1515

Möjlighet att investera i ett bolag med first mover advantage inom en snabbt växande marknad

Hemply Balance grundades år 2016 av nuvarande VD Emil Sandin som såg en möjlighet att sälja hampaprodukter till konsumenter inom Europa. Bolaget är idag ett hälsokostbolag inom segmentet hampaprodukter med fokus på intimvårdsprodukter, med försäljning både i form av D2C via bolagets e-handelsplattform samt B2B. Bolaget signerade i februari år 2021 ett distributionsavtal med Lyko för distribution och försäljning av bolagets produkter inom Europa, vilket förväntas bidra till stark tillväxt framgent.
 
Produkten som Hemply Balance erbjuder är THC-fria tinkturer (hampaoljor och kapslar), som erbjuds i tre olika styrkor. Därutöver kommer bolaget att lansera produkter inom segmentet intimvård vilket inte täcks av samma regulatoriska krav som övriga produkter. Denna lansering kommer genomföras under andra kvartalet år 2021, vilket öppnar upp för nya försäljningsmöjligheter. Då produkten i grunden är ett substitut till existerande hälsoprodukter inom flertalet marknadssegment skapas en potential att kunna expandera till flera områden allteftersom efterfrågan på marknaden växer samt förändras genom att expandera till nya användningsområden.
 
Hemply Balance genomför nu en nyemission inför stundande notering om 12,5 MSEK, där kapitaltillskottet kommer att användas till att lansera en ny intimvårdsproduktserie samt till att anställa ny personal för den stundande tillväxtresan.
 
Analyst Group ger tre starka anledningar till att investera:
 
Bolaget har en etablerad distributionskedja vilket möjliggör en snabb och bred geografisk expansion
Bolaget har både en väletablerad underleverantör för hampa samt en tillverkare i Sverige med 40 års erfarenhet inom intim- och skönhetsprodukter. Tillsammans med distributionscentralen i Nederländerna blir det möjligt för bolaget att snabbt expandera till nya marknader och realisera fortsatt tillväxt. Distributionsavtalet med Lyko är ytterligare ett exempel på möjligheterna att nå breda kundgrupper med exponering mot flertalet marknader och hälsoprodukter i stort. Denna affärsmodell medför att Hemply Balance kan fokusera på att skapa produkter inom flertalet segment såsom den nya produktserien inom intimvård, och därmed utöka marknadsexponeringen.
 
Möjlighet till breddat produktutbud på en ung marknad skapar potential för högre marknadsandel

 Genom att Hemply Balance erbjuder produkter som agerar substitut för hälsoprodukter i bred bemärkelse finns det en möjlighet att expandera produktutbudet till nya områden och således skapa flera vägar till framtida tillväxt. Omställningen till intimprodukter efter förhindret från att sälja existerande produkter på den svenska marknaden visar på en god förmåga att kunna utöka produktutbudet efter geografisk marknad och således kunna nå en bredare marknadsexponering. Den breddade geografiska exponeringen samt utökat produktutbud medför att bolaget kan ta större marknadsandelar av den övergripande marknaden för CBD-produkter.
 
First-mover advantage i en innovativ samt växande marknad lägger grunden för framtida omsättningstillväxt

 Den europeiska marknaden för CBD-baserade produkter uppvisar en lägre mognadsgrad än den nordamerikanska och med bolagets etablerade produktions- och distributionsnätverk blir det möjligt att snabbt expandera till flertalet geografiska marknader inom Europa, och således skapas ett first mover advantage, då bolaget redan innan de regulatoriska kraven är färdigställda kan nå ut till slutkunden. Då marknaden för CBD-baserade produkter på grund av regulatoriska osäkerheter inte uppnått sin fulla potential, väntas den kunna växa i snabb takt allt eftersom dessa osäkerheter lättas upp. Produkterna ses som en innovativ lösning på existerande problem, vilket medför en förutsägbart växande efterfrågan i takt med att användningen av produkterna normaliseras. Detta leder till att Hemply Balance kan ta marknadsandelar i ett tidigt skede och således kapitalisera på den underliggande marknadstillväxten.
 
Läs mer om Hemply Balance och IPOn här


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?