1515
Annons

Science Advances publicerar artikel om proteomikteknik från Oblique Therapeutics AB som kan bidra till utveckling av nya antikroppsläkemedel till stora patientpopulationer inom flera sjukdomsområden

Pressmeddelande

19 april  2021

Science Advances publicerar artikel om proteomikteknik från Oblique Therapeutics AB som kan bidra till utveckling av nya antikroppsläkemedel till stora patientpopulationer inom flera sjukdomsområden

Göteborg, Sverige, 19 april  2021 Det svenska bioteknikföretaget Oblique Therapeutics AB har i dag i samarbete med Karolinska Institutet, Göteborgs Universitet och flera lokala bioteknikbolag publicerat lovande forskningsresultat i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Science Advances (AAAS), under rubriken ”Rational Antibody design for Undruggable Targets using Kinetically Controlled Biomolecular probes”. I den expertgranskade artikeln beskrivs hur Oblique Therapeutics teknik AbiProt® kan användas för att ta fram och utveckla farmakologiskt skräddarsydda antikroppar mot kliniskt viktiga mål, som allmänt anses vara omöjliga att behandla med antikroppar. Två exempel på sådana antikroppar presenteras i artikeln. Den ena typen av antikroppar används mot hTRPV1, ett kliniskt validerat smärtmål. Den andra typen används mot KRAS, en mycket relevant onkogen med kritisk betydelse för etiologin i många aggressiva cancertyper (exempelvis pankreascancer). Dessa tidiga fynd har potential att bidra till utvecklingen av nya antikroppsläkemedel för flera terapiområden med stora omötta medicinska behov.

Den globala marknaden för antikroppsmediciner beräknas vara värd nästan 200 miljarder USD år 2026 (MarketWatch). I dagsläget är endast 60 (målinriktade) antikroppsläkemedel tillgängliga för patienter. Framför allt saknas läkemedel inom viktiga målklasser som G-proteinkopplade receptorer och jonkanaler. I kontrast till detta finns det ca. 1 500 kända läkemedelsmål, varav flera är kliniskt eller humangenetiskt validerade. Nya läkemedel för dessa läkemedelsmål kan leda till banbrytande fördelar för stora patientpopulationer som lider av obotliga, ej behandlingsbara och refraktära sjukdomar. Ett av de tydligaste exemplen är behovet av nya smärtläkemedel för att ersätta morfin- och opioidbehandling, som ofta ger otillfredsställande resultat och medför risk för beroendeutveckling. Tyvärr har dagens antikroppstekniker inte kunnat utveckla  användbara läkemedel inom detta område, och detsamma gäller för flera andra behandlingsområden.

I forskningsartikeln i Science Advances presenteras  en ny, högteknologisk metod för antikroppsidentifiering, Abiprot®, som utvecklats med hjälp av nanovetenskap, datateknik och proteomik. Abiprot® används för att identifiera bindningsställen för antikroppar på sjukdomsrelevanta proteiner direkt i deras naturliga miljö och med hög upplösning. Plattformen har utvecklats av Oblique Therapeutics i syfte att ta fram nya antikroppsläkemedel som uppfyller stora omötta behov inom flera behandlingsområden. Som ett exempel beskriver artikeln världens första stimuliselektiva, monoklonala antikropp som riktas mot TRPV1 och som utvecklats prospektivt för att ersätta opioider vid smärtbehandling. Ett annat exempel är nya, mutantselektiva KRAS-antikroppar som möjliggör målriktad behandling mot de mest prevalenta KRAS-muterade cancertyperna.

Professor Owe Orwar, VD på Oblique Therapeutics: ”Det allra bästa med vetenskapliga och tekniska framsteg är när vi kan visa hur sådant som tidigare var omöjligt eller högst osannolikt nu faktiskt är möjligt. Och ännu mer tillfredsställande är det om sådana resultat dessutom kan bidra till ökat hopp om stora samhälleliga fördelar, bättre hälsa och högre livskvalitet för miljontals patienter. Vår dröm är att den publicerade tekniken ska kunna bidra till att antikroppsbehandlingar kan hjälpa fler patienter, och vi är väldigt förväntansfulla inför framtiden. Science Advances rankas som nummer tre av världens multidisciplinära vetenskapliga tidskrifter, efter Nature (Springer Nature Limited) och Science (AAS). Att vi nu kan publicera resultat som är avgörande för vårt företag i Science Advances visar tydligt hur viktiga studieresultaten är och vilka effekter de kan komma att få. Sedan den publicerade studien slutfördes har vi gjort stora framsteg och förbättringar i våra antikroppsprogram. I antikroppsprogrammet för TRPV1 har vi inlett ett FoU-samarbete med en exklusiv option på licensavtal med ett topp-20-läkemedelsföretag. Det är en viktig del i vår vision om att bli det första läkemedelsföretaget någonsin som lanserar ett antikroppsläkemedel mot jonkanaler för smärtbehandling.”

Publicering

Den publicerade artikeln finns här:

http://advances.sciencemag.org/

Science Advances  16 Apr 2021: Vol. 7, no. 16, eabe6397 DOI: 10.1126/sciadv.abe6397

Samarbeten

Forskningen har genomförts av Oblique Therapeutics AB i samarbete med forskare från:

Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige

https://ki.se/en/fyfa/department-of-physiology-and-pharmacology

 Integrative Research Laboratories i Göteborg, Sverige

https://www.irlab.se

Fluicell AB i Mölndal,Sverige

https://fluicell.com

Göteborgs Universitet,Sverige

https://www.gu.se

Nanoxis Consulting AB, Göteborg,Sverige

https://nanoxisconsulting.com

Stöd

Studien har genomförts med stöd från det svenska innovationsorganet Vinnova

https://www.vinnova.se/

Om Abiprot®

Abiprot® är en metod som utvecklats av Oblique Therapeutics för att identifiera epitop på proteiner som tidigare har varit svårbehandlade med antikroppar. Abiprot® kan identifiera antikroppsbindningsställen med hög affinitet i ett givet protein med en upplösning ner på enskild aminosyranivå, direkt i proteinets naturliga miljö. Tekniken baseras på ett skräddarsytt molekylärt reportersystem i kombination med proteomik och plattformen ger detaljerad sekvens- och strukturinformation för epitopidentifiering och -utveckling. Oblique Therapeutics tillämpar den här tekniken för att utveckla en ny generation selektiva antikroppsbehandlingar mot cancer och smärta.

Om Oblique Therapeutics AB

ObliqueTherapeutics är ett privatägt svenskt bioteknikbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga sjukdomar med stort omött behov, med fokus på smärta och aggressiv, metastaserande cancer. Företaget använder Abiprot®, en egenutvecklad, nästa generations antikroppsplattform som kan ta fram antikroppar med programmerbar funktion ,i princip, mot hela det humana proteomet. https://obliquet.com/

För mer information, kontakta:

Prof. Owe Orwar, VD för Oblique Therapeutics

E-post: owe@obliquet.com

Ansvarsfriskrivningar

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Obliques aktuella syn på framtida händelser och operationell utveckling. Ord såsom ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från SEK Svensk ElstandardAnnons

Bakom kulisserna i det uppkopplade samhället

Thomas Korssell, vd på SEK Svensk Elstandard.
Thomas Korssell, vd på SEK Svensk Elstandard.

Framtidens standardisering stavas elbilar och smarta kläder. Den fossilfria omställningen väntar runt hörnet – och det är standarder som gör den möjlig.

 – Vi kommer prata betydligt mer om standarder i framtiden. Det blir ännu viktigare när vi ska ställa om till solceller, vindkraft och batterier, säger Thomas Korssell, vd på SEK Svensk Elstandard.

Alla kommer i kontakt med standarder – men få vet om det. Idag tar vi knappar, larmsystem, automatiska belysningssystem och självkörande vattenspridare för givet. Enligt Thomas Korssell är det tack vare standarder vi kan göra det.

– Det finns en anledning till att du kan starta din elvisp hemma när du sitter i bilen och ha sockerkakan färdig när du kommer hem, skrattar han.

Ett ännu mer uppkopplat samhälle

Enligt Thomas Korssell behöver inte alla förstå de bakomliggande orsakerna till varför saker fungerar som de gör, eftersom han tror att standarder i framtiden allt mer kommer paketeras som färdiga lösningar.

– Snart kommer fler vara sina egna elproducenter, utan att man för den sakens skull måste vara en expert i frågan. Produkterna och tjänsterna räknar exempelvis ut energianvändning, energislag och vädertecken – för att man enklare ska kunna optimera sin egen energiförbrukning, säger han.

Vidare menar Thomas Korssell att bilpooler och laddstationer i förlängningen är standarder. Likaså smarta klockor och andra ”wearables”. Det finns många faktorer som spelar in för att olika smarta system ska kunna kommunicera med varandra – allt från cybersäkerhet till funktion och design.

– Man kan säga att standarder egentligen är tekniska regler för samverkan – både mellan varandra och i olika system. Men det är nog lite enklare att förklara det som anledningen till att man kan fjärrstyra sitt sockerkaksbak, säger Thomas Korssell.

Läs det senaste från SEK Svensk Elstandard här.  

Högaktuellt engagemang

Även om inte alla behöver förstå de bakomliggande principerna, är det desto viktigare att engagera sig tidigt i standardiseringsarbetet om man arbetar i branschen. För att Sverige ska kunna fortsätta vara ett framgångsrikt innovationsland krävs det att man har koll på omvärlden så att man kan attrahera rätt sorts kompetens.

– Dessutom skapar det förutsättningar för ett stort nätverk, som i sin tur leder till en bättre förståelse för energisituationen i världen.

Nyfiken på att påverka elstandarder? Anmäl dig här.  

Fakta:
SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation, utsedd av regeringen att ansvara för all elektroteknisk standardisering i Sverige. SEK är svensk nationalkommitté i IEC och alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet.

Besök SEK Svensk Elstandards hemsida.  

Mer från SEK Svensk Elstandard

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SEK Svensk Elstandard och ej en artikel av Dagens industri

Eitrium förvärvar Eliasson Plast AB, en tillverkare av plastprodukter

Eitrium har förvärvat samtliga aktier i Eliasson Plast AB, en svensk tillverkare av plastprodukter inom emballage- och växtodlingsindustrin. Säljarna, familjen Eliasson, kommer att fortsätta driva vidare Eliasson Plast AB.

Den Boråsbaserade verksamheten har funnits sedan 1976, där fokus historiskt har legat på emballageprodukter som lock, pluggar och gavlar till kartonghylsor. Dessa produkter är idag fortfarande en viktig produktgrupp men har sedan dess kompletterats med egna produkter inom växtodlingsindustrin och genom legotillverkning. De nuvarande ägarna har med stor framgång utvecklat företaget till en marknadsledare med väletablerade kunder. Under 2021 omsatte bolaget cirka 47 miljoner kronor.

 

"Vi är mycket glada över att få möjligheten att förvärva Eliasson Plast AB, vilket ytterligare stärker vår position inom plastvaror och produktutveckling, till stor nytta för alla Eliassons kunder som behöver säkra sin leveranskedja på dagens volatila marknader. Eliasson Plast är ett mycket nischat och stabilt produktbolag med en lång historia av att betjäna sina kunder, många från starten på 1970-talet”, säger John Eriksson, investeringsansvarig på Eitrium.

 

"Med Eitrium som vår nya långsiktiga partner ser vi en stor potential att betjäna våra kunder ännu bättre och behålla vår position som en föredragen leverantör av plastvaror som erbjuder våra kunder stabilitet i dagens marknad. Anledningen till att vi valde Eitrium är deras autonoma affärsmodell där vi som förvärvade bolag får fortsätta vår verksamhet med bibehållen kultur och fokus på kundnöjdhet.” säger Thomas Eliasson, vd och grundare av Eliasson Plast.

Läs mer om respektive bolag www.eliassonplast.se samt www.eitrium.com.

 

För frågor, vänligen kontakta:

John Eriksson, investeringschef på Eitrium, john@eitrium.com, 076-118 44 33

Thomas Eliasson, vd för Eliasson Plast, thomas@eliassonplast.se, 070-825 54 3

Följande bilagor finns för nedladdning:
Eitrium förvärvar Eliasson Plast AB

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera