1515

Hästkällarens VD ger verksamhetskommentar

Återblickar och framtidsvisioner

När förändringens vindar blåser är det lätt att fyllas av minnen av det som varit. Jag ser nu hur Hästkällaren befinner sig mitt i en tid av stora förändringar och kan inte låta bli att göra en inre nostalgisk tripp tillbaka till uppbyggnadsåren.

Den expansionsfas som vi påbörjat är något som vi inte hade kunnat drömma om, då vi för några år sedan startade Hästkällaren i liten skala, i en mörk och trång lokal i källaren av ett hotell. De här lokalerna var långt ifrån anpassade till vår verksamhet och att driva ett växande företag under dessa förutsättningar var verkligen en utmaning—en utmaning som vi tillsammans tog oss an, drivna av ett brinnande hästintresse och en mycket stor beslutsamhet. Detta är något jag verkligen tror har format Hästkällaren och gett företaget dess egen, helt unika prägel.

Efter en tid märkte vi att efterfrågan från våra kunder ökade stadigt och affärsidén om att köpa in större varupartier växte fram. Det här beslutet resulterade i en explosionsartad utveckling av försäljningen. Under flera års tid utnyttjade vi sedan de ursprungliga källarlokalerna till bristningsgränsen och vi kunde tydligt se att det fanns en stor potential för tillväxt, men att det begränsade utrymmet i vår lilla källarlokal hindrade oss. För några år sedan testade vi att tillfällig utöka lagerutrymmet och uppmätte då vid ett tillfälle, en dygnsförsäljning på 527 tsek (exkl. moms), vilket är de högsta försäljningssiffrorna vi hittills uppnått under ett och samma dygn. Det var tydligt att vi behövde se oss om efter större lokaler och efter mycket letande beslutade vi oss för våra nuvarande lokaler i Flygsfors, i Nybro kommun. Här har vi dessutom en hyra per m2 som är omkring 50 % billigare  än de tidigare lokalerna.

Vi tar vara på nya möjligheter

Dessa lokaler med en yta på 2 000 m2 och en expansionsmöjlighet på upp till hela 8 000 m2 har gett oss helt nya förutsättningar och vår förhoppning är därför att vi ganska snart kommer att passera tidigare uppnådda försäljningsrekord. Vi arbetar fortsatt med att etablera kontakter med nya leverantörer för att bredda och fördjupa vårt utbud. Vi har även goda förhoppningar om att kunna etablera oss på den nordiska marknaden någon gång under andra hälften av innevarande år. Redan i slutet av förra året, förhandlades fraktavtal till de nordiska länderna fram.

Det är intressant att notera att all vår försäljning under det gångna året och fram till dagens datum helt och hållet skett i vår webbshop. Flytten, i kombination med Covid-19-pandemin, ledde tidigt till ett beslut om att hålla vår fysiska butik stängd för en tid.

Vi ser positivt på den debatt angående webbhandels miljöpåverkan som lyfts i samhället på senare tid. Debatten gäller bland annat den miljöpåverkan som fria returer och onödiga emballage medför. När vi granskar vår egen verksamhet utifrån detta perspektiv ser vi att av sålda hästartiklar, som utgör över 70 % av vår försäljning, returneras enbart cirka 2–3 %. Returer för kläder till ryttare ligger på omkring 7–10 %. Våra nya lokaler underlättar för oss i arbetet med att minska vår miljöpåverkan. Vi arbetar bland annat med att fasa ut plastemballage i den mån det är möjligt och att ersätta dessa med miljövänligare alternativ.

Ytterligare en positiv effekt av vår flytt är att den möjliggör en omfördelning av personalresurserna. Utformningen av de tidigare lokalerna gjorde verksamheten onödigt personalintensiv och detsamma kan sägas om perioden för flytten. Moment, som exempelvis packning av kundleveranser, som tidigare krävde fyra eller fem personer, kan nu utföras av en eller två personer. Nu ser vi en stor potential i att kunna omfördela personalresurserna, så att de används på bästa sätt.

En lönsam affärsidé

Den affärsidé som växte fram i våra trånga källarlokaler i företagets tidiga utveckling, har över tid visat sig ge god avkastning. Affärsidén går ut på att köpa in stora partier av fjolårets basprodukter till kraftigt reducerade priser, för att sedan erbjuda förmånliga och konkurrenskraftiga priser till kunden. Många gånger har vi möjlighet att köpa in dessa produkter till priser som är upp till 70 % procent lägre än de på motsvarande produkter ur de senaste kollektionerna.

I nuläget genererar denna strategi en slutlig avkastning på strax under 20 %, varav omkring 7,5 % återinvesteras i utveckling av verksamheten, som exempelvis pågående uppbyggnad av lager, kontor, kundtjänstavdelning osv. Med de nya förutsättningar vi nu har, ser vi det som fullt möjligt att inom en inte allt för lång tid, uppnå en avkastning på över 20 %. På något längre sikt är förhoppningen att avkastningen kommer att stiga ytterligare.

Statistik som sammanställdes 2016 visade att det då fanns omkring 360 000 hästar i Sverige, att hästnäringens direkta samhällsekonomiska omsättning uppgick till 31,3 miljarder SEK och att effekterna av den svenska hästnäringen då utgjorde 0,5% av landets BNP (Hästnäringen i siffror. 2016. https://hastnaringen-i-siffror.se/home.aspx). Under de kommande åren är vi beslutna att fullt ut ta vara på de möjligheter som våra nya lokaler erbjuder och att växa och utvecklas med marknaden, där vi ser en stor potential.

Framtidsvisioner— Ny organisationsstruktur och Rebranding

I nuläget har vi i de nya lokalerna nått färdigställandet av lagerytorna vilket har gjort att vi kunnat lägga mer fokus på försäljningen. Nästa steg i iordningställandet av lokalerna är att utforma de ytor som är avsedda för vår kommande lagershop som vi ser fram emot att öppna dörrarna till så fort pandemin avtar. Även kontorsytor och kundtjänstavdelning är under uppbyggnad.

Vi ser dock inte enbart möjligheter inom försäljning av hästartiklar, som vi huvudsakligen är inriktade på i dagsläget. Vår vision är att utvidga med fler häst– och djurrelaterade verksamhetsområden för att kunna välkomna våra kunder till ett helt unikt center för den häst– och djurintresserade. Verksamheten kommer då att innefatta områden som veterinärvård, alternativbehandlingar, mässor, föreläsningar och friskvård. Flera av dessa verksamhetsområden kommer även att göras tillgängliga digitalt, till exempel genom utvecklande av en app för digitala veterinärbesök och föreläsningar. På så sätt kommer vi att kunna bli en självklar del av varje hästägares vardag. Vi kommer även att börja utveckla, designa och producera produkter under vårt eget varumärke. Produkterna kommer att kännetecknas av väl genomtänkt design och innovativa lösningar för att möta kundernas behov och utmärka oss på marknaden.

Den här utvidgningen av Bolagets verksamhetsområden kommer bland annat att kunna genomföras genom förvärv av andra befintliga häst– och djurrelaterade bolag som passar in i vår organisation. Det är något vi i dagsläget redan börjat arbeta för. Expansionen och den nya förvärvsstrategin kommer bland annat att kunna finansieras av de emissioner av teckningsoptioner som tidigare pressmeddelats. Flera beslut kring företagets framtida utveckling kommer att fattas inom kort vid ordinarie bolagsstämma. Bland annat finns förslag på ett namnbyte för att bättre återspegla företagets nya inriktning.

Eftersom det händer mycket i Bolaget kommer utskick med uppdateringar om aktuella händelser i företaget att framöver skickas ut mer kontinuerligt än tidigare.

Hästkällaren befinner sig verkligen mitt i en spännande utvecklingsfas och förändringens vindar blåser. Vi vet av erfarenhet att det innebär att många timmar av hårt arbete återstår, men det är en utmaning som vi tillsammans tar oss an, drivna av samma brinnande hästintresse, stora beslutsamhet och ”Hästkällaranda” som alltid motiverat oss, ända sedan starten i vår lilla källarlokal.

Team Hästkällaren

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                    
Daniel Karlsson, VD
Hästkällaren Rid Trav & Western AB                                                                            
Tel: +46 70 553 011
E-post: daniel@hastkallaren.se

Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550 är bolagets Mentor på NGM Nordic SME

Om Hästkällaren
Hästkällaren Rid Trav & Western AB är verksamt inom detalj- och internethandel och är en svensk återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och ridsport.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Hästkällarens Vd ger verksamhetskommentar

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från VerizonAnnons

Nya tider, nya krav: Att byta till nätverk som tjänst

Företag som migrerar till en tjänstebaserad modell lägger grunden till ett dynamiskt och flexibelt nätverk som bäddar för en lyckad digitalisering. 

Läs mer om framtidens företagsnätverk  

Digitaliseringen medför ständigt tuffare krav på nätverken och gör det viktigt att de är redo för den snabba utvecklingen. 

Kraven på att automatisera processer, oavsett om det gäller robotar, IoT-applikationer eller distansarbete, förutsätter bättre flexibilitet och högre kapacitet. Det medför i sin tur att det blir allt vanligare för företag att hantera sina nätverk som en molnbaserad tjänst. 

Med en modell baserad på manuella och hårdvarubaserade processer går det inte längre att hantera förändringar tillräckligt snabbt för att matcha de ökande kraven på låg latens som konkurrensutsatta verksamheter har. Istället behövs en tjänstebaserad modell i form av Network-as-a-Service (NaaS). I likhet med andra molnbaserade tjänster gör NaaS det möjligt för leverantörer att hantera nätverksfunktioner med hjälp av mjukvara, vilket medför att kunderna inte längre behöver skapa egna nätverk. 

– Virtualisering av nätverk har fått ett stort genomslag, där styrningen separeras alltmer från den fysiska utrustningen, säger Fredrik Hallenborg på Verizon Business i Sverige. Molnet ger bättre kundupplevelser, och tack vare den virtuella miljön kan verksamheter flytta applikationer till det yttersta nätverkslagret. 

En virtuell nätverksinfrastruktur ger en helhetslösning för hantering, överblick och styrning i varje lager. Regler för trafikdirigering och nätverksoptimering kan hanteras i molnet, vilket ger en snabbrörlig, robust och sömlös tjänst oavsett trafikvolym och antalet ändpunkter.  

Virtuell infrastruktur

Verizon NaaS är ett naturligt steg efter Verizons Virtual Network Services (VNS), som lanserades för fyra år sedan, och som gjorde det möjligt för verksamheter att flytta till en virtuell infrastruktur.   

– Verizon investerade i den globala arkitekturen VNS, och sedan dess har vi virtualiserat olika tjänster i den arkitekturen, exempelvis brandväggar, Kubernetes och sessionsgränser, säger Fredrik Hallenborg. Vi lägger löpande till fler mikrotjänster som kan användas inom nya områden i takt med att de utvecklas. 

Att flytta till en modell med nätverk som tjänst medför flera kundfördelar, inklusive att de slipper stora kapitalinvesteringar. Därigenom kan det bli mer ekonomiskt att stödja nya affärsmodeller eller att göra det möjligt att lägga till eller ta bort platser på ett smidigt sätt. Kapaciteten kan snabbt skalas upp med funktioner som bandwidth-on-demand och IT-miljön kan hanteras och optimeras via molnet. 

Slipper inlåsningseffekt

Verizons tjänst är utformad för att vara oberoende av vilken typ av enhet som används. Tjänsten kan integreras med alla större molnleverantörer och ITSM-plattformar, vilket förenklar förändringsarbetet och gör att företag kan välja bland flera olika möjligheter. Med virtualisering ser företag även till att positionera sig väl för att kunna hänga med i teknikutvecklingen även fortsättningsvis och de slipper inlåsningseffekter.

– Alla utrustningsleverantörer jobbar hårt med att utveckla de bästa tjänsterna, oavsett om det handlar om routing, säkerhet eller IoT, säger David Bailey, Global Solutions Executive, Verizon Business. Olika delar av företaget har olika behov och därför fungerar det inte att arbeta med en enda leverantör längre. Den här plattformen är särskilt bra på att koppla samman olika tekniker. Jag har arbetat i branschen i många år och förändringsbehovet av hur nätverkstjänster levereras har aldrig varit större än nu.  

När det blivit allt vanligare att anställda arbetar från olika platser, och en mängd olika typer av enheter ska kunna komma åt nätverket via molnet, är det också avgörande med en heltäckande säkerhetslösning.  

– Säkerhet kommer alltmer att sammanflätas med nätverket, säger Antony Tompkins, Associate Director, Verizon Business, Global Integrated Solutions. Vi kan erbjuda mjukvarudefinierad edge med edge-säkerhet. Allt kopplas samman till en helhet så att kunder kan komma direkt från sin webbplats, direkt till internet och direkt till molnet med bibehållen säkerhet. 

Hjälper till med hela processen

– För verksamheter med äldre system kan bristande kännedom kring den egna applikationsmiljön och befintliga kontrakt göra det komplicerat att byta till en NaaS-modell. Det fungerar inte att sälja en ny produkt till en kund och tvinga kunden att själv byta ut den gamla. Du måste hjälpa dem med hela bytesprocessen, säger Anthony Tompkins.

Verizon har hjälpt flera stora företag att byta till Verizons managed services, inklusive Bayer och Walgreens, vilka äger läkemedels- och detaljhandelsföretaget Boots i Storbritannien.

Förra året hjälpte Verizon också den globala livsmedeltillverkaren Tate & Lyles att byta ut en äldre nätverksinfrastruktur. Då infördes ett SD-WAN som tjänst i 28 olika länder, inklusive fjärrstyrda kretsar på 100 platser, där några platser var så avlägset belägna som den brasilianska djungeln. Resultatet blev förbättrad prestanda och betydande besparingar tack vare att trafiken dirigerades optimalt utifrån nätverkets kvalitet och applikationernas förutsättningar. Ett centralt dashboard ger en överblick av hela nätverket. 

I en teknikmiljö som utvecklas snabbt är Network-as-a-Service det logiska valet för verksamheter som vill vara så snabbrörliga som möjligt. 

Så kan ditt företag utvecklas digitalt. 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?