1515
Annons

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) genomför en publik emission för att ta tillvara på förvärvsmöjligheter

Stockholm 2021-02-26 – Estea AB:s helägda dotterbolag och förvaltade alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) (”Fonden” eller ”Bolaget”), genomför en publik emission av nya fondandelar (”Nya Fondandelar”) under Bolagets kapitalandelslån ISIN SE0013513801 (”Erbjudandet”) för att ta tillvara på förvärvsmöjligheter.

Fonden startades 2019 och är en alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i vård- och omsorgsboenden för äldreomsorg med väletablerade hyresgäster. Fonden förvaltas av Estea AB som har tillstånd sedan 2015 från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”).

Syftet med Erbjudandet är att via ett ökat investeringsutrymme ge Fonden en konkurrenskraftig och stark position på den svenska fastighetsmarknaden inför kommande förvärv. 

Erbjudandet i korthet

  • Under Erbjudandet emitteras Nya Fondandelar till ett värde om maximalt 103 MSEK, med möjlighet för Fonden att, beroende på efterfrågan, utöka Erbjudandet med ytterligare Nya Fondandelar till ett värde om 103 MSEK, totalt 206 MSEK.
  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige.
  • En investering enligt Erbjudandet ger en avkastning bestående av dels en fastställd kvartalsvis ränteutbetalning om 4 procent årligen och dels en vinstdelning motsvarande (i) 100 procent av Fondens resultat upp till sex procents årlig avkastning på fondandelarnas nominella belopp (inklusive ränta), samt (ii) 75 procent av Fondens resultat som överstiger sex procents årlig avkastning på fondandelarnas nominella belopp (inklusive ränta).
  • Erbjudandet föranleder prospekt. Fullständig information, villkor och anvisningar för Erbjudandet samt information om Bolagets verksamhet, framtidsutsikter och motiv finns tillgängliga i Bolagets prospekt. Prospektet är godkänt och registrerat av Finansinspektionen per 26 februari 2021. Prospektet publiceras på Estea AB:s och Avanza Bank AB:s (publ) (”Avanza”) hemsidor (www.estea.se och www.avanza.se).
  • Första dag för handel med fondandelarna på Nasdaq Stockholms obligationslista beräknas ske den 19 mars 2020.

”Vi har en expansiv förvärvsstrategi och har effektivt allokerat en betydande del av kapitalet från de nyligen genomförda emissionerna till flera attraktiva fastigheter. Vi har ett väldigt starkt momentum i transaktionsverksamheten. Genom att öppna för att ta in nytt kapital tar vi tillvara både de möjligheter vi ser i marknaden och det stora intresset vi möter för fonden.” säger Johan Eriksson, VD för Estea AB.

”Vi ser en stor styrka i segmentet varför vi ökar vår egen investering i fonden. Vi som ägare kommer teckna oss för ytterligare minst 10 mkr i emissionen vilket gör att vi tillsammans med Esteas styrelse och närstående kommer ha investerarat mer än 47 mkr i fonden. Självklart till samma kurs och villkor som övriga investerare.” säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

Om Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Estea Omsorgsfastigheter (publ) är en alternativ investeringsfond vars affärsmodell går ut på att äga företrädesvis samhällsfastigheter (inklusive projektfastigheter), såsom exempelvis vård- och omsorgsfastigheter, i Sverige samt förvalta, utveckla och slutligen avyttra fastigheterna. Segmentet vård- och omsorgsfastigheter kännetecknas av helt eller delvis skattefinansierade hyresgäster, långa hyresavtal om 15 – 20 år och en marknadsefterfrågan med låg korrelation till konjunkturen. Fondens ambition är att förvärva och äga fastigheter med ett driftöverskott om cirka 3-5 procent. Fonden äger idag tretton fastigheter. Fondens tillgångsvärde inklusive förvärvade, ej tillträdda fastigheter, uppgår till närmare 1 800 MSEK och den totala uthyrningsbara arean är nu närmare 52 000 kvm. Portföljens genomsnittliga hyresduration beräknad på de kommersiella lokalerna, uppgår nu till 8,4 år och Kontrakterade årshyror uppgår till knappt 91,5 MSEK inklusive avtalade hyrestillägg.

Marknaden för omsorgsfastigheter

Bolaget verkar inom ett segment som kännetecknas av stor och långsiktig efterfrågan från långsiktiga och stabila hyresgäster. Befolkningsmängden i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren och tillväxten prognosticeras fortsatt vara hög. Andelen äldre i befolkningen ökar. Antalet personer som är 80 år eller äldre förväntas vara 255 000 fler år 2029 jämfört med idag, en ökning på närmare 50 procent. Detta ställer stora krav på samhället, och en stor andel av Sveriges kommuner har brist på vård- och omsorgsboenden för att möta behovet. Enligt Boverket rapporterar 109 av Sveriges 290 kommuner att det råder brist på specialanpassade boenden för äldre. Dessutom uppger 76 av landets kommuner att behovet inte heller kommer att vara uppfyllt om fem år. År 2030 prognosticeras antalet personer över 80 år öka från dagens 530 000 till närmare 800 000 personer. Detta innebär att det fram till 2026 kommer att behöva byggas närmare 560 nya äldreboenden enligt Finansdepartementet.

Med ett ökat behov av äldreboenden i stora delar av Sverige tyder mycket på ett fortsatt stort intresse för samhällsfastighetsmarknaden i Sverige. I samband med ett ökat investeringsintresse och ett gap mellan utbud och efterfrågan inom segmentet, prognosticeras hyresutvecklingen vara fortsatt stark, direktavkastningskraven följa en fortsatt nedåtgående utveckling och tillväxten inom segmentet öka.

Estea AB

Estea AB är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea AB har tillstånd enligt LAIF och står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden, som är ett helägt dotterbolag till Estea AB, utgör en alternativ investeringsfond enligt LAIF.

Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB utvecklar och förädlar fastighetsportföljer. Estea AB tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsportföljer. Bland investerare i de fonder som Estea AB förvaltar finns kapitalförvaltare, institutioner, stiftelser och privata investerare.

Rådgivare

Avanza är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Wistrand Advokatbyrå är legal rådgivare till Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) i samband med Erbjudandet.

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson Rydermark, VD Estea AB och Bolaget, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från Autolease DNBAnnons

Bildelningstjänsten som växer rekordsnabbt i Stockholm

Succé för bildelning i Stockholm. David Öberg är Sverige-vd för bildelningstjänsten Hyre som lanserades i Stockholm i juni. Leasingpartern Matthias Huss, distribution manager på Autolease, ser fram emot att hjälpa Hyre att växa i Sverige.
Succé för bildelning i Stockholm. David Öberg är Sverige-vd för bildelningstjänsten Hyre som lanserades i Stockholm i juni. Leasingpartern Matthias Huss, distribution manager på Autolease, ser fram emot att hjälpa Hyre att växa i Sverige.

En av Nordens största bildelningstjänster, Hyre, växer snabbt i Stockholm och planen är att rulla ut i flera svenska städer.

– Allt talar för att bildelning nu slår igenom i Sverige. Både företag och privatpersoner ser fördelarna, säger David Öberg, vd för Hyre i Sverige.

Avgörande för Hyres tillväxt är samarbetet med Autolease som ger ett brett utbud av bilmodeller.

Smart billeasing – läs mer om Autolease här. 

Allt fler vill dela bil i stället för att äga en – det gäller både privatpersoner och företag.

– Dagens personbilar står parkerade mer än 95 procent av tiden. Att dela bil är enkelt, billigt och mer miljövänligt. Du sköter allt i appen: bokar, betalar och låser upp bilen. Du kan välja modell efter önskemål, och du betalar bara för bilen när du faktiskt använder den, säger David Öberg, vd för Hyre i Sverige, och fortsätter:

– Dessutom slipper du lägga tid och pengar på service och underhåll. Försäkring ingår och du får använda bilens parkeringsplats kostnadsfritt under hyresperioden.

Snabb tillväxt i Stockholm

Den norska bildelningsjätten Hyre etablerades i Stockholm i juni i år och det blev succé direkt. Hyre – en av de större på bildelning i Norden – har en park på cirka 1 600 bilar och över 150 000 användare totalt; de flesta finns i Norge där tjänsten lanserades 2018.

– I dag har vi drygt 100 bilar i Stockholm men ökar utbudet löpande. Vi hade en offensiv plan för tillväxt men kan behöva accelerera den ytterligare. I Oslo erbjuder vi över 1 000 bilar och volymen kommer att bli betydligt större i Stockholm, säger David Öberg.

Just nu är fokus på Stockholm, men på sikt är hela Norden aktuellt för Hyre.

– Alla städer med minst 100 000 invånare och en stadskärna där det finns tillräckligt med parkeringsplatser kan vara aktuella framåt. Jag tror att det bara är en tidsfråga innan det är lika självklart att dela som att äga bil, säger David Öberg.

Kombon som saknats

Hyres ambition är att utmana både traditionellt bilägande och den svenska bildelningsbranschen genom att leverera en smidigare och mer prisvärd tjänst än vad som hittills funnits.

– Bildelning är en hållbar lösning som inte har fått det genombrott i Sverige som många förutspått, trots att intresset är stort. Jag tror att det som saknats är kombinationen av en enkel, sömlös användarupplevelse och ett fördelaktigt pris – precis vad Hyre erbjuder. Främsta anledningen till våra låga priser är att vi från början är ett techbolag som fokuserat på automatisering och digitalisering, vilket gjort att vi kunnat hålla nere kostnaderna, säger David Öberg och fortsätter:

– Ofta kan bolag halvera sina fordonskostnader tack vare delningstjänsten. Vi har räknat ut att företag som använder Hyre i snitt minskar sina kostnader med 40 procent och sitt klimatavtryck med upp till 80 procent. Dessutom sparar du indirekt kostnader då du lägger mindre arbetstid på din bilpark.

Erbjuder skåpbilar och olika bilmärken

Två andra faktorer som skiljer Hyre från konkurrenterna är skåpbilar i utbudet – och att Hyre inte är knutet till ett visst bilmärke utan kan erbjuda hela paletten av märken och modeller.

– Skåpbilarna är väldigt efterfrågade bland både privatpersoner och företag. Det är orimligt för de flesta att äga en skåpbil, och med vår lösning slipper man ta sig ut till en bensinmack, för att hyra en skåpbil, när man har ett behov av större transport, säger David Öberg.

Framgångsfaktor: Bilar från Autolease

En viktig faktor för Hyres framgång och tillväxt är samarbetet med Autolease – ett av marknadens ledande billeasingbolag. Merparten av bilarna i Hyres fordonsflotta kommer från Autolease som också är ett skandinaviskt bolag.

– Vi sökte en leasingpartner som långsiktigt kan växa med oss på den skandinaviska marknaden, och vi är mycket nöjda med Autolease. Det är en digital, snabbfotad och lösningsorienterad partner som passar oss optimalt, säger David Öberg och fortsätter:

– Autolease är märkesoberoende och kan leverera alla bilmärken och modeller, vilket innebär att vi kan erbjuda bilar som passar personers olika behov och önskemål. Tack vare att Autolease är så stora blir de också flexibla och har resurser att bistå oss med kort varsel. Det kan handla om allt från strategisk rådgivning till att lösa akuta problem.

Var tredje personbil laddbar

Autolease har också det miljöfokus som Hyre efterfrågar. Med konceptet Greenlease kan kunderna få behovsanalys, rådgivning och uppföljning för att accelerera omställningen mot en mer hållbar fordonsflotta.

Hyres mål är att hela bilparken ska vara eldriven om några år.

– Den stora utmaningen för oss är tillgång till parkeringsplatser med laddmöjligheter. Här ligger vi steget före i Norge där vi samarbetar med kommunerna som viker parkeringsplatser till delningstjänsterna, och där allt fler har möjlighet att ladda. I Norge är nu var tredje personbil i vår bilpark eldriven. Vi ser det som vår mission att skynda på utvecklingen mot en mer hållbar biltrafik i de städer där vi verkar, och då är det viktigt med ett brett samarbete.

Beräkningar visar att varje bil som delas i en delningstjänst ersätter åtta till tio privatägda bilar.

– Bildelning innebär stora klimat- och energivinster. Dessutom frigörs ytor i våra städer som vi kan använda till något annat än parkeringsplatser.

Digitalt verktyg underlättar

Som kund till Autolease har Hyre tillgång till ett webbaserat administrationsverktyg där de i realtid får en överblick av sina fordon: statistik över kostnadsdetaljer, koldioxidutsläpp med mera. Här kan de också beställa och konfigurera bilar och göra beräkningar på bland annat finansieringen.

– Det är ett transparent och effektivt verktyg som ger väldigt bra överblick. Eftersom vi själva är extremt digitaliserade, vilket möjliggör våra låga priser, sätter vi stort värde på en partner som Autolease som tänker likadant och jobbar digitalt hela vägen, säger David Öberg.

Matthias Huss, distribution manager på Autolease:

– Vi är genuint nyfikna på hur vi kan vara med och utveckla Hyres affär, det tror jag är grunden för ett gott samarbete. Tack vare vår storlek kan vi också erbjuda leasing till lägsta möjliga totalkostnad.

Så mycket kostar det

Hyres priser startar på 495 kronor per dygn, eller 69 kronor per timme, för den enklaste modellen och 699 kronor per dygn, eller 99 kronor i timmen, för en större familjebil. 150 fria kilometer per dygn ingår i hyran. 

Ingen månadsavgift – här hittar du Hyres priser   

 

Mer från Autolease DNB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Autolease DNB och ej en artikel av Dagens industri

"The winter is coming" - Inför ett kostnadstak nu!

Politiska processer tar ofta tid, det är i regel bra, då demokratiska beslut skall fattas på genomtänkta och välgrundade grunder. Men i fallet med de skenande elpriserna och en ny regering krävs snabba och prioriterade beslut annars riskerar många företag gå under och många anställda riskerar att bli av med sina arbeten. Att förlora sitt jobb skulle vara katastrof på katastrof för många människor som nu oroar sig för hur de skall klara elräkningarna i höst och vinter. Nu krävs det politiskt mod med snabba beslut som ger lägre elkostnader innan vintern kommer.

Elkostnaderna är ingen ekonomisk kris för landet. Staten får in ordentligt med pengar på krisen, dels genom det statliga affärsverket svenska kraftnät, och genom ökad energiskatt och slutligen moms på toppen av hela kalaset.

300 miljarder till statskassan

Svenska kraftnät tar in de så kallade flaskhalsavgifterna som ökat kolossalt de senaste åren. 2018 tog man in 1,6 miljarder, 2019 – 2,2 mdr, 2020 – 8 mdr, 2021 – 21,5 mdr. För 2022 ser prognosen ut att bli mer än 90 miljarder! Överskottet skall investeras i Sveriges transmissionsnät för el, dvs kraftledningar genom landet.

Utöver flaskhalsavgifterna tog staten in 27 miljarder under 2021 i energiskatt på el, prognosen för 2022 är likvärdig. På toppen av elavgift, elnätsavgift och energiskatt läggs dessutom moms som ger ytterligare cirka 65 miljarder i intäkter från svenska företag och familjers elförbrukning. Det är mer än dubbelt så mycket som året före. Om prognoserna för vintern besannas kan staten komma att dra in närmare 200 miljarder i enbart momsintäkter.

Med andra ord kan staten förfoga över 300 miljarder utöver budget från elintäkter. Det är mer än 250 miljarder mer än de senaste ”normalåren”

Medel finns, därmed är det viktigt att snabbt återföra dessa till skattebetalarna, familjer och företag. Företagarförbundet föreslår istället att man för att förlora tid på att utreda och uppfinna en ny modell för kostnadstak, återbetalningar i form av stöd eller liknande istället använder Norges modell där staten tar 90 procent av kostnaden för energi över 70 öre KWh.

Två saker är viktiga

…som vi lärt oss av pandemin. Att lugna företag och medborgare med ett besked om energistöd för att undvika att företagen stramar åt och säger upp personal. Det var regeringen relativt duktiga på under pandemin. Det slogs på stora trummor och lovades stora stödbelopp vilket lugnade företag och folk. Det som tyvärr därefter inte fungerade under pandemin var utbetalningar av stöd, det vill säga löften om hjälp infriades inte, eller så tog det väldig lång tid i innan utlovade stödinsatser blev verklighet för företagen. Och då blev det sällan så frikostigt som utlovats vilket minskade förtroendet för politikens löften. Det ledde till onödiga konkurser och uppsägningar som vi till varje pris måste undvika för att inte spä på den redan höga arbetslösheten.

The winter is coming

Denna senfärdighet får inte ske nu. Ett energikostnadstak måste beslutas snabbt. Flera länder i EU har redan gjort insatser. Men det räcker inte med snabba beslut. Därefter måste beslutet verkställas och implementeras lika snabbt innan vintern är här.

I våras lämnades småföretagen kvar att betala de energistöd som hushållen och industriföretagen fick, det får absolut inte hända igen. Säger Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

Glöm inte bort småföretagen!

Nu är det viktigt att den nya regeringen ser och förstår Sveriges jobbskapare och inte lämnar dessa att betala kalaset som i våras. Då gavs energistödet endast till hushåll. Stora industrier och serverhallar hade redan rabatt på energi i egenskap av storförbrukare. Kvar att betala stod småföretagen.

Ge små och medelstora företag samma möjlighet till energirabatt som hushållen proportionellt viktat mot företagets storlek och energianvändning.

Mathias Rebane

Näringspolitisk talesperson
Företagarförbundet

Följande bilagor finns för nedladdning:
Debatt energistöd och tak

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera