1515
Annons

Nordstjernan investerar i insurtech-bolaget Insurello

Nordstjernan investerar i det snabbväxande insurtech-bolaget Insurello och blir partner till grundare och befintliga ägare.

Insurello är ett svenskt insurtech-bolag grundat 2016 med huvudkontor i Stockholm. Företaget tillhandahåller en konsumenttjänst som hjälper privatpersoner att få ut rätt ersättning efter en olycka. Genom en skalbar och automatiserad process hjälper Insurello individer med hela ärendehanteringsprocessen gentemot försäkringsbolagen, och kan även hitta okända försäkringar som kunden själv inte känner till.

Insurello har byggt en skalbar plattform för ärendehantering, vilket förenklar för kunden att få en helhetsbild av sina försäkringar och också att få rätt ersättning.

Investeringen görs inom Nordstjernans nya tillväxtsatsning, Nordstjernan Growth.

”Insurello är den andra investeringen inom Nordstjernans nya tillväxtinitiativ, Nordstjernan Growth. Vi är imponerade av teamet bakom Insurello och verksamhetens skalbarhet och ser en stor potential i att introducera tjänsten på fler marknader och i flera vertikaler. Vi tror att Nordstjernan Growth passar väl som partner i den fas där bolaget befinner sig”, säger Nordstjernans verkställande direktör Peter Hofvenstam.

Peter Hofvenstam
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Peter Hofvenstam, verkställande direktör Nordstjernan
E-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan
Mobil: +46 70 636 74 17
E-post: stefan.stern@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Nordstjernan investerar i insurtech-bolaget Insurello (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från DruppsAnnons

Så enkelt kan industrier minska vattenförbrukningen med 25 procent

Det svenska företaget Drupps har utvecklat en teknik för att enkelt utvinna både rent vatten och energi ur spillånga från produktionsprocesser i industrier.

Tekniken betalar sig själv på bara 3-4 år – och vattenförbrukningen kan minska med upp till 25 procent.

– Vi är redo att leverera vår lösning till svensk industri, säger Mikael Nolborg, VD på Drupps, som nu också siktar på börsen.

För många industrier är god tillgång på vatten kritiskt för hela verksamheten. Med klimatförändringar och sinande grundvattennivåer blir vatten allt mer en bristvara. Samtidigt finns krav från kunder och samhället att ställa om sin produktion för att öka hållbarheten genom att till exempel minska sin vatten- och energiförbrukning.

Det Uppsala-baserade företaget Drupps har en patenterad teknik som på ett smart och enkelt sätt tar tillvara på både vatten och energi ur den spillånga som skapas som en biprodukt från många industriprocesser.

– En vanlig livsmedelsproducent kan förlora väldigt mycket vatten genom skorstenen. Vi kan med vår teknik återvinna 20-25 procent av det vattnet, säger Mikael Nolborg.

Drupps har egenutvecklad och patenterad teknik

Tekniken bygger på att en vätska med fuktupptagande egenskaper, en så kallad desiccant, exponeras mot luft eller ånga i en kubliknande modul med stora fläktar. Desiccanten binder vattenmolekylerna som sedan frigörs när vätskan förångas under lågt tryck i en annan modul. Efter att vattnet separerats ut kan desiccanten användas igen.

Tekniken möjliggör för enorma mängder luft och vattenånga att passera. En större industri kan utvinna 200,000 liter vatten per dygn som kan föras tillbaka in i industriprocessen igen.

Men även energi kan utvinnas. Många tillverkningsindustrier använder torkning som ett steg i tillverkningskedjan. Denna process förlorar både vatten och värme genom skorstenen. 

– Drupps kan hjälpa dessa verksamheter att återvinna så mycket som 20-30 procent av sin energianvändning och minska koldioxidutsläppen med lika mycket, förklarar Mikael Nolborg.

Lämpliga industrier är de som sysslar med olika typer av värmekänsliga produkter som ska torkas, som malt, mjölkpulver, enzymer, kaffe, och andra livsmedelsingredienser, men också pharma och kemikalier.

Lösningen som Drupps erbjuder är enkel att installera och så pass billig att den kan ha en återbetalningstid på bara tre eller fyra år.

Drupps har förberett börsintroduktion

Drupps  grundades 2017 och nu siktar man på en börsintroduktion under 2023. Man har rekryterat en styrelse med gedigen erfarenhet av att ta företag till börsen.

– Om vi tittar på situationen i världen med de drivkrafter som finns så ligger vår lösning helt rätt i tiden. Det finns en djupare mening i det vi gör än den rent affärsmässiga. Jag är övertygad om att allt fler aktörer inom industrin kommer att se vilken nytta vår teknik kan göra, avslutar Mikael Nolborg.

Läs mer på: www.drupps.com 

 

Mer från Drupps

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Drupps och ej en artikel av Dagens industri

Prebona OdorControl erhåller ytterligare butikstäckning i Kanada

Prebonas nordamerikanska återförsäljare ZEP Inc, som är en ledande distributör av kemiska produkter inom rengöring och desinfektion, har erhållit distribution i ytterligare butiker genom den kanadensiska butikskedjan Canadian Tire.

Zep säljer Prebona OdorControl under sitt eget varumärke ZEP -All Natural Odor Eliminator. Canadian Tire är en ledande affärskedja inom sport, livsstil och byggvaror med över 500 butiker över hela Kanada och dessutom ytterligare 1200 butiker under andra varumärken.

Sedan tidigare har även lansering skett på ett antal butiker inom den amerikanska byggvarukedjan Menards med över 300 butiker. Distributionsnätet utökas löpande.

- Det är otroligt glädjande att försäljningen expanderar steg för steg enligt en väl designad lanseringsplan, säger Patrik Bernstein VD i Prebona AB. Jag bedömer att potentialen är mycket stor på den nordamerikanska marknaden, fortsätter Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera