1515
Annons

Möjlighet att investera i ett bolag med first mover advantage inom en snabbt växande marknad

Hemply Balance grundades år 2016 av nuvarande VD Emil Sandin som såg en möjlighet att sälja hampaprodukter till konsumenter inom Europa. Bolaget är idag ett hälsokostbolag inom segmentet hampaprodukter med fokus på intimvårdsprodukter, med försäljning både i form av D2C via bolagets e-handelsplattform samt B2B. Bolaget signerade i februari år 2021 ett distributionsavtal med Lyko för distribution och försäljning av bolagets produkter inom Europa, vilket förväntas bidra till stark tillväxt framgent.
 
Produkten som Hemply Balance erbjuder är THC-fria tinkturer (hampaoljor och kapslar), som erbjuds i tre olika styrkor. Därutöver kommer bolaget att lansera produkter inom segmentet intimvård vilket inte täcks av samma regulatoriska krav som övriga produkter. Denna lansering kommer genomföras under andra kvartalet år 2021, vilket öppnar upp för nya försäljningsmöjligheter. Då produkten i grunden är ett substitut till existerande hälsoprodukter inom flertalet marknadssegment skapas en potential att kunna expandera till flera områden allteftersom efterfrågan på marknaden växer samt förändras genom att expandera till nya användningsområden.
 
Hemply Balance genomför nu en nyemission inför stundande notering om 12,5 MSEK, där kapitaltillskottet kommer att användas till att lansera en ny intimvårdsproduktserie samt till att anställa ny personal för den stundande tillväxtresan.
 
Analyst Group ger tre starka anledningar till att investera:
 
Bolaget har en etablerad distributionskedja vilket möjliggör en snabb och bred geografisk expansion
Bolaget har både en väletablerad underleverantör för hampa samt en tillverkare i Sverige med 40 års erfarenhet inom intim- och skönhetsprodukter. Tillsammans med distributionscentralen i Nederländerna blir det möjligt för bolaget att snabbt expandera till nya marknader och realisera fortsatt tillväxt. Distributionsavtalet med Lyko är ytterligare ett exempel på möjligheterna att nå breda kundgrupper med exponering mot flertalet marknader och hälsoprodukter i stort. Denna affärsmodell medför att Hemply Balance kan fokusera på att skapa produkter inom flertalet segment såsom den nya produktserien inom intimvård, och därmed utöka marknadsexponeringen.
 
Möjlighet till breddat produktutbud på en ung marknad skapar potential för högre marknadsandel

 Genom att Hemply Balance erbjuder produkter som agerar substitut för hälsoprodukter i bred bemärkelse finns det en möjlighet att expandera produktutbudet till nya områden och således skapa flera vägar till framtida tillväxt. Omställningen till intimprodukter efter förhindret från att sälja existerande produkter på den svenska marknaden visar på en god förmåga att kunna utöka produktutbudet efter geografisk marknad och således kunna nå en bredare marknadsexponering. Den breddade geografiska exponeringen samt utökat produktutbud medför att bolaget kan ta större marknadsandelar av den övergripande marknaden för CBD-produkter.
 
First-mover advantage i en innovativ samt växande marknad lägger grunden för framtida omsättningstillväxt

 Den europeiska marknaden för CBD-baserade produkter uppvisar en lägre mognadsgrad än den nordamerikanska och med bolagets etablerade produktions- och distributionsnätverk blir det möjligt att snabbt expandera till flertalet geografiska marknader inom Europa, och således skapas ett first mover advantage, då bolaget redan innan de regulatoriska kraven är färdigställda kan nå ut till slutkunden. Då marknaden för CBD-baserade produkter på grund av regulatoriska osäkerheter inte uppnått sin fulla potential, väntas den kunna växa i snabb takt allt eftersom dessa osäkerheter lättas upp. Produkterna ses som en innovativ lösning på existerande problem, vilket medför en förutsägbart växande efterfrågan i takt med att användningen av produkterna normaliseras. Detta leder till att Hemply Balance kan ta marknadsandelar i ett tidigt skede och således kapitalisera på den underliggande marknadstillväxten.
 
Läs mer om Hemply Balance och IPOn här


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från AccentureAnnons

Bransch i omvandling: Det här krävs för partnerskap med den nya elkunden

Vinterns elpriser har, minst sagt, fått konsumenterna att lägga märke till sin elräkning. Nu måste elbolagen visa kunderna att de erbjuder något mer än bara en faktura, och det finns framförallt fem områden som krävs för att skapa partnerskap med den nya elkunden.

Läs mer om vad som krävs för att bli framtidens elleverantör 

Det är mycket el på agendan just nu. Efter en vinter med rekordhöga elpriser har Rysslands invasion av Ukraina satt kniven mot strupen på den europeiska energianvändningen, samtidigt som klimatkrisen kräver en omställning från fossila bränslen i varenda bransch, från transport till ståltillverkning.

– Energi är verkligen en bransch under stark omvandling, och det sker brett i hela samhället, konstaterar Fredrik Engdar, ansvarig för affärsområde energi på Accenture.

– Framförallt ser vi att kunderna, oavsett om det är privatkunder eller företagskunder, i dag ställer helt andra krav på sin elleverantör än vad de har gjort tidigare.

Fredrik Engdar, ansvarig för affärsområde energi på Accenture.
Fredrik Engdar, ansvarig för affärsområde energi på Accenture.

Rapporten ”The New Energy Consumer” från Accenture konstaterar att relationen mellan kund och elleverantör tidigare var i princip transaktionsbaserad. El kom ur två hål i väggen, räkningen betalades, ingen tänkte mer på det än så.

– Men både det höga elpris vi ser nu och den höga medvetenhet som finns kring hållbarhet har ändrat det här markant. Slutkunden idag vill vara med och bidra till energi-omställningen genom att köpa grönare el, men de vill också ha hjälp från elbolagen med att effektivisera sin egen elkonsumtion.

Perspektivskifte av stora mått

Och det här ställer elbolagen inför ett perspektivskifte av stora mått. Inte minst kräver det en ny syn på vad som egentligen skapar värde för både dem själva, och för kunden. Enligt rapporten är det framförallt fem områden som elbolagen behöver fundera över för att skapa en känslomässig, snarare än transaktionsbaserad, relation med sina kunder: Syfte, Produkter, Teknikplattformar, Talang och Partnerskap.

– Alla de här fem är lika viktiga, men att ha ett ambitiöst och genuint syfte som fylls med reellt innehåll snarare än floskler är grunden. Syftet skall sedan driva åtgärder, för det är utan tvekan så att kunder och företag vill köpa tjänster och produkter från företag som bidrar till omställningen kring hållbarhet.

Det är med ett tydligt syfte företagen kan hitta riktningen för att utveckla nya produkter och tekniska plattformar, det är med ett tydligt syfte de kan attrahera anställda och kunder, och det är med ett tydligt syfte de hittar de partnerskap som blir avgörande för att kunna bli en viktig spelare, inte bara på elmarknaden, utan i den energiomställning som nu sker inom hela samhället. Och här ser Fredrik Engdar att de svenska bolagen ligger bra till.

– Många svenska elbolag ligger redan långt framme, för de vet vad de vill åstadkomma och de verkar vara genuina i sin önskan att nå dit. Nu gäller det att ta nästa steg och fortsätta driva omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

Rapporten visar även att konsumenterna vill ha hjälp att själva ställa om sin energikonsumtion. Dels via råd och tips, dels också via nya produkter och miljövänliga alternativ. 

– De svenska bolagen ligger bra till när det gäller att erbjuda grön el, men sen behöver de hjälpa kunderna i deras omställning och effektivisera elanvändningen. För att åstadkomma detta behövs både större insikt i kunders beteende och behov, samt nya typer av produkter. 

Nya former av partnerskap

En annan viktig aspekt av omställningen är nya former av partnerskap för att i nära samarbete med företagskunder och andra aktörer på marknaden förändra energianvändningen. 

– Partnerskap är en hjärtefråga för mig. Energiomställningen har redan lett till helt nya sorters gränsöverskridande samarbeten mellan branscher som vi inte har sett så ofta tidigare.

Till exempel möbelföretag som säljer solpaneler, snabbmatskedjor som blir laddstationer för elbilar, oljebolag som köper kraftbolag – kombinationerna är många, ibland överraskande och uppstår överallt.

– Det är den ökande kundinsikten, och självinsikten, som ligger bakom. Företagen inser att de inte kan göra allt själv, utan att de måste ingå partnerskap både med aktörer i andra branscher och med snabba, digitala startups som kan hjälpa till att utveckla nya förmågor och snabba på energiomställningen. De här konstellationerna kommer att vara avgörande för att klara av att vara relevant på den nya energimarknaden.

Läs mer om elbranschens omställning 

 

Mer från Accenture

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accenture och ej en artikel av Dagens industri

Innovativ investeringsprodukt stödjer Läkarmissionens viktiga arbete i Ukraina

Garantum har arrangerat ännu en nydanande strukturerad produkt i samarbete med Crédit Agricole CIB och Läkarmissionen. De pengar som placeras investeras i olika projekt som bidrar till att lösa sociala problem. Dessutom går en del av intäkterna till Läkarmissionens viktiga arbete i Lviv i Ukraina.

– Vi är mycket nöjda över att ha arrangerat ytterligare en produkt som baseras på en social obligation tillsammans med Crédit Agricole CIB och Läkarmissionen. Inte minst då obligationen bidrar till social nytta samtidigt som det bidrar till Läkarmissionens viktiga uppdrag i Lviv, Ukraina, säger Mats Eriksson, strukturerade produkter på Garantum.

Läkarmissionen aktiva i Lviv i Ukraina
Delar av intäkten från placeringen tillfaller Läkarmissionens arbete i Lviv i Ukraina.

– Läkarmissionen hjälper utsatta familjer som inte har möjlighet att fly kriget. Vi  delar bland annat ut matkassar och tillsammans med volontärer försöker vi ge trygghet och stöd på plats där det behövs. För att stötta familjer som tagit sig över gränsen till Rumänien och Moldavien och befinner sig på flykt arbetar vi även tillsammans med myndigheter för att ge tak över huvudet, mat och psykosocialt stöd. Gåvan från Garantum är ett mycket välkommet bidrag till vårt viktiga hjälparbete i den humanitära katastrofen i Ukraina, säger Bo Guldstrand, ordförande Läkarmissionen.

Obligationen bidrar till social nytta
Det kapital som investeras knyts till en social obligation som ges ut av Crédit Agricole CIB. Pengarna är öronmärkta att finansiera projekt som genererar tydlig social nytta. Det kan till exempel röra projekt i tillväxtländer för att öka sysselsättningen och minska sociala och ekonomiska ojämlikheter. Investerarna i placeringen får ett kapitalskydd på 80% samtidigt som avkastningsdelen knyts till 4 stora läkemedelsbolag med en fastställd kupong på 15,9% per år i möjlig avkastning.

I samband med listningen på Nasdaq överräckte Fredrik Larsson, institutionell rådgivare på Garantum, en check på drygt 200 000 kronor till Läkarmissionen och dess ordförande Bo Guldstrand.

Pressmaterial:
Ladda ner pressbilder här

För mer information kontakta:
Patrick Bejerskog, mediakontakt Garantum, +46 8 522 550 44, patrick.bejerskog@garantum.se
Bo Guldstrand, ordförande Läkarmissionen, +46 700 92 81 28, bo.guldstrand@lakarmissionen.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressrelease Garantum Social obligation Läkarmissionen_220812

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera