1515
Annons

Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO4) inleds i dag den 26 april 2021

Idag, den 26 april 2021, inleds utnyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie 2020/2021 (”Teckningsoptionerna” eller ”TO4”) som emitterades i samband med Mantex Aktiebolags (”Mantex” eller ”Bolaget”) emission av units under tredje kvartalet 2020

Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 10 maj 2021. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 0,4 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Mantex tillföras cirka 11,1 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 10 maj 2021, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 6 maj 2021.

Villkor för Teckningsoptionerna av serie 2020/2021 i sammandrag:

Nyttjandeperiod:            26 april – 10 maj 2021.

Villkor:                             En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs:               0,4 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym:           Det finns 27 784 420 utestående teckningsoptioner av serie 2020/2021.
                                         Vid fullt nyttjande tillförs Mantex totalt cirka 11,1 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 6 maj 2021.

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av Teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

En anmälningssedel kommer skickas ut till direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare. Anmälningssedel finns även att tillgå på Bolagets hemsida (www.mantex.se) och Mangold Fondkommissions AB:s hemsida (https://www.mangold.se/aktuella-emissioner-2/). Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel samt likvid ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln.

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

För mer information vänligen kontakta:

Bo Niveman, CFO, +46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Mantex_PRM_20210426-3

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Eitrium förvärvar Eliasson Plast AB, en tillverkare av plastprodukter

Eitrium har förvärvat samtliga aktier i Eliasson Plast AB, en svensk tillverkare av plastprodukter inom emballage- och växtodlingsindustrin. Säljarna, familjen Eliasson, kommer att fortsätta driva vidare Eliasson Plast AB.

Den Boråsbaserade verksamheten har funnits sedan 1976, där fokus historiskt har legat på emballageprodukter som lock, pluggar och gavlar till kartonghylsor. Dessa produkter är idag fortfarande en viktig produktgrupp men har sedan dess kompletterats med egna produkter inom växtodlingsindustrin och genom legotillverkning. De nuvarande ägarna har med stor framgång utvecklat företaget till en marknadsledare med väletablerade kunder. Under 2021 omsatte bolaget cirka 47 miljoner kronor.

 

"Vi är mycket glada över att få möjligheten att förvärva Eliasson Plast AB, vilket ytterligare stärker vår position inom plastvaror och produktutveckling, till stor nytta för alla Eliassons kunder som behöver säkra sin leveranskedja på dagens volatila marknader. Eliasson Plast är ett mycket nischat och stabilt produktbolag med en lång historia av att betjäna sina kunder, många från starten på 1970-talet”, säger John Eriksson, investeringsansvarig på Eitrium.

 

"Med Eitrium som vår nya långsiktiga partner ser vi en stor potential att betjäna våra kunder ännu bättre och behålla vår position som en föredragen leverantör av plastvaror som erbjuder våra kunder stabilitet i dagens marknad. Anledningen till att vi valde Eitrium är deras autonoma affärsmodell där vi som förvärvade bolag får fortsätta vår verksamhet med bibehållen kultur och fokus på kundnöjdhet.” säger Thomas Eliasson, vd och grundare av Eliasson Plast.

Läs mer om respektive bolag www.eliassonplast.se samt www.eitrium.com.

 

För frågor, vänligen kontakta:

John Eriksson, investeringschef på Eitrium, john@eitrium.com, 076-118 44 33

Thomas Eliasson, vd för Eliasson Plast, thomas@eliassonplast.se, 070-825 54 3

Följande bilagor finns för nedladdning:
Eitrium förvärvar Eliasson Plast AB

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera