1515
Annons

Landsomfattande samverkan för en Swexit

Antalet motståndare till Sveriges EU-medlemskap ökar. Swexitkoalitionen, tidigare Swexitpartiet, har därför bjudit in övriga partier med Swexit på agendan till en landsomfattande samverkan för en folkomröstning om EU-medlemskapet.

 En sammanställning på den organisations-neutrala web-plattformen samverkan.eu visar att antalet engagerade EU-motståndare i Sverige ökar. Något som också ligger i linje med SCBs senaste opinionsundersökning om svenskarnas EU- och EURO-sympatier (november 2020). Idag är 42,7 %, d v s ca 3,2 miljoner av väljarna antingen emot eller osäkra på Sveriges EU-medlemskap.Motståndet mot Sveriges EU-medlemskap accentuerades förra sommaren, då EU begärde att Sverige, i tillägg till en ökad medlemsavgift, nu skall stå för ytterligare 150 miljarder kr i ett bidragspaket som till stora delar avses delas ut till företagare i framför allt Syd- och Östeuropa. 

- Det är ju allmänt känt i Bryssel att svenskarna är de som viker ner sig när EU-etablissemanget kräver ännu mer pengar och makt. Trots att samtliga riksdagspartier redan från början var emot det här gigantiska stödpaketet och brösttonerna från vår likasinnade regering var höga, vek sig Sveriges regeringsföreträdare nöjsamt när EU-toppmötet väl beslutade i frågan förra sommaren, säger Ulf Ström, ordförande, Swexitkoalitionen.

Samtidigt har Sverige öppnat upp för att införa federal EU-skatt, utöver vår kommunal-, landstings- och statsskatt. Detta för att framför allt rädda Sydeuropas krisande ekonomier och därmed Euro-valutan. Ett valutasamarbete som Sverige tidigare valt att stå utanför. 

- Det är förfärande att Sveriges politiker nu sviker sina tidigare löften och sina väljare på grund av något som inte kan tolkas som annat är ren och skär konflikträdsla, fortsätter Ulf Ström.

Det EU vi ser idag är inte detsamma som vi röstade för 1994. Det vi röstade för var en ökad handel och att tillsammans med övriga EU-medlemmar verka för ett starkare Europa. Så blev det inte. Det som hänt sedan dess är att EU i stället har utvecklats från en handelsunion till en transfer- och skuldunion. 

- I Sverige ser vi nu hur rappningen faller från väggarna i våra skolor, hur antalet fattigpensionärer ökar, att barnfattigdomen sprider sig, en havererad äldrevård, en skenande kriminalitet, tusentals svenska företag riskerar att gå under och hundratusentals riskerar att bli arbetslösa. Att i det läget begära att vi svenska skattebetalare ska skänka bort 100-talet miljarder kronor för att delas ut som bidrag till företagare och projekt i andra delar av Europa för att rädda de här ländernas sedan tidigare misskötta ekonomier är utan tvekan magstarkt. Nu är det viktigare än någonsin att vi säger stopp, säger Ulf Ström.

Inget av de nuvarande riksdagspartierna driver frågan om en folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap. Några av dessa är EU-kritiska, men vågar inte utmana EU-etablissemanget genom att låta det svenska folket besluta om Sveriges fortsatta EU-medlemskap. 

- Det borde naturligtvis ligga i politikernas eget intresse att få verifierat vilket mandat de har från svenska folket i EU-frågan i allmänhet och när det gäller Stödpaket d v s Sveriges miljardbidrag till framför allt Öst- och Sydeuropa i synnerhet. Alternativet är att de kommer att få stå till svars inför de kommande generationer som kommer att få rensa upp i det här och likaså få betala för kalaset, säger Ulf Ström.

Att skapa den opinion som krävs för att få till en folkomröstning i den här frågan kräver stora resurser och det finns idag ingen part som har muskler att driva detta på egen hand. 

- Det är vår tro att en majoritet av väljarna kommer att vara emot ett fortsatt medlemskap efter en saklig och faktainriktad debatt om detta. Något som inte har förts sedan Sverige röstade nej till EURO-valutan i folkomröstningen 2003. Swexitkoalitionen bjuder därför in de partier och organisationer som har en folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap på agendan till en landsomfattande samverkan för att med gemensamma krafter tillsammans få till stånd detta, avslutar Ulf Ström

För ytterligare information, kontakta:

 

Ulf Ström, ordförande swexitkoalitionen.se
Tel: 0733-24 82 90
Epost: ulf.strom@swexitkoalitionen.se

Swexitkoalitionen.se verkar för att Sverige ska lämna EU och i stället vara en fortsatt del av EUs inre marknad genom bilaterala avtal på samma sätt som Norge, Storbritannien, Island och Schweiz. Partiet är tvärpolitiskt så till vida att det i andra politiska frågor stöder samtliga övriga riksdagspartier enligt en ny och unik modell för parlamentarisk samverkan (ref www.swexkoalitionen.se).
 

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Nanologica tar order från insulintillverkare för produktion

Nanologica AB (publ) har tagit en order på bolagets silika för preparativ kromatografi för utvärdering i produktionsskala, från en av världens största tillverkare av insulin. Om produkterna motsvarar kundens förväntningar förväntar sig bolaget kommersiella leveranser inom ett år.

Nanologica har bearbetat kunder inom preparativ kromatografi sedan 2016 och ett flertal kunder har framgångsrikt utvärderat bolagets silika för preparativ kromatografi, NLAB Saga®, i olika steg. Nanologica har under en längre tid fört dialog med en av dessa kunder kring hur detta bolag ska kunna sänka sina kostnader för produktion av insulin och andra diabetesprodukter. I samband med att Nanologica nu färdigställt produkt vid sin storskaliga produktionsanläggning kan kunden nu för första gången utvärdera NLAB Saga® i fullskalig produktion.

Nanologica upplåter produkter kostnadsfritt mot att delges resultat och insyn i den slutliga utvärderingen. Kunden finansierar själv övriga kostnader för tester i fullskalig produktion. Vid ett positivt utfall förväntar sig Nanologica förhandlingar om leveranser över lång tid och med början inom ett år.

Denna order är kanske den viktigaste milstolpen hittills för Nanologica. Vi har skalat upp produktionen till stora volymer och har samtidigt kunder som är beredda testa vårt material i fullskalig produktion. Vi har under en längre tid arbetat för att kunna ta detta steg och vi anträder nu på allvar vår resa inom preparativ kromatografi, ett område som inom några år kommer att kunna generera betydande lönsamhet för bolaget”, kommenterar vd Andreas Bhagwani.

Nanologica har sedan 2019 investerat i att skala upp produktionsvolymen så att NLAB Saga® ska kunna användas inom preparativ kromotografi, som bland annat används vid insulintillverkning.  Bolaget har utvecklat kapacitet att tillverka i tonskala vid en produktionsanläggning i Storbritannien, där de första större volymerna nyligen färdigproducerats.

Tack vare den höga kvaliteten på Nanologicas silika NLAB Saga® bedöms Nanologicas kommersiella potential inom preparativ kromatografi vara stor. Bolaget avser att bedriva försäljning direkt och tillsammans med partners på samtliga stora marknader – Indien, Kina, USA och Europa – och har ett mål om att nå försäljning inom preparativ kromatografi om 100–300 MSEK år 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till innovativa behandlingar och kostnadseffektiva läkemedel inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin och andra peptidläkemedel tillgängliga för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Inom drug development tillhandahåller Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm Main Market sedan 29 mars, 2022. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti, 2022 kl 10.55 (CET).

Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
2022-08-11 Nanologica tar order från insulintillverkare för produktion

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera