1515

Förnybar energi präglar EKN:s tertial

Under perioden ställde EKN ut garantiutfästelser på 26,8 miljarder kronor, 77 procent högre än samma period förra året. Garantivolymen uppgick till rekordhöga 38,1 miljarder kronor, varav ett fåtal affärer står för en stor andel. Antalet små och medelstora företagskunder nådde en ny högstanivå.

Fyra exportaffärer står för en stor andel av periodens rekordhöga garantivolym: till vindkraft utanför Storbritannien, solkraft i Angola, järnväg i Tanzania och telekom i USA. Periodens utfästelser på 26,8 miljarder kronor innefattade två större affärer till Ghana avseende järnväg och sjukhus och en affär till Elfenbenskusten avseende vattenförsörjning. 

–    Svenska företag har en framskjuten ställning när det gäller att tillgodose världens behov av teknik som bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål. Det svenska exportkreditsystemet har under många år långsiktigt bidragit till att svenska företag nått ut och är konkurrenskraftiga. Det ska vi fortsätta med, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN. 
 

Allt fler SME-kunder

 Antalet små och medelstora företagskunder ökade till 351 stycken, vilket är en ny högstanivå. Av dem var 31 nya kunder. Små och medelstora företag använde EKN för garanterad export till 73 länder, jämfört med 59 länder under samma period förra året. Garantivolymen uppgick till 853 miljoner kronor, jämfört med 878 miljoner kronor. 

Täckning av korta risker i högriskländer 

Med anledning av pandemin, som ledde till ett undantag i EU:s regler, har EKN sedan mars 2020 kunnat erbjuda garantier för korta kreditrisker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer. Möjligheten gäller under hela 2021. Under perioden har 44 garantier utfärdats om totalt 427 miljoner kronor. 

Fortsatt behov av betalningsanstånd

EKN:s garantitagare fick i och med krisen kunder som inte kunde betala enligt avtal. Behovet av anstånd finns kvar men har minskat. Under första tertialet 2021 inkom 41 ansökningar jämfört med 144 under samma period föregående år.  

Periodens resultat uppgick till 590 miljoner kronor (175 miljoner kronor). EKN har fortsatt en stark finansiell ställning efter många år med positivt resultat.  

Perioden i korthet 

 • Garantivolymen under uppgick till rekordhöga 38,1 miljarder kronor, en ökning med 34 procent jämfört med första tertialet 2020. 

 • Nya garantiutfästelser uppgick till 26,8 miljarder kronor, 77 procent högre än första tertialet 2020.
 • Antal SME-kunder ökade till 351 (311), vilket är en ny högstanivå. 
 • Under det första tertialet inkom 41 ansökningar om betalningsanstånd.  
 • Periodens skadeutbetalning uppgick till 0,2 miljarder kronor, jämfört med 0,7 miljarder kronor.
 • Periodens resultat uppgick till 590 miljoner kronor (175 miljoner kronor).
 • Utöver ordinarie garantigivning fortsätter EKN att erbjuda den tillfälliga lösningen med rörelsekreditgarantier för stora företag, fram till halvårsskiftet. Under tertialet ställde EKN ut fyra garantier om totalt 5,6 miljarder kronor. Den verksamheten ingår inte i sammanställningarna i denna rapport. 
   
Beatrice Arnesson

Kommunikationschef
08-788 01 66
beatrice.arnesson@ekn.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
EKN_delårsrapport 2021_svenska

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Ikano BostadAnnons

”Det här förändringsarbetet kräver modiga chefer”

Mindre machokultur och ett öppnare klimat. Effektivare projekt och lägre produktionsbortfall. Medarbetarundersökningen som gjordes för en tid sen fick Ikano Bostad att påbörja en rejäl förändringsprocess – som har gett lika rejäla resultat.  

En högre grad av innovation, ett större engagemang och en sundare företagskultur. Plus lägre personalomsättning och en arbetsmiljö som upplevs som mer stimulerande. För Pirjo Unnerstad, Head of HR på Ikano Bostad, är jämställdhetsarbetet ett effektivt sätt för att nå en ökad konkurrenskraft. 

– Jag har jobbat hela mitt liv i byggbranschen och har många gånger varit frustrerad eftersom jag sett att vi, på grund av alltför homogena team, inte har kunnat leverera till max. Det säger ju sig själv, frågar du fem personer med liknande bakgrund om hur de vill lösa ett problem så får du fem liknande svar. Med blandade arbetsgrupper når vi både en starkare innovation och skapar de bästa förutsättningarna att möta våra kunder, som ju också är av blandade kön, åldrar och bakgrunder. 

Stark motivation

På Ikano Bostad har man sedan 2014 jobbat extra fokuserat på att öka jämställdheten bland medarbetarna. Då gjordes en mätning som visade att många tyckte att jargong och en del beteenden kollegor emellan var för hårda. 

– Det gav oss en tankeställare och gjorde att motivationen för att påskynda jämställdhetsarbetet ökade ytterligare. Och glädjande nog har medarbetarundersökningarna sedan dess visat på tydliga förbättringar. Till exempel har vi nått ett betydligt högre engagemang, vilket leder till effektivare projekt med lägre produktionsbortfall, säger Pirjo.   

Läs mer om lärlingsprogrammet för kvinnor som vill bli snickare 

Lärlingsprogram för kvinnor

Vägen mot en mer jämställd organisation har egentligen inte varit en – utan många. Man har jobbat med rekrytering, ledarskap och successionsplanering, men också med mer handfasta projekt som ett lärlingsprogram för kvinnor ute på byggarbetsplatserna. 

– Hentverkarna är ett lärlingsprogram där vi har tagit in 16 kvinnor som ska utbildas i tre år. Tanken är att vi genom en större jämställdhet ska få en arbetsplats som passar fler, både kvinnor och män. En studie av projektet som gjordes visar att arbetsmiljön faktiskt förändrades när det kom in fler kvinnor, precis som vi hade önskat. Klimatet blev mer öppet och mindre macho. 

En annan hörnsten för utvecklingen mot en större jämställdhet är förankring i ledningsgruppen och arbete för att ständigt utveckla ledarskapet. 

– Det får inte finnas någon som helst tvekan i ledningen om att detta är något som vi gör till 500 procent, för att utveckla vår organisation. Och jag brukar med en dåres envishet tjata om att detta förändringsarbete också kräver modiga chefer. Chefer som har modet att anställa någon som inte är som de själva och som systematiskt arbetar för att alla medarbetare ska bli sedda och förstådda, oavsett livssituation. 

Ni har vunnit en del priser för ert arbete, bland annat Unionens Guldstegen. Vad betyder det för er?

– Den allra största anledningen till att vi gör det här jobbet är som sagt för att vi vill öka vår konkurrenskraft och värdet i affären. Men att få priser är ju såklart också väldigt roligt! Det är ett pris som nomineras av våra Unionen-medlemmar, vilket gör det extra kul. Det visar att det vi gör uppskattas och blir ett erkännande för hela företaget. För det är verkligen vad det här arbetet är, ett enda stort team work. Om inte alla hade varit så engagerade hade vi aldrig kunnat nå så här långt, säger Pirjo. 

Här kan du lära känna Ikano Bostads styrelse och ledningsgrupp 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?