1515

AGES Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021.

Delårsperiod

  • Nettoomsättningen var 283 MSEK (243)
  • Resultat före skatt uppgick till 15 MSEK (11)
  • Resultat efter skatt uppgick till 12 MSEK (9)
  • Resultat per aktie var 1,76 SEK (1,20)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Återhämtningen avseende volymer har fortsatt under kvartalet och ligger på de nivåer vi prognostiserat. Den snabba återgången har inneburit utmaningar beroende på brister i leverantörskedjan. Vi har dock i stort lyckats bibehålla goda resultat avseende kvalitet och leverans till kund även om det inneburit ökade kostnader i form av personalresurser och logistikkostnader. Kostnaderna för insatsvaror ökar kraftigt och har nått en nivå där dessa behöver föras vidare. Det arbetet startades i slutet av kvartalet. Av erfarenhet vet vi att det kommer krävas tid och resurser för att nå avslut.

Vi har under första och mellersta delen av kvartalet haft en ökad sjukfrånvaro kopplad till pandemin och en minskning under senare delen av kvartalet.

Arbetet med sammanslagningen av fabrikerna inom pressgjutningsområdet i Unnaryd har fortsatt och vi har fortfarande kvar målet att projektet skall vara i slutfasen runt semestern. Viss fördröjning har skett kopplat till ökad sjukfrånvaro i perioden.

Aktiviteterna gällande marknad har ökat då flera av våra kunder ser en större stabilitet gällande volymer. Kvartalets försäljning landade på 283 miljoner, med ett resultat på 15 miljoner före skatt.

Hållbarhetsarbetet fortlöper enligt den plan vi lagt. Under kvartalet har vi arbetat fram möjlighet att redovisa vår CO2-påverkan även för våra skärande enheter. Vi kan nu likt våra pressgjuterier redovisa CO2-avtrycket på detaljnivå. 

Framtida utveckling

Marknaden har stärkts och vi ser en orderbok som ligger i linje med, eller något högre än, förväntade volymer. Utmaningarna kommer vara tillgång och kostnader för insatsvaror i hela kedjan.  

AGES koncernen håller en kvalitetsnivå som motsvarar marknadens högt ställda krav och vårt produktionskoncept ligger i framkant och är konkurrenskraftigt. Vi finns nära våra kunder, håller en hög kvalitetsnivå och leveranskapacitet. Vi bedömer att efterfrågan gällande trygghet och stabilitet nu värderas än högre av våra kunder.

Diskussioner kring omställning mot elektrifiering har accelererat. Det är tydligt att debatten kring reduktion gällande CO2 nu ligger högt upp på våra kunders agenda. Det strukturerade arbete vi gjort gällande AGES CO2-påverkan i delar av vår verksamhet ligger med andra ord helt rätt i tiden. Ur ett internationellt perspektiv kan vi konstatera att vi i Sverige genom en mycket fördelaktig produktionsmix av el-framställning har en stor fördel.

CO2-diskussionerna drivs mer och mer fokuserat hos kunderna och stärker AGES ambitioner att ligga i framkant i det fortsatta proaktiva arbetet.

Halmstad maj 2021
 

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj  2021 kl. 13.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning, tooling och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier.

AGES nettoomsättning uppgår till ca 800 MSEK och koncernen har i dag ca 500 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 10.

Följande bilagor finns för nedladdning:
AGES Industri AB's Delårsrapport Q1

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från MicrosoftAnnons

Därför är AI och molntjänster nästa steg för finansvärlden

Medan AI överlag anses vara framtiden är det fortfarande förhållandevis få företag som nyttjar AI till fullo i praktiken. Finansbranschen i synnerhet är i behov av applicerade AI-lösningar, inte minst för att driva den gröna utvecklingen, bygga digitala tjänster, göra riskanalyser och motverka bedrägerier. Så vad står i vägen? För att svara på den och andra aktuella frågor arrangerar Microsoft och DI ett webbinarium om den digitala utvecklingen för finansiella tjänster, såväl som finansbranschens framtidsutsikter och möjligheter.

Anmäl dig till Microsofts och DI:s webbinarium 

Medan de unga fintechbolagen rusar framåt inom digitaliseringen kämpar många traditionella aktörer med att hänga med i nya lösningar och tekniker. Regulatoriska villkor blir allt mer komplexa, samtidigt som konsumenternas krav och förväntningar förändras. Sammantaget ställer detta mycket höga krav på flexibilitet, en ordentlig utmaning inte minst då många finansiella aktörer sitter på trögrörliga och utdaterade legacysystem och en gigantisk infrastruktur. 

– Därtill kommer ständigt nya affärsmodeller och pandemin sätter tryck på att bankerna blir mer digitala i relationen med kunderna, samtidigt som antalet bedrägerier ökar lavinartat. Kombinerat innebär detta en komplex lägesbild som förutsätter snabbrörlighet och prediktivt arbete. För att möjliggöra detta och bibehålla sin konkurrenskraft behöver finansvärlden våga ta sig till nästa nivå, en utveckling som kommer att vara i fokus under webbinariet, säger Annica Wallenbro Stojcevski, affärsområdeschef inom Cloud & AI hos Microsoft, som också ansvarar för bolagets molnplattform.

Läs mer om Financial Services Sweden 

Ett första – avgörande – steg i detta arbete menar Annica är att i större utsträckning använda sig av molnet. Många ser emellertid fortfarande molntjänster som en risk snarare än en möjlighet – ett centralt exempel är säkerheten, som ofta felaktigt uppfattas som bristande.

– Därför bygger vi in säkerhet som en absolut grundbult i allt vi utvecklar. Microsoft är ett av de bolag, oavsett bransch, som satsar mest på säkerhet i hela världen; det inkluderar både fysisk säkerhet kring våra datacenter och avancerad cybersecurity som i realtid detekterar anomalier och brister.

Dessa brister kan sedan blixtsnabbt åtgärdas genom globala uppdateringar direkt i Microsofts molnplattform. Som om detta inte vore nog erbjuder plattformen också verktyg och stöd för full regelefterlevnad, oavsett vilka länder eller vilken bransch man är verksam i. Plattformen har dessutom överlägset flest ISO-certifieringar inom branschen, vilket innebär att företag kan känna sig helt trygga i att göra övergången till molnet. Denna aspekt är avgörande för den hårt reglerade finansbranschen. 

– Vårt moln är dessutom specifikt anpassat för finanssektorns specifika krav; den samlar alla tjänster från våra portföljer såväl som branschspecifika lösningar just för den finansiella sektorn. Det fungerar lite som ett startpaket i molnet för aktörer inom området, betonar Annica.

Här kan du läsa mer om Microsoft Cloud for Financial Services 

En av de största vinsterna med övergången till molnet, är de synergieffekter som erbjuds av AI och avancerad dataanalys. Möjligheten att automatisera allt från kundtjänst till rådgivning och andra interna operationella processer blir en enorm konkurrensfördel för finansvärlden, som dagligen hanterar otroligt mycket data. Detta aktualiseras i synnerhet när det handlar om riskbedömning och bedrägerisituationer; med AI och maskininlärning detekteras snabbt alla anomalier i säkerhetsflödet, vilket möjliggör avancerad analys och prediktion. 

– Som vi kommer att återknyta till under webbinariet lägger AI grunden för att på ett bättre sätt kunna kombinera digitala tjänster med personligt tilltal och bemötande av kundens behov, för en säkrare och bättre service och rådgivning. I förlängningen handlar det om att knyta samman hela kundresan inom den finansiella världen och därmed få insikt i hur kunderna beter sig genom hela flödet. Först då kan man erbjuda de personifierade tjänster och den kundnärhet som kunderna förväntar sig idag, avslutar Annica.

Anmäl dig till Microsofts och DI:s webbinarium här 

Mer från Microsoft

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Microsoft och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?