1515
Annons

År 2050 är Michelins däck 100 procent hållbara

År 2050 kommer Michelins däck att produceras helt och hållet av återvunnet material, vara helt återvinningsbara och endast använda biobaserade eller på annat sätt hållbara material. Målet nås med hjälp av en kraftfull satsning på forskning och utveckling (FoU), jämsides partnerskap med innovativa företag.

Inspirerat av det luftlösa uppkopplade konceptdäcket VISION som introducerades 2017, har Michelin satt som mål att göra sina däck 100 procent hållbara från och med 2050. Idag är cirka en tredjedel av de komponenter som används vid produktionen av ett Michelindäck naturliga, återvunna eller på annat sätt hållbara råvaror.

Ett Michelin-däck är en högteknologisk produkt med drygt 200 ingredienser. De viktigaste är naturgummi eller syntetgummi, metall, fibrer och komponenter som stärker däckets struktur, som t ex karbon, silica och plastmaterial. De samverkar för att uppnå optimal balans mellan komfort, prestanda men framförallt en säker körupplevelse med ständigt minskad miljöpåverkan.

–Michelins mognad inom materialteknik beror på styrkan i vårt företags FoU-kapacitet, säger Peyman Sabet, Nordenchef Michelin. Vi har 6 000 personer som verkar inom sju FoU-center runtom i världen med 350 kompetensområden. Ingenjörer, forskare, kemister och utvecklare har tillsammans bidragit till 10 000 patent inom däckdesign och tillverkning. De arbetar hårt för att öka säkerhet, hållbarhet, körning, prestandafunktioner, samtidigt som de gör däcken 100 procent hållbara till 2050.

Nu är målet 100 procents hållbarhet. Kolla videon för att se hur vi gör

Dagens hastighet för att ta fram innovationer kräver nya former av samarbeten. Därför skapar vi partnerskap med innovativa företag vars framsteg inom teknisk utveckling skapar helt nya möjligheter. Teknikerna kan användas inom andra industrier, som kan dra nytta av återvunna råvaror som är oändligt återanvändningsbara. Dessa tekniker gör det också möjligt att återvinna polystyren och återvinna ämnen som kimrök (fint kolpulver) eller pyrolysolja ur begagnade däck.

Axens och IFP Energies Nouvelles, är de två företag som går i spetsen för BioButterfly-projektet De har samverkat med Michelin sedan 2019 för att producera bioadministrerad butadien som ersätter petroleumbaserad butadien. Butadien är en viktig industrikemikalie vid tillverkning av syntetgummi för däckproduktion. Med hjälp av biomassa från trä, risskal, löv, majsstjälkar och annat växtavfall kan 4,2 miljoner ton träflis införlivas i Michelins däck varje år.

Partnerskapet, som signerades i november 2020, mellan Michelin och Kanada-baserade Pyrowave som kan producera återvunnen styren från plasten i förpackningar som yoghurtburkar och matlådor eller isolerande paneler, är en annan viktig hörnsten. Styren är en monomer som används för att tillverka inte bara polystyren utan också syntetiskt gummi för däck samt ett brett utbud av konsumtionsvaror. Så småningom kan motsvarande tio tusentals ton av polystyrenavfall återvinnas till ursprungsförpackningar men också till Michelin-däck varje år.

Den revolutionerande process som utvecklats av den franska startupen Carbios, syftar till att använda enzymer för att dekonstruera PET, en plast som för närvarande är oljebaserad. Plastavfallet reduceras till sina ursprungliga rena monomerer, som kan återanvändas oändligt och återanvändas för att tillverka ny PET-plast. En av dessa återvunna plaster råkar vara polyestergarnet som används vid tillverkning av däck. Cirka fyra miljarder plastflaskor kan eventuellt återvinnas till Michelin-däck varje år.

Nyligen meddelade Michelin att man kommer lansera sin första anläggning för däckåtervinning med svenska Enviro. Det svenska företaget har utvecklat en patenterad teknik för att återvinna kimrök (fint kolpulver), pyrolysolja, stål, gas och andra nya högkvalitativa återanvändbara material från uttjänta däck. Det gör att allt i dessa däck kan återvinnas och återanvändas i flera sorters gummibaserade produktionsprocesser.

Michelin stödjer den cirkulära ekonomin på flera sätt, vilket bekräftas av företagets deltagande i det europeiska BlackCycle-konsortiet. Detta projekt, som samordnas av Michelin och finansieras av Europeiska unionen, samlar 13 offentliga och privata samarbetspartners för att utforma processer för att tillverka nya däck från uttjänta däck.

Presschef Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 08-709 07 76, Mobil: 072-250 07 40, E-mail: lotta.wrangle@michelin.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
PRESSMEDDELANDE
PR 100 TMD EN FINAL


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från VerizonAnnons

Ny studie: Strategisk osäkerhet efter pandemin

Arbetslivet blir sig antagligen aldrig mer helt likt efter pandemin. För att kunna stå stark även framöver krävs flexibla och robusta företag, enligt en färsk studie.

Ta del av hela rapporten ”Business, reimagined” här.     

Sett i backspegeln gick övergången från kontors- till hemarbete under pandemin förvånansvärt smidigt. En studie från telekomjätten Verizon visar att 70 procent av tillfrågade tjänstemän ansåg att de var mer effektiva när de arbetade hemifrån. Även en majoritet av cheferna kände sig bättre rustade att fatta snabba och strategiska beslut och införa ny teknik som en följd av nyordningen på arbetsmarknaden.

Trots att pandemisituationen för tillfället är mindre akut än tidigare, har i stället en känsla av strategisk osäkerhet börjat infinna sig. Två tredjedelar av företagsledarna, 66 procent, hävdar att pandemin har blottlagt svagheter i deras strategi, medan 60 procent säger att de har svårt att hitta ett tydligt förhållningssätt till nya marknadsmöjligheter.

– Osäkerheten är inte förvånande. De flesta företagsledare såg inte pandemin komma, vilket påverkar människors förtroende. Men svaret är inte att eliminera osäkerhet – om det ens vore möjligt. I stället måste företagsledare bygga robusta organisationer som kan anpassa sig för att hantera chocker och överraskningar, säger entreprenören, CEO:n och managementprofessorn Margaret Heffernan, i rapporten.

”Många företag är lyckligt ovetande”

Teknik är viktigt för att skapa motståndskraft i en organisation som inte bara kan ta smällar, utan som kan blomstra och komma tillbaka ännu starkare. Molnbaserade lösningar har varit avgörande för att göra det möjligt för företag att snabbt bli mer flexibla – oavsett om de vill ta tillvara en möjlighet eller möta ett hot.

Rita McGrath, professor vid Columbia Business School, menar att företagsledare måste ställa sig ett antal frågor kring hur tekniken stödjer kundupplevelsen: 

– Var förbättrar den här tekniken upplevelsen för kunderna - och var gör den inte det? Problemet är att många företag implementerar teknik via dåligt designade system, samt att även om teknik kan erbjuda effektivitet, så fokuserar företag ofta mest på kostnadsbesparingar.

Negativa upplevelser, exempelvis utdragna supportsamtal och osmidig samtalshantering, kan tära ordentligt på kundlojaliteten.

– Många företag är lyckligt ovetande om vilken frustration de orsakar sina kunder. Här tror jag att företag helt enkelt gör felbedömningar. De vet inte ens om när de har förlorat en kund, säger Rita McGrath.

Företag står inför utmaningar som innefattar nya konsumentbeteenden, kompetensbrist och förändrade förväntningar från de anställda. Därtill tillkommer ekologiska omställningar, nya politiska riktlinjer samt den ständigt ökande takten av teknisk innovation.

I stället för att sticka huvudet i sanden menar Rita McGrath att ledare måste övervinna trögheten och påskynda sina organisationers transformationstakt. På så sätt det kan de definiera framtiden istället för att vänta på att framtiden ska definiera dem.

Här kan du ladda ner hela rapporten för att läsa mer    

Vill du veta mer? Följ Verizon Business på LinkedIn och Twitter:

VBG LinkedIn

VBG Twitter 

 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

ChromoGenics beviljas anstånd med betalning av villkorslån

Statens Energimyndighet (”Energimyndigheten”) beviljar ChromoGenics AB anstånd med betalning av amorteringar och räntor till 1 oktober 2025.

ChromoGenics har ansökt om anstånd med betalning av amorteringar och räntor till långivaren Statens Energimyndiget. Villkorslånen beviljades för ChromoGenics ConverLight Pilotprojekt 36700-1.

Energimyndighetens anstånd med amorteringar och räntebetalningar gäller till 1 oktober 2025. Detta beslut är förenat med villkor att avstämning med extra rapporteringstillfälle ska ske i augusti år 2024 då Energimyndigheten har rätt att ompröva beslutet. Det beviljade anståndet är inte specificerat till belopp.
 

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Erik Elfström, CFO & Head of Investor Relations
Tel: +46 (0) 18 430 0430
Email: info@chromogenics.com
ChromoGenics

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2022 kl 17:25 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
ChromoGenics beviljas anstånd med betalning av villkorslån - 221005

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera