1515

M.O.B.A. Network AB (publ) genomför riktade nyemissioner om cirka 110 miljoner kronor för att finansiera förvärvet av Magic Find

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

INSIDERINFORMATION:  Styrelsen i M.O.B.A. Network AB (publ) ("M.O.B.A. Network" eller "Bolaget") har dels med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 25 februari 2021, dels med förbehåll för godkännande i efterhand av Bolagets extra bolagsstämma, och som angivits i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om riktade nyemissioner som sammanlagt uppgår till 535 000 aktier till en teckningskurs om 206 SEK per aktie, där 170 358 aktier emitteras med stöd av bemyndigandet från årsstämman och där 364 642 aktier emitteras med förbehåll för godkännande i efterhand av en extra bolagsstämma (de “Riktade Nyemissionerna“). Teckningskursen i de Riktade Nyemissionerna har fastställts genom ett “accelererat bookbuilding”-förfarande som letts av ABG Sundal Collier AB (“Bookbuilding-förfarandet”). Genom de Riktade Nyemissionerna kommer Bolaget att tillföras cirka 110 MSEK före transaktionskostnader.

De Riktade Nyemissionerna

Styrelsen i M.O.B.A. Network konstaterar att intresset för deltagande i Bookbuilding-förfarandet var högt och att erbjudandet kraftigt övertecknades av nya och existerande institutionella samt professionella investerare kort efter offentliggörandet av Bookbuilding-förfarandet. Investerarna i de Riktade Nyemissionerna innefattande bland annat TIN Fonder och Alcur Fonder.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att finansiera förvärvet av Magic Find Inc. samt för att finansiera organisk tillväxt och möjliga framtida förvärv. Det ytterligare kapitalet bidrar till att Bolaget kan utnyttja möjligheterna till fortsatt lönsam tillväxt genom förvärv. Styrelsens bedömning är att teckningskursen i de Riktade Nyemissionerna är i linje med marknadsmässiga villkor då det har fastställts genom ett Bookbuilding-förfarande.

”Förvärvet av Magic Find är transformativt och ett viktigt led i vår strategi att växa genom förvärv och erbjuda fler attraktiva plattformar för användarna inom våra communitys. Förvärvet är i linje med vår strategi att bredda oss inom värdekedjan med ett starkt erbjudande inom streaming. Vi adderar också ett starkt team som vill utveckla sin affär till M.O.B.A.-familjen som tillför hög kompetens och lång erfarenhet från YouTube och Twitch”, säger Björn Mannerqvist, VD för M.O.B.A. Network. 

Den del av de Riktade Nyemissionerna som beslutas med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 februari 2021 uppgår till 170 358 aktier och den del som kräver godkännande i efterhand av extra bolagsstämman uppgår till 364 642 aktier. Förvärvet av Magic Find är inte villkorat av stämmans efterföljande godkännande.

Efter registreringen av de Riktade Nyemissionerna hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 2 238 582. De Riktade Nyemissionerna innebär en utspädning om cirka 23,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier i M.O.B.A. Network efter de Riktade Nyemissionerna. Aktiekapitalet kommer att öka med 535 000 SEK från 1 703 582 SEK till 2 238 582 SEK.

De Riktade Nyemissionerna är avsedda att dels genomföras med stöd av det existerande bemyndigande erhållet den 25 februari 2021. Den del av de Riktade Nyemissionerna som överstiger det existerande bemyndigandet är föremål för godkännande i efterhand av den extra bolagsstämman.

Röstningsåtaganden och aktielån

Aktieägare motsvarande 53,2 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, inklusive 170 358 nyemitterade aktier från den riktade emissionen som görs med stöd av bemyndigande, har åtagit sig att rösta för att godkänna styrelsens beslut rörande den del av de Riktade Nyemissionerna som inte beslutas av styrelsen med stöd av existerande bemyndigande från årsstämman den 25 februari 2021. Aktieägare motsvarande ytterligare 8,4 procent av antalet utestående aktier i Bolaget har meddelat sin intention att rösta för ett godkännande vilket medför att det totala antalet aktier som åtagit sig eller har för avsikt att rösta för de Riktade Nyemissionerna, uppgår till 61,5 procent.

Den del av de Riktade Nyemissionerna som genomförs med stöd av bemyndigandet av årsstämman den 25 februari 2021 kommer att tecknas av ABG Sundal Collier ABtill kvotvärde för att säkra leverans av aktier till investerare som har tecknat sig för aktier i den del av de Riktade Nyemissionerna som genomförs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 februari 2021.

Två av Bolagets huvudägare, New Equity Venture International AB och AB Rugosa Invest, har ingått aktielåneavtal till ABG Sundal Collier ABi syfte att möjliggöra skyndsam leverans av aktier till investerarna i den del av de Riktade Nyemissionerna som beslutas under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande. ABG Sundal Collier AB kommer för de investerares som deltar i denna del av de Riktade Nyemissionerna räkning, med anledning av aktielånet, teckna de aktier som emitteras under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande samt säkerställa att de utlånade aktierna kommer att återlämnas omgående efter att de Riktade Nyemissionerna har registrerats vid Bolagsverket. Ingen ersättning utgår för aktielånet.

Extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras separat och innehåller styrelsens fullständiga förslag avseende den relevanta delen av de Riktade Nyemissionerna som kräver den extra bolagsstämmans godkännande.

Rådgivare

ABG Sundal Collier har agerat Sole Bookrunner och Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare åt Bolaget i samband med de Riktade Nyemissionerna.

ABG Sundal Collier och KPMG har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi och Westerlund Law har agerat legal rådgivare i samband med förvärvet av Magic Find.


Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-20 00:12 CET.

Stockholm 2020-05-20

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@wearemoba.com

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

FNCA Sweden AB | +46(0)8-528 00 399| info@fnca.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från GetacceptAnnons

Försäljning digitalt – kan ge upp till 30% högre hitrate

Att sälja digitalt kan lätt förknippas med en opersonlig säljprocess. Det blir svårare att visa vår personlighet, och offerten drunknar i en mailkorg tillsammans med minst tio andra. Så hur gör man för att inte bara klara av, utan till och med förbättra, sin försäljningsprocess när man säljer digitalt? 

– Det handlar om att hitta kommunikationskanaler som inte redan är mättade, säger medgrundaren av Vainu, Mikko Honkanen.

På Vainu har man tagit i bruk GetAccept i sina säljprocesser för att bättre kunna följa varje steg av säljprocessen via data - inte bara genom magkänsla. När de testade att skicka avtal både med och utan GetAccepts videofunktion, fick de högre stängningsfrekvens på de offerter som skickades med videopresentation. 

– Även om många vet att video är bra i alla möjliga sammanhang idag, är det ändå få B2B-bolag som nyttjar det. Därför är det en kommunikationskanal som gör det enkelt att sticka ut, menar Mikko Honkanen.

När Samir Smajic, VD och medgrundare av GetAccept, startade företaget 2015 så var det redan tydligt att digitalt var framtiden för B2B-försäljning. Sedan har utvecklingen gått snabbare än man räknat med.

– Att kunna ge en riktigt bra digital kundupplevelse, dubblar enligt McKinsey & Co sannolikheten för att stänga affären. Och det gör man inte genom att bara skicka en massa mail. E-signering är ett sätt att öka sin hitrate, men adderar man funktioner som engagerar, exempelvis chatt, video, en snygg paketering av sitt avtal och automatiska påminnelser, så ökar sannolikheten ännu mer.

Bland de som använder GetAccept så har de som använder fler engagerande funktioner i sina utskick upp till 30% högre hitrate, än de som endast skickar iväg ett avtal för e-signatur. Ingen vill ha en tråkig säljprocess, och kan man hitta sätt att göra den intressant och interaktiv kommer inte bara kunden bli nöjdare, utan du skapar också en snabbare och smidigare försäljningsprocess. 

– Det ligger kvar en gammal myt om att bolag inte är redo att börja arbeta såhär, och att det bara funkar på mindre affärer. Faktum är att data visar att 70% av företag är beredda att göra affärer upp till fem hundra tusen kronor i en onlinemiljö. En annan vanlig fördom är att kundens kund vill ha det på det traditionella viset. Men det är inte sant. Vi får ständigt kommentarer från våra kunder där de berättar om hur nöjda deras kunder blivit med det nya, förenklade sättet att signera avtal. Och det får våra kunder att se bra ut, säger Samir Smajic. 

Att komma igång med en mer engagerande digital säljprocess behöver varken vara tidskrävande eller svårt. I GetAccept har du allting samlat och får både översikt, automation och kommunikation i ett och samma verktyg. Att komma igång behöver inte ta mer än någon timme - även för det lite större säljteamet. 

Lär dig mer och boka en demo med GetAccept idag! 

Mer från Getaccept

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Getaccept och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?