1515

FluoGuides banbrytande innovation innebär ett paradigmskifte för cancerkirurgi. Invest Talks Sektor: Health Care

FluoGuide är ett danskt medicinteknikbolag som har utvecklat en lösning som kan komma att förändra framtida cancerkirurgi, minska lidande samt öka sannolikheten för överlevnad för cancerpatienter globalt. FluoGuides verifierade produkt, som baseras på fluorescerande ljus, medför en ökad precision i samband med cancerkirurgi. Det berättar bolagets vd Morten Albrechtsen.

Berätta om FluoGuide och er produkt FG001

–Vi har utvecklat FG001, en produkt som injiceras i patienten i samband med canceroperation. Vår produkt gör tumören fluorescerande och därmed lättare för kirurgen att särskilja från den friska vävnaden. Hög precision och att undvika avlägsnandet av frisk vävnad är ofta en helt avgörande faktor i samband med cancerkirurgi. FG001 förbättrar både säkerheten och utfallet i samband med cancerkirurgi. I ett första skede väljer vi att tillämpa vår produkt på hjärntumörkirurgi, men på sikt kan den även tillämpas på många andra cancerformer, exempelvis lungcancer, bröstcancer och kolorektalcancer.

Ni genomförde våren 2021 ett listbyte från Spotlight Stock Market i Köpenhamn till svenska Nasdaq First North Growth Market. Vad var bakgrunden till listbytet?

–Eftersom vår produkt har verifierats testats kliniskt med gott resultat är vi nu redo att gå in i en mer intensiv globaliseringsfas. Under det kommande året inleds bland annat en Fas IIIstudie. Vårt listbyte till Nasdaq First North Growth Market gör vårt bolag mer tillgängligt för en bredare grupp investerare, inte minst i Sverige, där aktiemarknadens intresse för innovativa life science bolag generellt sett är högre än i Danmark.

Hur bedömer ni att den globala potentialen för er produkt ser ut?

–I ett första skede utvecklar vi FG001 mot glioblastom, en meget alvorlig typ av hjärntumör och cancerindikationdär behovet av förbättrad behandling är stort. I nästa steg är tanken att även utveckla produkter som kan användas vid i samband med operation av mer solida cancertumörer, exempelvis lungcancer, bröstcancer och kolorektalcancer. Det är treav de vanligast förekommande cancerformerna så den globala potentialen för vår produkt är förstås mycket omfattande.

Hur ser utvecklingsplanerna för bolaget ut under de kommande åren?

–Vi står inför en händelserik utvecklingsfas då vi ska skala upp bolaget och förbereda oss för kommersialisering. Under 2022 planerar vi att inleda en Fas IIIstudie på FG 001 med tillämpning på hjärncancer. Parallellt utvecklar vi produkttillämpningar för andra cancerformer. Även om FG001 klassificeras som ett traditionellt läkemedel kan vår väg till marknaden vara snabbare än vid traditionell läkemedelsutveckling eftersom det endast krävs mindre komplexa kliniska prövningar. Eftersom målgruppenär väldigt koncentrerad i vår första tillämpning så är det möjligt för oss att ta FG001 hela vägen till marknaden i egen regi. När det gäller tillämpningar för bredare cancerformer är vår strategi att inleda samarbete med globala bolag med de resurser som krävs för att marknadsföra produkten globalt.

Vilka faktorer gör FluoGuide till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–En av våra främsta styrkor är förstås att vi utvecklat en produkt som svarar upp till ett tydligt och omfattande kliniskt behov. Produkten är dessutom verifierad och har presterat väl i kliniska studier. Vi är dessutom ett finansiellt stabilt bolag med ett kostnadseffektivt arbetssätt, vilket innebär att vi kommit långt i vårt utvecklingsarbete i förhållande till vår storlek. Vi har hittills haft en fantastisk utvecklingsresa där vi kontinuerligt lyckats nå våra uppsatta mål.
 

Fakta: FluoGuide är ett danskt medicinteknikbolag som etablerades 2018 baserat på decennier av intensiv forskning kring cancerdiagnostisering.FluoGuide fokuserar på att optimera resultatet av onkologisk kirurgi med störst fokus på utveckling av produkter som vägleder vid kirurgiska ingrepp. Produkterna binder till sig cancercellerna som då lyser upp och är avsedda att användas för att med precision kunna ta bort skadliga tumörer i patientens vävnad. FluoGuide är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn FLUO.

Läs mer på: https://fluoguide.com/investor/share-information/


Skribent: 

 Annika Wihlborg, Invest Talks Studio


Friskrivning från ansvar:
Intervjun är producerad av Invest Talks Studio på uppdrag av bolaget. Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Besök vårt nyhetsrum på: https://news.cision.com/se/invest-talks---content-relations-sverige

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från SalesforceAnnons

”Techbolagen visar vägen för tillverkningsindustrin”

Tillverkningsindustrin rymmer stora skillnader i fråga om digitaliseringsgrad, visar en ny rapport som avslöjar vad som kännetecknar vinnarna post-covid. ”Ser en tydlig klyfta”.

Pandemin har tvingat nio av tio tillverkningsföretag att ställa om radikalt och ta fram en ny strategi för att lyckas framöver. En ny studie som Salesforce genomfört globalt bland 750 beslutsfattare visar på stora skillnader inom teknikutveckling och digitalisering. Vissa lyckas bättre än andra. De företag som anser sig ha kommit längst har det gemensamt att de satsar på ökad tjänstefiering, flyttar verksamheter till molnet och anammar nya sätt att interagera med sina kunder. 

Ladda ned Trends in Manufacturing 

De som släpar efter riskerar att hamna ohjälpligt på efterkälken när samhällen gradvis öppnar upp igen, varnar experter.

– Vi ser en tydlig klyfta mellan de tillverkningsföretag som framtidssäkrat sin verksamhet och de som fortfarande kämpar med att förhålla sig till turbulenta marknader och hastigt skiftande förväntningar hos medarbetare, partners och kunder. Fler tillverkningsföretag borde låta sig inspireras av framgångsrika techföretag på områden som flytt till molnet, ökad automatisering och att skapa digitala kundupplevelser. Allt det ökar förutsättningarna att lyckas post-covid, säger Cindy Bolt, ansvarig för industriföretag vid Salesforce.

Rapporten visar entydigt att de förändringar som pandemin medfört är här för att stanna. Det gäller framför allt inom försäljning och kundservice, menar närmare sex av tio tillfrågade. Många pekar på att möjligheten att göra träffsäkra prognoser på snabbrörliga marknader hindras av bristande transparens och begränsad tillgång till data, men även av silotänkande. Hela åtta av tio menar att det är svårt att utvinna den data man verkligen skulle ha nytta av ur föråldrade legacy-system.

Bättre prognoser

De enskilt viktigaste prioriteringarna för de kommande två åren är enligt nio av tio svarande ökad processeffektivitet och förbättrade efterfrågeprognoser med hjälp av digitala redskap. Över hälften av ser migration av planeringsprocesser till molnet som en kritisk framgångsfaktor. De chefer som säger sig vara ”mycket väl förberedda” för framtiden har redan flyttat till molnet. 

Ökad tjänstefiering för att diversifiera och säkra sina intäkter från flera källor är den strategi som flertalet (86%) av de företag som ser sig som framtidssäkrade satsar på. Det handlar om att paketera produkt, support, mjukvara och kringtjänster i ett gemensamt erbjudande och en ny affärsmodell.

Den digitala klyftan av idag går mellan tillverkningsföretag som anser sig vara redo för framtiden och de som inte är det. De som anser sig vara bättre rustade har system och teknologi på plats för att hantera kommande år, konstaterar Salesforces Sverigechef Dan Bjurman:

– De svenska företag som redan var mer digitaliserade, eller som lyckades göra denna omställning fort, har stått emot pandemins effekter bättre och i vissa fall även lyckats bättre än förut. Användningen av kunddata i beslutsprocessen samt digitala verktyg för att hantera kundkontakten och den hemmajobbande personalen har haft en tydlig positiv effekt och belyser hur viktigt det är att ha en modern, digitaliserad verksamhet som fattar beslut baserat på data, samt att det är otroligt viktigt att vara flexibel och anpassningsbar.

Ta del av Salesforce senaste rapport Trends in Manufacturing eller läs mer om Manufacturing Cloud här. 

Är du intresserad av mer inom Salesforce Manufacturing, besök: 

IDC Report: Benefits of a Collaborative S&OP Process 

Future of the Manufacturing Industry 

Customer 360 Playbook for Manufacturers 

Mer från Salesforce

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Salesforce och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?