1515
Annons

Rekordhög garantivolym för EKN under 2020

EKN:s årsredovisning 2020: Årets rekordhöga garantivolym på 119,1 miljarder kronor innefattade såväl historiskt hög ordinarie garantigivning som omfattande krisåtgärder.

EKN:s ordinarie garantiverksamhet ökade med 19 procent från 2019 till 64,7 miljarder kronor 2020, vilket är det näst högsta beloppet i EKN:s historia. 

—    Att vår ordinarie verksamhet ökat så mycket förklaras delvis av den fortsatta utrullningen av 5G i många länder där svenska företag har en stark position. Dessutom har exporten av medicinteknik och sjukvårdsutrustning ökat i och med pandemin. Svenska företag är också fortsatt efterfrågade i satsningar på sol- och vindkraft och hållbara transportlösningar, säger generaldirektör Anna-Karin Jatko. 

I det ordinarie utbudet för små och medelstora företag har EKN en rörelsekreditgaranti som täcker 50 procent av bankens risk. När effekterna av pandemin satte in höjde EKN snabbt täckningsgraden till 80 procent för att stimulera bankers möjlighet att hjälpa företagen med lån. Antalet rörelsekreditgarantier för små och medelstora företag ökade under året med 30 procent. 

—    Vi ville förhindra att tillfällig brist på finansiering skulle slå ut sunda företag, vilket hände under finanskrisen. Små och medelstora företag står för en betydande andel av den svenska exporten. Att dessa företag finns kvar och kan fortsätta att exportera har en avgörande påverkan på svenskt BNP, säger Anna-Karin Jatko.

I mars 2020 började EKN även tillfälligt erbjuda stora företag rörelsekreditgarantier, som täcker 75 procent av bankens risk vid rörelsefinansiering. Efterfrågan har varit mycket stor och var som mest intensiv inledningsvis. Under året ställde EKN ut utfästelser till 78 företag om totalt 146,5 miljarder kronor för denna lösning. Av dessa har 34 garantier ställts ut med en volym på totalt 54,4 miljarder kronor. 

—    En utfästelse kan ha stor betydelse för ett företags finansiella stabilitet och långsiktighet – den ger vetskap om att det går att få ett lån om det kommer att behövas. Lösningen har efterfrågats av såväl exportföretag som länge varit EKN:s kunder som exportföretag som annars inte använder EKN, säger Anna-Karin Jatko.

Skadeutbetalningarna var enligt förväntan och uppgick till 1,6 miljarder kronor (1,8 miljarder kronor 2019). De avsåg främst ett fåtal affärer med skador som uppstått tidigare år. En ny större skada har tillkommit gällande en affär till Zambia. Avsättning för kommande skadeutbetalningar i denna affär har betydande negativ påverkan på årets resultat. Resultatet uppgick till 0,2 miljarder kronor. EKN har fortsatt en stark finansiell ställning.

2020 i korthet (jämfört med 2019)

-    Total garantivolym: 119,1 miljarder kronor 
-    Volym ordinarie garantigivning: 64,7 miljarder kronor (54,2 miljarder kronor 2019) 
-    Garantivolym tillfällig rörelsekreditgaranti för stora företag: 54,4 miljarder kronor
-    Nya affärer: 1 896, (2 135 nya affärer). En skillnad på 278 affärer på grund av förändringar i administrationen av ramgaranti. 
-    Antal nya garanterade affärer för små och medelstora företag: 611 (725). Även här beror skillnaden i antal på förändrad administration.
-    Antal kunder: 494, varav 349 små och medelstora företag (445 kunder, varav 322 SME)
-    Skadeutbetalningar: 1,6 miljarder kronor (1,8 miljarder kronor). De avsåg främst ett fåtal affärer med skador som uppstått tidigare år.
-    Resultat: 0,2 miljarder kronor (1,1 miljarder kronor). 
 

Malin Alm Gerentz


Följande bilagor finns för nedladdning:
EKN:s årsredovisning 2020
Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från Artificial SolutionsAnnons

Automatiserad kundservice beräknas omsätta 240 miljarder dollar 2031

Studier visar att det i dag finns runt 17 miljoner kundservicecenter i världen. Genom att automatisera dessa kan personalkostnader minska och funktionen bli mer effektiv och användarvänlig – men tidigare har tekniken satt stopp för att låta en bot svara i telefon och få användare att tycka att det är en bra service.  

– Men vi har funnit nyckeln till nöjdare användare med hjälp av en bot som svarar i telefon. Nu står vi på tröskeln till ett genombrott med referenser som Swisscom och Telefonica O2, säger Per Ottosson, vd på Artificial Solutions.

Röststyrning genom det som kallas Conversational AI har blivit en naturlig del av vår digitala vardag. Vi använder tekniken genom att be vår telefon eller dator att ringa upp våra kontakter, spela musik eller berätta hur vädret kommer att bli i helgen. Enligt Per Ottosson, vd på det svenska företaget Artificial Solutions, väntas marknaden för detta mångdubblas under de närmaste åren.

– Gartners rapporter visar att AI i samtalsform kommer att minska personalkostnaderna för kontaktcenter med 80 miljarder dollar år 2026. Genom att implementera Conversational AI, alltså automatiserad kundservice, kan bättre resultat uppnås till ett betydligt billigare pris och resultera i högre effektivitet och nöjdare kunder. Detta då användaren får möjlighet att uttrycka sig naturligt i stället för att använda enstaka nyckelord eller kommandon. 

I dag har Artificial Solutions kunder 20 procent av den volym som Gartner anger som globalt omfång för automatiserade samtal 2022. Enligt Ottosson beror det på den starka patenterade teknologin som utvecklats över många år och nu kommer till sin rätt. 

Används av globala bolag

Artificial Solutions är specialister inom AI för samtalsstyrning, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester. De tillhandahåller SaaS-plattformen Teneo och deras banbrytande patent används nu också av världens största mjukvaruföretag. 

Ett av de många företag som använder lösningen i sin verksamhet är den schweiziska telekommunikationsleverantören Swisscom. De har implementerat en rad lösningar, byggda på vår teknologi, för röststyrning och chatbots med syftet att driva digitalt engagemang, öka försäljningen, minska kostnader och förbättra kundnöjdheten.

Mest använd i världen

Ottosson berättar att Swisscom använder Teneo på två sätt; både som en virtuell assistent och som automatisering av sin kundtjänst.

– Deras virtuella assistent används 200 000 gånger varje dag, vilket gör den till den mest använda virtuella assistenten per användare i världen. På fyra olika språk kan användarna styra exempelvis sina lampor och sin tv, eller fråga om tjänster eller fakturor. Som automatisering i kundtjänst ersätts personalen av en robot som svarar i telefon på ett språk som kunden talar. Det är intressant att notera att de samtal där roboten svarar ger en högre 18 punkter tNPS-poäng – alltså att användaren är mer benägen att rekommendera Swisscom till sina vänner när boten svarar än när människan svarar. 

En av tio interaktioner automatiseras

Swisscom är inte ensamma om att se framtiden i den röststyrda AI-tekniken. Marknaden beräknas omsätta 240 miljarder dollar 2031 och en av tio kundserviceinteraktioner kommer enligt Gartner att ha automatiserats inom fyra år. Ottoson menar att Artificial Solutions kan hjälpa företag och organisationer att hämta hem vinster på flera fronter. Dels genom att öka kundupplevelsen, vilket kan förädla varumärket och marknadspositionen och dels genom att effektivisera både kundtjänst och säljorganisation genom att låta virtuella assistenter hantera delar av kommunikationen.

– Allt pekar på att det här är sättet som kunder vill bli bemötta på i framtiden och det är tydligt att allt fler företag implementerar lösningen. De kommer att kunna fortsätta sin tillväxtresa, minst i takt med marknaden, vilket ger ett enormt försprång på en alltmer digital och global marknad. Marknaden är i sin linda, men de resultat vi ser hos kunder såsom Telefonica O2 med nöjdare medarbetare i kundcenter och nöjdare kunder kommer driva utvecklingen fort. Vi kommer behålla 20 procent av volymen medan marknaden växer med 48 procent per år till 2031 tack vare vårt starka samarbete med Microsoft, som också är en möjliggörare av denna marknad.

Läs mer om Artificial Solutions här!

 

Mer från Artificial Solutions

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Artificial Solutions och ej en artikel av Dagens industri

ChromoGenics beviljas anstånd med betalning av villkorslån

Statens Energimyndighet (”Energimyndigheten”) beviljar ChromoGenics AB anstånd med betalning av amorteringar och räntor till 1 oktober 2025.

ChromoGenics har ansökt om anstånd med betalning av amorteringar och räntor till långivaren Statens Energimyndiget. Villkorslånen beviljades för ChromoGenics ConverLight Pilotprojekt 36700-1.

Energimyndighetens anstånd med amorteringar och räntebetalningar gäller till 1 oktober 2025. Detta beslut är förenat med villkor att avstämning med extra rapporteringstillfälle ska ske i augusti år 2024 då Energimyndigheten har rätt att ompröva beslutet. Det beviljade anståndet är inte specificerat till belopp.
 

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Erik Elfström, CFO & Head of Investor Relations
Tel: +46 (0) 18 430 0430
Email: info@chromogenics.com
ChromoGenics

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2022 kl 17:25 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
ChromoGenics beviljas anstånd med betalning av villkorslån - 221005

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera