1515
Annons

SEAFIRE VÄXER MED FÖRVÄRV OCH STÄRKER KAPITALBASEN FÖR FORTSATT UTVECKLING

JANUARI – MARS 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 76,3 MSEK (46,1). Tillväxten uppgick till 65% och den organiska tillväxten, för jämförbara enheter, blev -6% jämfört med samma period 2020
 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA ökade med 70% och uppgick till 6,8 MSEK (4,0) vilket ger en EBITDA marginal på 9,0% (8,7)
 • Koncernens rörelseresultat efter av- och nedskrivningar, EBIT, ökade med 90% och blev 3,1 MSEK (1,7)
 • Resultatet efter skatt blev - 6,3 MSEK ( -1,4) och har belastats med kostnader för lösen av lån om 4,0 MSEK (0)
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,64 SEK (-0,15)
 • Koncernens soliditet uppgick till 15% (10%)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Seafire förvärvade Färg-In AB för upp till 62 MSEK (skuldfritt bolag) den 4 januari 2021
 • En obligationsemission på 200 MSEK genomfördes den 23 februari 2021
 • Den 1 mars 2021 genomfördes en riktad emission på 8 MSEK som en delbetalning till säljarna av Färg-In AB
 • Den 24 mars 2021 genomfördes en riktad emission på 40 MSEK, före emissionskostnader, till Creades AB som därmed blev största ägare i Seafire

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • För att skapa förbättrad skalbarhet, flexibilitet och tillföra kompetens kommer Seafire även ha externa styrelseordförande i dotterbolag samtidigt som Seafires organisation förstärks genom rekrytering av en heltids CFO och en Investment Manager. Investeringschefen Mats Gullbrandsson kommer i juli 2021 att lämna Seafire för att gå vidare med nya uppdrag
 • Under andra kvartalet 2021 kommer en reservering på 0,8 MSEK för en befarad kundförlust inom segmentet Industri belasta resultatet

VD KOMMENTERAR FÖRSTA KVARTALET 2021

Det första kvartalet 2021 var framgångsrikt: Seafire förvärvade ett fint industribolag med utvecklingspotential, Färg-In AB, genomförde en obligationsemission och en erkänd investerare, Creades AB, valde att gå in som huvudägare.  Koncernen utvecklades fortsatt i positiv riktning och bolagens marknader är stabila med god efterfrågan. Covidpandemin och flaskhalsar i den globala återhämtningen bromsar utvecklingen på grund av störningar i leverantörsleden för flertalet bolag vilket vi bedömer kommer fortgå under hela 2021. 

Nettoomsättningen för koncernen ökade med 65% till 76,3 MSEK (46,1) under första kvartalet 2021. Samtliga bolag förutom Hedén och Nordbutiker, visade på organisk tillväxt. Resultatutvecklingen var positiv, driven av de två senaste förvärven.  Covidpandemin sätter avtryck på bolagens aktiviteter framför allt för att säkerställa försörjningen av komponenter och produkter. På kort sikt kommer detta innebära en mer oregelbunden försäljning och ökade kostnader.Under första kvartalet har vi tagit stora och betydelsefulla kliv i utvecklingen av Seafire. Obligationsemissionen och förstärkningen på ägarsidan med Creades intåg som ägare skapar förtroende, ger affärsmöjligheter och väsentligt ökad förvärvkapacitet.Johan Bennarsten, VD

För ytterligare information vänligen kontakta:

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på Seafireab.com/finansiell information

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 28 april 2021, kl 10.15

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar mindre bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med sex bolag och en omsättning proforma 2020 på ca 325 mkr. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Seafire AB (publ) delårsrapport 1 2021

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från Transfer GroupAnnons

Experten: Säkerhet allt viktigare för företag

Skjutningar och sprängdåd är vanligt förekommande i Sverige, visar statistik från bland andra Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten. 

Det har fått många verksamheter att se över sin säkerhet.

– Många av de som i dag efterfrågar våra tjänster har ingen egen hotbild mot sig – de har bara fel grannar, säger säkerhetsexperten Magnus Ahde från Altum Security AB.   

 

Läs mer om hur sectech tar säkerhetslösningar till nästa nivå

En studie från Brottsförebyggande rådet, Brå, konstaterar att Sverige är det värst drabbade landet i Europa när det gäller dödligt skjutvåld. I studien har svenska dödsskjutningar jämförts med 22 andra europeiska länder under perioden 2000 till 2019.

Även sprängdåd har varit vanligt förekommande under de senare åren, visar statistik från polismyndigheten. 2021 anmäldes 79 stycken i Sverige.

Ökad efterfrågan på säkerhet

En konsekvens har blivit att efterfrågan på fysisk säkerhet har ökat. Det berättar Magnus Ahde, som har arbetat över 20 år i säkerhetsbranschen och i dag är säljare på Altum Security AB.

– Eftersom det är svårt att rikta bomber mot en speciell mottagare riskerar alla inom en viss area att bli drabbade vid en explosion. Man behöver alltså inte ha en hotbild mot sig för att drabbas. Och det betyder att allt fler inser att de behöver skydda sig mot den typen av händelser, säger han.

Snyggt – och farligt

Från att tidigare framför allt haft ambassader och myndigheter som kunder så märker Magnus Ahde och hans kollegor, som är experter inom säkerhetskonsultation och skalskyddslösningar, att även andra typer av verksamheter efterfrågar deras tjänster.  

– Exempelvis kan en sådan sak som att ha en glasfasad på sitt huvudkontor idag utgöra en stor säkerhetsrisk. Det är snyggt – men väldigt farligt om det skulle ske en explosion.

Kombinationslösningar

Altum Security är en del av säkerhetskoncernen Transfer Group AB som förutom skalskyddslösningar erbjuder allt inom fysisk säkerhet; från bevakning och säkerhetskontroller till larm, och mjukvarulösningar som förenklar och effektiviserar helhetserbjudandet. 

– Vår styrka är att våra bolag täcker olika delar av fysisk säkerhet och att vi därför kan erbjuda olika typer av kombinationslösningar, förklarar Transfer Groups vd Pernilla Jennesäter.

– Vi gjorde exempelvis nyligen en kombinationslösning på en ambassad tillsammans med vårt systerbolag Sensec AB för att skydda både byggnaden och inpassering. Sensec stod för röntgen och metalldetektion, och Altum för beskjutnings- och explosionsskydd, berättar Magnus Ahde. 

Unika inom högsäkerhet

Magnus Ahde menar att det finns få andra bolag i branschen som jobbar så heltäckande med skalskyddlösningar som Altum Security. 

– Många fokuserar på en specifik produkt eller lösning, medan vi kan leverera en mängd olika produkter inom högsäkerhet, allt från skottsäkra fönster och dörrar till panic rooms. På så sätt sticker vi ut, säger han. 

 Läs mer om hur sectech tar säkerhetslösningar till nästa nivå 

 

 

 

Mer från Transfer Group

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Transfer Group och ej en artikel av Dagens industri

Gaming Innovation Group signs platform deal with casino operator Kings Media in Ontario

Gaming Innovation Group Inc. (GiG) has today signed an agreement with new strategic partner Kings Media Ltd, best known for operating the ‘King Billy’ casino brand across .com markets, marking its arrival into the newly regulated Ontario province in Canada.

The deal will see GiG provide its award winning platform and represents a continued strengthening of a targeted strategy to leverage GiG’s extensive experience in fast growing, complex regulated jurisdictions. The partnership is also notable as Kings Media’s first venture into North American markets, affirming GiG’s assertion that its platform and solutions are perfectly suited for similar online challengers keen to access and expand into regulated regions.

The agreement has been signed for an initial three-year period with the opportunity to be further renewed. It is expected that, with decades of operational experience, the team from Kings Media will be able to call on their significant understanding within the Casino industry, helping to successfully launch and power the brand towards growth in Ontario. 

The Canadian province of Ontario opened for iGaming as recently as April 2022 and is expected to grow to €2bn in gross gaming revenue (GGR) over the next three years, according to H2 Gambling Data. This will be the second deal in Ontario for GiG, with an existing customer expected to launch this quarter, with King Media expected to go live in H1 2023. 

Volodymyr Harkusha, CEO of Kings Media Ltd, said: “In our quest to expand to the exponentially competitive Ontario market, we were looking for an industry-leading, future-ready partner. GiG fit the bill perfectly, not only by ticking and double-ticking all the boxes, but also by impressing us with their clear vision and dedication to the project. We are looking forward to working together with GiG on the mutual challenges ahead and we are certain that this collaboration will enable us to gain a significant foothold in the Ontario market.

Richard Brown, CEO of GiG, said: “I am particularly delighted to partner with Kings Media, a prominent online casino operator and brand with a great deal of experience, who share our values around personalisation, responsible gaming and the importance of regulated markets.  We see great potential in Ontario, particularly when we can harness the operational experience of operators like Kings Media. We look forward to working closer with the team to maximise potential through a successful launch into the market, and anticipate this to become a successful client for GiG.

For more information:
Richard Brown, CEO GiG, richard.brown@gig.com, +34 661599025
 

About Gaming Innovation Group (GiG)
Gaming Innovation Group is a leading iGaming technology company, providing solutions, products and services to iGaming Operators. Founded in 2012, Gaming Innovation Group’s vision is ‘To be the industry-leading platform, sportsbook and media provider delivering world-class solutions to our iGaming partners and their customers.  GiG’s mission is to drive sustainable growth and profitability of our partners through product innovation, scalable technology and quality of service. Gaming Innovation Group operates out of Malta and is dual-listed on the Oslo Stock Exchange under the ticker symbol GIG and on Nasdaq Stockholm under the ticker symbol GIGSEK. www.gig.com 
 

About Kings Media
Kings Media is the parent company of King Billy Casino, one of the fastest growing and most awarded online operators in the world. King Billy, launched in 2017, has had more than 20 awards and distinctions in its 5-year history, including AskGamblers Best New Casino, AskGamblers Best Casino, iGB Awards Best Affiliate Program and several short-lists for its customer services and marketing campaigns. The casino, which is available in 4 languages (English, French, German and Japanese), has created a superb user experience around the myth of King Billy and his Kingdom and treats all its players with the respect and attention they deserve. King Billy's motto: “Play Long & Prosper!”.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera