WntResearchs teckningsoptioner av serie 2020/2021 tecknades till cirka 78 procent – tillförs cirka 8 MSEK

WntResearch AB (”WntResearch” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie 2020/2021. Totalt utnyttjades 9 836 359 teckningsoptioner, motsvarande cirka 78 procent av utstående teckningsoptioner, för teckning av 9 836 359 aktier till teckningskursen 0,81 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs WntResearch cirka 8 MSEK före emissionskostnader.

WntResearch genomförde under det andra kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2021. De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 24 april 2020 till och med den 8 maj 2020 erhöll därmed en (1) teckningsoption av serie 2020/2021 per tecknad unit i företrädesemissionen. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 8 februari 2021 till och med den 19 februari 2021. I enlighet med villkoren för teckningsoptionerna fastställdes teckningskursen för teckning av aktier i WntResearch till 0,81 SEK per aktie.

Utfallet visar att totalt 9 836 359 teckningsoptioner, motsvarande cirka 78 procent av utstående teckningsoptioner, utnyttjades för teckning av 9 836 359 aktier. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs WntResearch således cirka 8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK.

Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre veckor. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar det totala antalet utestående aktier i WntResearch med 9 836 359 till 62 661 667 stycken. Aktiekapitalet ökar i motsvarande mån med 885 272,31 kronor till 5 639 550,03 kronor.

VD Anders Rabbe kommenterar:

”Vi är mycket nöjda med utfallet och ödmjuka inför det stora förtroendet detta indikerar för den reviderade affärsplan som bolaget nyligen lanserat. Vi har tidigare ingått förbindelser med investerare för att säkerställa genomförandet av en företrädesemisson om 55 MSEK och stärker nu Bolagets kapitalbas ytterligare vilket skapar förutsättningar att öka intensiteten i utvecklingen av vår läkemedelskandidat Foxy-5”.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till WntResearch avseende teckningsoptionerna.


Denna information är sådan som WntResearch är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-23 17:30 CET.

Anders Rabbe

tf VD
Tel: +46 707 646 500
anders.rabbe@wntresearch.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från MediCheckAnnons

Här är vårdföretagets storsatsning i Sverige

Kenneth Illvall är medicinskt ansvarig läkare på MediCheck.
Kenneth Illvall är medicinskt ansvarig läkare på MediCheck.

De har tredubblat omsättningen det senaste året. Nu satsar MediCheck, som ensamma erbjuder specialistläkare online, på fortsatt expansion.

– Vi ser att intresset och behoven är stora, satsningen ligger helt rätt i tiden. Det är ett gyllene läge, säger vd Thomas Ehrengren.

Läs mer om MediChecks verksamhet här 

Sedan 2017 har MediCheck hjälpt svenskar med kroniska problem inom flera medicinska områden, som till exempel magsjukdomar, hudsjukdomar och allergi. Förra året närmast exploderade intresset för att få hjälp av specialistläkare på MediCheck med en tredubblad omsättning – ett år för tidigt sett till affärsplanen. Målet är att omsätta 150 miljoner kronor till 2023.

– Tillväxtresan började redan 2019 med målsättningen att växa rejält under 2021, men vi är redan inne i den fasen. Anledningen är att allt fler patienter upptäcker oss och märker att det funkar bra. Över 70 procent av patienterna stannar kvar, det ser vi som ett kvitto på hög kvalitet, säger Thomas Ehrengren.

Att MediCheck, som idag har 250 specialistläkare kopplade till tjänsten, satsat på specialistkompetens är ingen slump, menar medicinskt ansvarig läkare Kenneth Ilvall:

 – Många patienter med långvariga problem har svårt att få en vettig vårdkontakt med just specialister. Vi är den enda aktören som har kapacitet att distribuera möjligheten att träffa en specialist oavsett vart man bor, vi gör vården mer jämlik och kan med gott samvete säga att vi är ett bra komplement till primärvården.

Thomas Ehrengren, VD för Medicheck
Thomas Ehrengren, VD för Medicheck

”Enorm potential för en god affär”

Under våren genomför bolaget en investeringsrunda där målet är att tillföra 40 miljoner kronor i kapital för att expandera. Bland annat kommer ytterligare 50 digifysiska sjuksköterskemottagningar startas upp runtom i landet i samarbete med en av Sveriges största apoteksaktörer. Där kommer möjlighet till undersökningar, provtagning och vaccinering finnas. Utrullningen går fort och sedan oktober har man redan etablerat 23 mottagningar runt om i landet. 

– I första hand kommer kapitalet satsas på att etablera MediCheck som ledande aktör inom digifysisk vård för patienter med långvariga medicinska problem och kroniska sjukdomar. Vi kommer också succesivt att investera i både teknik och kompetens samt förbereda oss för att ta delar konceptet till andra marknader utanför Sverige, säger Ehrengren. 

I dina ögon, varför är MediCheck en bra investeringsmöjlighet?

– Dels för att detta är en snabbt växande marknad med enorm potential för en god affär, dels investerar man i en god sak och gör något bra både för patienterna och för samhället. För oss är samhällsperspektivet enormt viktigt eftersom den vård vi utför kan frigöra tid för andra delar av vården.

”Utifrån patienternas behov”

Ungefär hälften av svenskarna beräknas ha kroniska besvär, så behoven är stora – samtidigt som det råder en brist på specialister. Tack vare dagens tekniska möjligheter övervinner MediCheck problematiken, anser Ilvall:

– Fler specialistläkare får möjlighet att arbeta nära med patienter de har relevant utbildning för. Vi återför kompetens till vårdsystemet och till patienterna, utan geografiska begränsningar, säger han.

Förutom planerna på ökad digifysisk vård och framtida expansion i andra länder är ett kortsiktigt mål att skala upp affären. Redan idag tillhandahåller man psykiatritjänster till HVB- och särskilda boenden och planen är att i större utsträckning erbjuda sina tjänster till företag, försäkringsbolag samt omsorg.

– Det vi ser framåt, är att bredda och anpassa olika tjänstekoncept för olika kronikergrupper. Vi bygger ett bolag utifrån patienternas behov så de får en så bra hälsa som möjligt.

Läs mer om MediChecks verksamhet här 

 

 

 

Mer från MediCheck

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med MediCheck och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?