljoner 2020.

Atea Sverige gör ett starkt andra kvartal 2021 och stänger ett första halvår som präglats av kraftig tillväxt i moln och mjukvaruaffären, utmaningar i hårdvaruleveransen och en ökad efterfrågan på drifttjänster. Försäljningen av mjukvara ökar i andra kvartalet med 16 procent jämfört med föregående år. Utvecklingen drivs av stor efterfrågan på marknaden, både inom privat och offentlig sektor.  En tydlig trend är också att det blir allt viktigare för kunder att upphandla på värde istället för pris samt att se och förstå kopplingen mellan sin it-investering och sista raden. Här säkerställer Ateas Customer Success Team användandegraden och visar vilka effekter en investering genererat utefter de mätetal som efterfrågas.  

- Svenska verksamheter fokuserar för fullt på utveckling. I det blir värdeskapandet per automatik den viktigaste måttstocken för huruvida en it-investering varit lyckad. I kommunikation med kund har vi stor nytta av vår helhetsaffär som gör att vi kan följa upp olika delar av en it-investering parallellt och påvisa såväl nytta som besparingar och inverkan på miljö, säger Linus Wallin, vd Atea Sverige.

Den globala efterfrågan i kombination med komponentbrist har medfört att långsiktig planering varit en nyckel i det andra kvartalet. Atea har jobbat intensivt tillsammans med sina samarbetspartners för att säkra leveranser i tid. En kombination av proaktivitet i kunddialogerna och Ateas inköpsvolymer skapar goda förutsättningar inför resten av året.

Fortsatt fokus på klimatet 
I andra kvartalet jobbar Atea vidare för att minska en negativ inverkan på miljön och klimatet. Tillsammans med ledande svenska it-köpare accelererar bolaget takten på diskussioner som ska driva förändring, i form av initiativet Leadership for Change. Samtidigt visar kunderna stort intresse för klimatsmarta it-lösningar. Ett exempel på detta är cloudtransformationer som medför stora el-besparingar. Ett annat exempel ser vi när Helsingborg stad testar hur blockchain-teknologi kan användas för att säkerställa klimatsmarta livsmedelskedjor.

Externt utser tidningen Financial Times Atea till en Climate Leader, som ett av de 300 bolag i Europa som lyckats bäst med att minska sina koldioxidutsläpp. Utmärkelsen innebär att Atea verkar som en förebild med sina interna insatser för minskad koldioxidpåverkan. Atea mottar också den högsta rankingen i EcoVadis mätning av socialt och miljömässigt hållbara bolag. Det placerar Atea bland den främsta procenten av 75 000 utvärderade bolag världen över.

Hållbarhet är ett av flera spår som kommer att lyftas på Ateas stora mötesplatser i höst.

- Viktiga samtal väntar nu när samhället börjar öppna upp. Givet den positiva utvecklingen ser vi fram emot att kunna facilitera många av de samtalen på Ateas mötesplatser. I höst laddar vi för fysiska möten och ser fram emot att dela best practice, nya insikter och modiga idéer mellan våra kunder och partners, säger Linus Wallin.

Först ut bland eventen är Atea Bootcamp som äger rum på Tylösand den 20e till 21a september. Därefter väntar Ateas kringresande event IT-arenan som i år besöker 17 städer under hösten, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Läs mer om Atea Bootcamp
Läs mer om Atea IT-arena

Resultatet för hela Ateakoncernen
Ateakoncernen ökade omsättningen med 3,1 procent (7,8 procent utan valutaförändringar) till 10,9 miljarder norska kronor under det andra kvartalet jämfört med samma period förra året. Resultatet (EBIT före optionskostnader) blev 243 miljoner norska kronor, vilket är en ökning med 4,6 procent jämfört med andra kvartalet 2020.

För mer information kontakta:
Linus Wallin, vd Atea Sverige AB, +46 70 916 22 52 linus.wallin@atea.se 
Steinar Sønsteby, koncernchef Atea ASA, +47 930 55 655 steinar.sonsteby@atea.com

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från EKNAnnons

Ny EKN-undersökning om exporten: ”Trenden har vänt för små och medelstora företag”

Carl-Johan Karlsson är EKN:s affärsområdeschef för SME och Midcorp.
Carl-Johan Karlsson är EKN:s affärsområdeschef för SME och Midcorp.

Sedan svackan i början av pandemin har små och medelstora företag kraftigt ökat sin export.

Nu visar Exportkreditnämndens senaste undersökning att trenden vänder tillsammans med framtidsförväntningarna.

Läs mer om hur du kan säkra exportfinansiering i tuffa tider

Under tiden som följt efter Covid 19-pandemin har svensk export studsat tillbaka med råge. I EKN:s återkommande Demoskopundersökning om små och medelstora exportföretags utveckling och framtidsförväntningar såg man i februari 2022 att hela 45 procent av bolagen hade ökat sin export jämfört med samma kvartal året innan.

I den senaste undersökningen har trenden dock vänt och motsvarande andel har sjunkit till 34 procent. Samtidigt har 19 procent minskat sin export jämfört med samma period förra år – i februari var motsvarande andel bara nio procent.

– Efter pandemin var exportökningen brant för små och medelstora företag, men nu ser vi en försiktighet från företagen. De här bolagen är enormt duktiga på att känna av marknaden. De har hela tiden örat mot marknaden och kan nästa lukta sig till en marknadsförändring. Nu är de avvaktande, säger Carl-Johan Karlsson, EKN:s affärsområdeschef för SME och Midcorp.

Högre kostnader påverkar

En bidragande faktor till exportbolagens ökade försiktighet är högre kostnader. Priset på insatsvaror har ökat med 20 procent och fyra av tio tillfrågade bolag anser att de höga energipriserna påverkar verksamheten i mycket eller ganska hög grad.

Även bolagens framtidsförväntningar på exporten har vänt nedåt i EKN:s senaste undersökning. 29 procent förväntar sig nu att deras export kommer att öka det närmaste kvartalet och 44 procent väntar sig en ökning de kommande 12 månaderna. Motsvarande andelar i februari var 47 respektive 63 procent.

Trots den nedåtgående kurvan vill dock Carl-Johan Karlsson inte dra på för stora växlar.

– Vi verkar befinna oss i lejonets gap och än vet vi inte om lejonet ska svälja oss hela eller spotta ut oss, säger han och fortsätter:

– Visst kan det gå fort när det väl går nedför, men undersökningen visar tydligt att vi inte är där nu. Som jämförelse kan vi titta på februari 2020 – då var bolagens förväntningar på exportökningar lägre än förväntningarna på exportminskningar. Vi är långt därifrån idag.

Dollarn som stötdämpare

Något annat som blir tydligt i den senaste undersökningen är enligt Carl-Johan Karlsson att små och medelstora exportföretag i större utsträckning har kunnat kompensera för sina ökade kostnader än bolag som inte exporterar.

– Sedan årsskiftet har värdet på dollarn stigit med 25 procent. Med en sådan valutautveckling kan du sälja mindre men ändå öka dina exportintäkter – bara det visar vikten av att finnas på exportmarknaden.

Så här kan EKN stötta din satsning som direkt eller indirekt är kopplad till export 

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera