1515
Annons

Läget är akut!

Nu kämpar många utsatta företag och deras anställda för överlevnad efter regeringens senaste rekommendationer och restriktioner som kraftigt begränsar deras möjligheter att bedriva sin verksamhet. Ministrar lovar stöd, men en överbelastad myndighet – Tillväxtverket gör att  pengarna och beskeden dröjer och samtidigt går företagen omkull och människor förlorar sina jobb. Nu är det hög tid att hjälpa företagen på riktigt och se till att det kommer likviditet till att betala löner.

Företagen behöver de ekonomiska stöd som utlovats  -  inte konsulter för omställning

Onsdagen den 17 februari gick regeringen ut och lovade 500 miljoner till Tillväxtverket som skall användas till ”konsulthjälp” för företagen att ställa om. Om inte de ekonomiska stöd som utlovats i snart 8 månaders tid kommer ut NU, kommer konsulterna att få sitt och rulla tummarna. Säger Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet. De företag som behöver deras hjälp kommer nämligen att ha gått i konkurs.

Om inte de ekonomiska stöd som utlovats i snart 8 månaders tid kommer ut NU,

kommer konsulterna att få sitt och rulla tummarna.

Säger Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet.

Tillväxtverket lovade att vara generösa

Den 17 mars 2020, två dagar efter att regeringen beslutade om korttidspermittering sa Tim Brooks på Tillväxtverket att de skulle vara generösa i sina bedömningar.

”Grunden är att Tillväxtverket kommer att göra en bedömning som kommer att vara generös, men i det här läget ha en koppling till coronavirusets härjningar” sa Tim Brooks, chef för Tillväxtverkets avdelning för företag, till TT.

Det började bra

Till en början rosade företagen och deras anställda hjälpen med korttidspermitteringsstöd från regeringen som hanteras av Tillväxtverket. Många anställda slapp uppsägning och ett liv i arbetslöshet och ovisshet i krisen. Företagen slapp på samma sätt säga upp personal och kunde därmed vara redo att växla upp verksamheten snabbt igen efter krisen. Växla upp med kompetens på plats istället för en massa långsamma rekryteringsprocesser. Stödet med korttidspermittering var en verkligt bra lösning för hela samhället.

I början administrerade dessutom Tillväxtverket ansökningar snabbt och hjälpen nådde företagen lika snabbt. Den 29 april, redan en dryg månad efter regeringens beslut, den 17 mars hade 50.000 företag ansökt om korttidspermittering och hela 30.000 hade fått sin ansökan beviljad. 800 företag hade fått nej. Stödet fungerade, hjälpen kom fram.

Men sen hände något, och det har sedan gått trögt, riktigt trögt …

Därefter började problemen för Tillväxtverket och företagen. Under sommaren fungerade allt sämre och företagen satt och väntade på besked och pengar. Men en viss fördragsamhet fanns med tanke på semesterperioder. Efter sommaren skulle det säkert bli bättre. Det blev det inte. Företag efter företag vittnar om att de inte får besked och heller inga pengar. Samtidigt som de ligger ute med löner till sina anställda. I praktiken lånar företagen ut lönepengarna till staten räntefritt i väntan på korttidsstödet från Tillväxtverket. Om företaget i sin tur behöver låna till dessa utbetalningar så kan de låna från skattekontot till 3,5 procents ränta. 

Håll i och håll ut

En av regeringens främsta företrädare, Per Bolund (MP), säger att företagen kan ta regeringens löften om stöd med sig till banken för att låna under tiden man väntar på att hjälpen skall nå fram. Ingenting kunde vara mer fel. För samtidigt har endast en dryg tiondel, 35 miljarder, av regeringens utlovade hjälp på ca 300 miljarder nått fram till företagen och deras anställda. Med det facit blir inte många banker övertygade och villiga att låna ut.

28 procent av småföretagen har tappat mer än halva omsättningen

I en färsk medlemsundersökning gjord bland Företagarförbundets medlemmar säger hela 28 procent att de tappat mer än halva omsättningen under januari månad. Föregående månader i krisen är snittet 17 procent.

Handeln och restaurangnäringen är några av de värst drabbade. Väldigt många företag upplever att konkursen kryper närmare. Skall då dessa företag behöva snubbla på mållinjen efter att ha kämpat i snart ett år, bara för att Tillväxtverket inte kan få fart på ärendehanteringen?  Det skulle innebära att en massa jobb går förlorade och liv slås i spillror.

  1. Återinför generös bedömning

Tom Brooks, chef för Tillväxtverkets avdelning för företag, lovade för ett år sedan ”en generös bedömning” av ansökningarna för att pengarna skulle komma ut snabbt och minska den panik som företagen och de anställda kände i början av krisen. Den paniken är på väg tillbaks och därför måste även Tim Brooks generösa bedömning aktiveras igen så att hjälpen kommer fram innan det är försent.

300 miljarder har avsatts och utlovats av regeringen

Endast en liten del av dessa pengar och denna hjälp har hittills nått fram. I slutet av januari hade 35 miljarder utbetalts. Och med den takten så räcker dessa pengar i 8 år. Förhoppningsvis skall inte krisen pågå för företagen så länge. Regeringen behöver visa på handlingskraft och en hjälp som verkligen kommer fram. Snabbt. Företagen behöver hjälpen. De anställda behöver hjälpen för att få behålla sina jobb. Sverige behöver hjälpa sig själv nu. Slopa arbetsgivaravgiften fram till sommaren

Mattias Rebane

Näringspolitisk talesperson
Företagarförbundet

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från SchaefflerAnnons

Schaeffler Lifetime Solutions – säker produktion utan avbrott

Avbrott i produktionen kostar industrin stora pengar varje år. Ofta rör det sig om skador och fel på maskiner som lätt hade kunnat förebyggas. Lösningen heter Schaeffler Lifetime Solutions – en uppsättning verktyg och utrustning som stoppar problemen redan innan de uppstår. 

–  Kraven på ökad produktivitet, effektivitet och hållbarhet gör att både utmaningar och möjligheter växer inom industrin. Därför erbjuder Schaeffler ett heltäckande koncept som stöttar företagen i varje steg på vägen. Målet är att våra produkter och tjänster ska göra kundernas arbete så planerbart som möjligt och göra dem trygga i att maskinerna kommer att fungera pålitligt utan oväntade fel, säger Erik Askensjö, vd på Schaeffler Nordic.

Oväntade skador på olika lager orsakas ofta av otillräcklig eller felaktig smörjning. Lifetime Solutions erbjuder en komplett uppsättning verktyg, inklusive högkvalitativa fetter och smörjmedel, som förhindrar detta. Ihop med utrustning för tillståndsövervakning identifieras dessutom eventuella fel i god tid.

– Namnet Lifetime Solutions förklarar tydligt vilken väg vi tar. Färre oplanerade driftavbrott, längre livscykler för både lager och maskiner, ökad hållbarhet och bättre tillförlitlighet under drift ger en mindre stressig och mer planerbar arbetsdag. Som partner vägleder vi kunderna genom hela produktionen.

Genom att minska mängden använd energi och materialavfall hjälper Schaeffler Lifetime Solutions dessutom företagen att nå sina hållbarhetsmål och långsiktigt minska koldioxidavtrycket. 

– Våra smarta underhållsverktyg och smörjsystem hjälper till med detta genom att säkerställa hälsan på både lager och maskiner och förlänga livslängden. Om man även rekonditionerar befintliga lager sparar företagen ännu mer tid och pengar genom minskat materialspill och förlängd livslängd. Det sänker koldioxidutsläppen med upp till 95 procent, säger Erik Askensjö. 

Om Schaeffler Group: 

Schaeffler Group är en global leverantör till fordons- och tillverkningsindustrin och har i mer än 75 år tillhört pionjärerna inom rörelseteknik och mobilitet. Med innovativa lösningar, produkter och tjänster utgör Schaeffler en tillförlitlig partner för företag som vill göra rörelseteknik och mobilitet effektivare, intelligentare och mer hållbart.

Läs mer om Schaeffler här! 

Schaeffler Lifetime Solutions | Schaeffler medias 

 

Mer från Schaeffler

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Schaeffler och ej en artikel av Dagens industri

Scandinavian Biogas har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 326 MSEK, villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma

Stockholm den 5 oktober 2022

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (“Scandinavian Biogas” eller “Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om att genomföra en riktad nyemission av 13 045 000 aktier, till en teckningskurs om 25 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om 326 MSEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av ABG Sundal Collier AB (“ABG Sundal Collier”) som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner. I den Riktade Nyemissionen deltog ett antal institutionella och professionella investerare, inklusive TrønderEnergi Vekst Holding AS[1] (“TrønderEnergi”), Bengtssons Tidnings AB och andra existerande aktieägare, inklusive VD Matti Vikkula och styrelseordförande Anders Bengtsson, som anmälde sig för aktier i den Riktade Nyemissionen till ett belopp motsvarande 300 MSEK, 19 MSEK och 7 MSEK. Den Riktade Emissionen är villkorad av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, vilken planeras att hållas den 27 oktober 2022.

Bolaget har slutfört det accelererade bookbuilding-förfarande som Bolaget offentliggjorde tidigare idag. Styrelsen för Scandinavian Biogas har, villkorat av godkännande från en efterföljande extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 13 045 000 nya aktier. Den Riktade Nyemissionen sker i två trancher som båda är villkorade av godkännande vid en extra bolagsstämma. För godkännande av den första tranchen om 322 MSEK, motsvarande 12 880 000 aktier, krävs att minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna röstar för godkännande. För godkännande av den andra tranchen om 4 MSEK, motsvarande 165 000 aktier, som inkluderar VD Matti Vikkula (1 MSEK) och styrelseordförande Anders Bengtsson, privat och genom Dimitra AB (3 MSEK), krävs att minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna röstar för godkännande.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställdes till 25 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 326 MSEK före transaktionskostnader. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 61,9 procent mot stängningskursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market den 5 oktober 2022.

Bolaget kommer att offentliggöra en separat kallelse till en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 27 oktober 2022. Befintliga aktieägare, som tillsammans innehar cirka 32 procent av aktierna i Scandinavian Biogas, har åtagit sig att rösta för styrelsens beslut att genomföra den Riktade Nyemissionen på den extra bolagsstämman.

Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Scandinavian Biogas öka med 13 045 000, från 30 533 852 aktier och röster till 43 578 852 aktier och röster. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 29,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av ABG Sundal Collier och det är därför styrelsens bedömning att teckningskursen korrekt återspeglar nuvarande marknadsförhållanden och efterfrågan. Investerarna i den Riktade Nyemissionen bestod av ett antal institutionella och professionella investerare, däribland TrønderEnergi, Bengtssons Tidnings AB och andra existerande aktieägare, inklusive VD Matti Vikkula och styrelseordförande Anders Bengtsson som åtagit sig att teckna aktier i den Riktade Nyemission motsvarande 300 MSEK, 19 MSEK och 7 MSEK.

“Jag är väldigt nöjd över att vi genom denna kapitalanskaffning ger Scandinavian Biogas goda förutsättningar att fortsatta tillväxten i Skandinavien och norra Europa. Avsteget från aktieägarnas företrädesrätt är inget lättvindigt beslut, men möjligheten att under rådande volatila marknadsförhållanden nå en snabb lösning med en ordentlig premie på cirka 62 procent var starkt vägande skäl. Nu kan vi fullt ut fokusera på att fortsätta vår tillväxtresa och exploatera biogasens framtida potential.”, säger Anders Bengtsson, Styrelseordförande Scandinavian Biogas.

”Vi ser biogas, biometan och bio-LNG som en marknad med attraktiva utsikter och en naturlig del av en hållbar framtida energimix. Sedan vi grundade biogasanläggning i Skogn tillsammans med Scandinavian Biogas 2016 har vi haft en positiv syn på bolagets potential och med dagens besked tror vi att bolaget kommer att kunna ta nästa steg för att utveckla och förverkliga delar av dessa intressanta möjligheter. Vi ser fram emot att fortsätta vårt bidrag och stöd till bolaget, genom att dra nytta av vår branscherfarenhet och andra resurser”, säger Ståle Gjersvold, VD TrønderEnergi/Aneo.

”Jag är mycket glad över att vi har fått detta kapitaltillskott som ger oss möjlighet att fortsätta vår planerade expansion för produktion av minst 600 GWh grön energi 2024. Efterfrågan på Bio-LNG överstiger vår kapacitet och vi ser en enorm marknadspotential och markant förbättrad lönsamhet. Vi kan nu fortsätta vår tillväxtplan och inom kort fatta investeringsbeslut avseende projektet i Mönsterås samt fortsätta projekteringen för Skogn III och planeringen av Örkelljunga.”, säger Matti Vikkula, VD Scandinavian Biogas.

Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen planeras att användas för att finansiera Bolagets investeringsplaner samt stödja ytterligare tillväxtinitiativ, samtidigt som Bolaget upprätthåller en lämplig kapitalstruktur, finansiell flexibilitet och risknivå.

Styrelsen har noga övervägt alternativa finansieringskällor, däribland förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission i stället för en riktad emission och styrelsen anser det vara i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse att genomföra den Riktade Nyemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att säkerställa den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av Bolagets fortsatta utveckling och att stärka aktieägarbasen samt för att förutsättningar inte bedöms föreligga för att genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor. Det är styrelsens samlade bedömning att skälen ovan tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämpling av aktieägares företrädesrätt samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därför ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Aneos ägande efter fullföljandet av den Riktade Nyemissionen
TrønderEnergis befintliga 3 713 272 aktier i Scandinavian Biogas kommer inom kort att överföras till Aneo, och Aneo kommer att vara den entitet som tecknar nya aktier i den Riktade Nyemissionen. Som en konsekvens av Aneos deltagande i den Riktade Nyemissionen (12 000 000 nya aktier) kommer Aneos totala aktieinnehav att uppgå till 15 713 272 aktier, vilket motsvarar cirka 36,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Scandinavian Biogas efter den Riktade Nyemissionen, förutsatt att den Riktade Nyemissionen godkänns av den extra bolagsstämman. Aneo kommer vara skyldig att lämna ett budpliktserbjudande avseende resterande aktier i Scandinavian Biogas inom fyra veckor från genomförandet av den Riktade Nyemissionen, om inte dess aktieinnehav minskas så att det inte längre motsvarar 30 procent eller mer av rösterna. TrønderEnergi har informerat att, som en konsekvens av detta, avser Aneo att i sinom tid offentliggöra ett budpliktserbjudande med ett erbjudandepris om 15,45 SEK, motsvarande det 20-dagars volymvägda genomsnittspriset till och med den 5 oktober 2022, i enlighet med gällande Takeover-regler.

Rådgivare
ABG Sundal Collier agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen. Cirio Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Scandinavian Biogas i samband med den Riktade Nyemissionen.

Konferenssamtal
Scandinavian Biogas inbjuder till ett kortare konferenssamtal via Teams som hålls kl 10 den 6 oktober. Mötet spelas in och kommer att lagras på webben. Är det första gången du använder Teams blir du ombedd att ladda ner en app.

För att delta i mötet, klicka här>>

[1] Som en del av etableringen av Aneo Renewables Holding AS ("Aneo") kommer aktieinnehavet i Scandinavian Biogas att överföras från TrønderEnergi till Aneo. TrønderEnergi kommer att bli delägare i Aneo.


Denna information är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-05 21:21 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas
Telefon +46-70 597 9938
Epost: matti.vikkula@scandinavianbiogas.com


Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera