1515
Annons

Möjlighet att investera i ett bolag som med miljövänlig teknik möjliggör kostnadsbesparingar för jordbruket

Ogräsbekämpning inom lantbruket sker idag genom mekanisk bekämpning, manuell rensning, kemisk bekämpning eller genom traktorburna system. Med minskad miljöpåverkan och ökad effektivitet erbjuder Ekobot tjänster baserade på en autonom robot för ogräsbekämpning inom jordbruk. Bolaget grundades år 2017 och utvecklar, tillverkar och säljer en systemlösning som verkar helt utan eller med minimal användning av herbicider. Genom artificiell intelligens och visionsteknik identifierar bolagets systemlösning ogräs som sedan skärs av i marknivå, vilket minskar risken för nya rotskott. Affärsmodellen innefattar direktförsäljning av hyresavtal på 12-36 månader.
 
Ekobot ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar till att investera:

Unik teknologi och skalbarhet
Ekobot har en stark teknologi som kan tillämpas på flertalet användningsområden inom precisionsjordbruk, såsom bevattning, besprutning och sådd. Vår robot har en exceptionell systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens. Vi kommer även kunna skapa värde till kunder genom datainsamling genom robotplattformen som möjliggör ytterligare skalbara mjukvarulösningar och potentiella intäktsströmmar. Konceptet är skalbart och systemet kan anpassas efter behov till olika stora arealer, exempelvis genom att hantera flera rader av grödor samtidigt.
 
Kraftigt växande marknad inom precisionsjordbruk
Ekobot verkar på en marknad under väldigt stark tillväxt – den globala marknaden för robotar inom lantbruk förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 34,5 procent per år, från USD 4,6 miljarder 2020 till USD 20,3 miljarder till 2025. Behovet av att minska mängden manuell arbetskraft och manuella maskiner samt det ökade kravet på högre produktivitet från de befintliga jordbruksområdena är faktorer som snabbt driver marknadens tillväxt.
 
Stark väg mot kommersialisering
Ekobot har tecknat ett LOI med två stora grönsaksodlare i Sverige där piloter med vår robot påbörjas under odlingssäsongen 2021, varefter roboten anpassas och beräknas kunna gå mot industriell tillverkning. Vi arbetar med Wageningen University & Research för att hitta en väg för ett effektivt marknadsinträde på den europeiska marknaden 
Med Ekobots systemlösning slipper jordbrukare större delen av den manuella rensningen, vilket sparar både tid och kostnader för personal, även kostnaden för bekämpningsmedel minskar då den autonoma roboten verkar utan, eller med minimal, användning av dessa. Till skillnad från många konkurrenter som fokuserar på precisionsbesprutning med bekämpningsmedel adresserar bolagets lösning problemen med både höga kostnader och miljöpåverkan, samtidigt som avkastningen från odlingen ökar då lösningen är effektiv även under grödans känsliga period.
 
 Ekobot genomför nu en noteringsemission inför en planerad notering på First North Growth Market, vid fullteckning tillförs bolaget ca 20,5 MSEK innan emissionskostnader som ämnas användas för att öka tillväxttakten.
 
Läs mer om Ekobot och IPOn här

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

"The winter is coming" - Inför ett kostnadstak nu!

Politiska processer tar ofta tid, det är i regel bra, då demokratiska beslut skall fattas på genomtänkta och välgrundade grunder. Men i fallet med de skenande elpriserna och en ny regering krävs snabba och prioriterade beslut annars riskerar många företag gå under och många anställda riskerar att bli av med sina arbeten. Att förlora sitt jobb skulle vara katastrof på katastrof för många människor som nu oroar sig för hur de skall klara elräkningarna i höst och vinter. Nu krävs det politiskt mod med snabba beslut som ger lägre elkostnader innan vintern kommer.

Elkostnaderna är ingen ekonomisk kris för landet. Staten får in ordentligt med pengar på krisen, dels genom det statliga affärsverket svenska kraftnät, och genom ökad energiskatt och slutligen moms på toppen av hela kalaset.

300 miljarder till statskassan

Svenska kraftnät tar in de så kallade flaskhalsavgifterna som ökat kolossalt de senaste åren. 2018 tog man in 1,6 miljarder, 2019 – 2,2 mdr, 2020 – 8 mdr, 2021 – 21,5 mdr. För 2022 ser prognosen ut att bli mer än 90 miljarder! Överskottet skall investeras i Sveriges transmissionsnät för el, dvs kraftledningar genom landet.

Utöver flaskhalsavgifterna tog staten in 27 miljarder under 2021 i energiskatt på el, prognosen för 2022 är likvärdig. På toppen av elavgift, elnätsavgift och energiskatt läggs dessutom moms som ger ytterligare cirka 65 miljarder i intäkter från svenska företag och familjers elförbrukning. Det är mer än dubbelt så mycket som året före. Om prognoserna för vintern besannas kan staten komma att dra in närmare 200 miljarder i enbart momsintäkter.

Med andra ord kan staten förfoga över 300 miljarder utöver budget från elintäkter. Det är mer än 250 miljarder mer än de senaste ”normalåren”

Medel finns, därmed är det viktigt att snabbt återföra dessa till skattebetalarna, familjer och företag. Företagarförbundet föreslår istället att man för att förlora tid på att utreda och uppfinna en ny modell för kostnadstak, återbetalningar i form av stöd eller liknande istället använder Norges modell där staten tar 90 procent av kostnaden för energi över 70 öre KWh.

Två saker är viktiga

…som vi lärt oss av pandemin. Att lugna företag och medborgare med ett besked om energistöd för att undvika att företagen stramar åt och säger upp personal. Det var regeringen relativt duktiga på under pandemin. Det slogs på stora trummor och lovades stora stödbelopp vilket lugnade företag och folk. Det som tyvärr därefter inte fungerade under pandemin var utbetalningar av stöd, det vill säga löften om hjälp infriades inte, eller så tog det väldig lång tid i innan utlovade stödinsatser blev verklighet för företagen. Och då blev det sällan så frikostigt som utlovats vilket minskade förtroendet för politikens löften. Det ledde till onödiga konkurser och uppsägningar som vi till varje pris måste undvika för att inte spä på den redan höga arbetslösheten.

The winter is coming

Denna senfärdighet får inte ske nu. Ett energikostnadstak måste beslutas snabbt. Flera länder i EU har redan gjort insatser. Men det räcker inte med snabba beslut. Därefter måste beslutet verkställas och implementeras lika snabbt innan vintern är här.

I våras lämnades småföretagen kvar att betala de energistöd som hushållen och industriföretagen fick, det får absolut inte hända igen. Säger Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

Glöm inte bort småföretagen!

Nu är det viktigt att den nya regeringen ser och förstår Sveriges jobbskapare och inte lämnar dessa att betala kalaset som i våras. Då gavs energistödet endast till hushåll. Stora industrier och serverhallar hade redan rabatt på energi i egenskap av storförbrukare. Kvar att betala stod småföretagen.

Ge små och medelstora företag samma möjlighet till energirabatt som hushållen proportionellt viktat mot företagets storlek och energianvändning.

Mathias Rebane

Näringspolitisk talesperson
Företagarförbundet

Följande bilagor finns för nedladdning:
Debatt energistöd och tak

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera