1515
Annons

Zaplox levererar kiosklösning till Best Western hotell på Gotland

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en kontaktfri mobil gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att Best Western Solhem Hotel och Best Western Strand Hotel Visby tecknat avtal för Zaplox kontaktfria kiosklösning. Avtalet innebär att de två gotländska systerhotellen med sammanlagt 223 rum nu kan erbjuda en kontaktfri in- och utcheckning där gästen enkelt printar sitt eget nyckelkort och får tillgång till hotellinformation direkt i en för hotellet profilerad självbetjäningskiosk. Zaplox kiosklösning integreras här med VisBook PMS samt låssystem från dormakaba.

Best Western Solhem Hotel och Best Western Strand Hotel är två anrika hotell belägna i de centrala delarna av Visby, Gotland. Hotellen, som tillsammans har 223 rum, är medlemmar av den internationella hotellkedjan Best Western men ägs och drivs lokalt av oberoende ägare. För att framöver kunna erbjuda sina gäster en smidigare och säkrare kontaktfri gästupplevelse har hotellen valt Zaplox digitala kiosklösning.

Med Zaplox Kiosk kan hotellets gäster enkelt hantera sin egen in- och utcheckningsprocess direkt i självbetjäningskiosken, som finns placerad lättillgängligt i hotellets entré. Via kiosken, som specialanpassats efter hotellet och dess specifika profil, får gästen tillgång till nödvändig hotellinformation samt kan skriva ut sin egen rumsnyckel genom att placera ett nyckelkort på en separat nyckelkortsläsare invid kiosken. Efter att ha checkat in i kiosken kan gästen gå direkt till sitt hotellrum och på så sätt undvika både onödigt köande och närkontakt med andra gäster. Förutom att processen svarar upp mot hotellindustrins säkerhetskrav för en kontaktfri incheckning så skapar den även fördelar för hotellet då personalresurser frigörs när gästerna hanterar in- och utcheckning själva.

Vi är stolta över att kunna erbjuda både Best Western Strand Hotel och Best Western Solhem Hotel möjligheten att välkomna sina gäster på ett säkrare och mer effektivt sätt. Zaplox kiosklösning ger båda hotellen rätt förutsättningar för en kontaktfri digital gästresa och frigör samtidigt resurser som kan omdirigeras till att arbeta med mer värdeskapande och intäktsdrivande aktiviteter, som tillför värde för både gäster och hotellpersonal. Smarta kontaktfria lösningar förväntas av dagens hotellgäster, oavsett hotellstorlek och destination”, säger Even Frydenberg, VD Zaplox

Om Best Western Strand Hotel
Best Western Strand Hotel ligger mitt i världsarvsstaden Visby, omgivet av vackra medeltida miljöer bara ett stenkast från havet. Hotellet, som är medlem av den internationella hotellkedjan Best Western, erbjuder 124 rum och sviter, en restaurang och takterrass samt egen relaxavdelning. www.strandhotel.se

Om Best Western Solhem Hotel
Best Western Solhem Hotel är vackert beläget intill Palissadparken bara ett stenkast från ringmuren och Visbys centrala delar. Hotellet erbjuder totalt 99 moderna rum i olika kategorier, 4 konferens-lokaler och 2 matsalar. www.solhemhotel.se

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.comCertified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732


Följande bilagor finns för nedladdning:
PM 210225 Zaplox levererar kiosklösning till Best Western hotell på Gotland

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från ShibuyaAnnons

Är din känsliga data skyddad från insyn av främmande makt?

Shibuyas VD, Christina Backlund
Shibuyas VD, Christina Backlund

Banker, försäkringsbolag, företag – alla har data extremt känsliga för insyn från obehöriga. Alla bär själva ansvaret för att dessa data skyddas enligt Sveriges och EU:s lagar. Men vad gäller när vissa uppgifter lagras i molntjänster, ofta i USA, där amerikanska myndigheter har rätt att ta del av uppgifterna? Hur vet du att du inte bryter mot lagen i en ständigt skiftande digital, global värld? 

Idag finns inget överordnat avtal mellan EU och USA som reglerar lagring och hantering av kund- och brukardata. Olika domar har visat att tidigare dataöverföringsavtal inte hållit juridiskt, och bedömare menar att detsamma kommer gälla nuvarande förslag.

Omvärldens säkerhetspolitiska läge och en frånvarande lagstiftning vad gäller insyn från främmande makt gör dataskyddsfrågan extra het i dessa tider. Vågar man fortsätta digitalisera sin verksamhet trots den osäkra situationen?

Ovisshet och oro går att rå på

– Visst finns det en oro kring dessa frågor hos många verksamheter idag just för att digitaliseringen går så snabbt och adresserar så många olika delar av en verksamhet. Men det finns sätt att fortsätta digitaliseringen trots osäkerheten, säger Christina Backlund, VD på Shibuya, en av Sveriges mest erfarna aktörer vad gäller verksamhetskritisk IT. Du ska inte behöva bryta mot lagen eller riskera att data hamnar i orätta händer. Vi på Shibuya kan det här med säkra kommunikations- och driftslösningar och har kunder inom både privat och offentlig sektor. Hos oss får du hjälp att välja rätt lösningar för dina affärsmål. Det är avgörande att företagsledare och ledare för offentlig sektor i sina vägval tar hänsyn till såväl tekniska och kommersiella aspekter såväl som juridiska. 

- Shibuya har en unik position på marknaden, fortsätter hon. Tack vare vårt helsvenska ägande, våra egna datahallar och vår långa erfarenhet av IT-drift, kan vi garantera säkra lösningar och att kund- och brukardata stannar i Sverige, utan någon insyn från främmande makt. 

Framtidssäkra hybridlösningar är vägen framåt

Så vad kan företag som är osäkra göra? 

– Kontakta oss. Vi kan erbjuda framtidssäkrade hybridlösningar som våra kunder kan bygga vidare på, tryggt förvissade om att de följer lagen och att deras data garanterat blir kvar i Sverige. Vi hjälper dem också att välja rätt när det gäller molntjänster på en strategisk och praktisk nivå, och vi kan erbjuda helsvensk support dygnet runt, året om.  Vår kultur präglas av samarbete och ständigt utbyte av erfarenheter, både internt och med våra kunder men även i vårt breda ekosystem av partners som inkluderar alltifrån tech startups till stora återförsäljare och leverantörer av värdefulla branschlösningar.

Säker IT från Sverige - Shibuya 

Om Shibuya: 

Shibuya ingår i Pulsen Group och är därmed äldst i Sverige på IT. De levererar tjänster inom IT-drift, cloud- och containerteknologi, säkerhet och support, applikationsdrift samt tredjepartsservice.

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Shibuya och ej en artikel av Dagens industri

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I THE FULLY ARCADE AB (PUBL)

Aktieägarna i The Fully Arcade AB (publ), org.nr 559345-7855, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 oktober 2022 kl. 11:00 i Bolagets lokaler på Södra Larmgatan 14 i Göteborg.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska senast den 5 oktober 2022 vara införd i den  förda aktieboken. Aktieägare bör även senast den 7 oktober 2022 anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan kan skickas per post till Bolaget på adressen Södra Larmgatan 14, 411 16 Göteborg, per e-post till hanna.karlsson@fullystudios.se eller ske per telefon på numret 0723-003963. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post. Anmälan bör även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska i samband med bolagsstämman visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av förda aktieboken per avstämningsdagen den 7 oktober 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 5 oktober 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Södra Larmgatan 14, 411 16 Göteborg senast två veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämma lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 
Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
  1. Röstlängdens upprättande och godkännande

  1. Val av en eller två justeringsmän
  1. Dagordningens godkännande
  1. Stämmans sammankallande
  1. Beslut om nyemission enligt styrelsens förslag till beslut om kontantemission

  1. Avslutning

 

Göteborg i September 2022

The Fully Arcade AB (publ)

Styrelsen

Följande bilagor finns för nedladdning:
Kallelse till bolagsstämma

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera